česky | english

DOMOV sv. KRYŠTOFA a sv. TEREZKY


Na základě registrace Krajského úřadu Středočeského kraje poskytujeme sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle § 48 domov pro osoby se zdravotním postižením s názvem Domov sv. Kryštofa a sv. Terezky.

Adresa:
Domov sv. Kryštofa a sv. Terezky
Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá
Identifikátor služby: 7063954
IČO: 26990954
Telefon: 606 378 591, 724 357 774
E-mail: spol.andromeda­@volny.cz

_____________­________________________­___

Domov sv. Kryštofa a sv. Terezky je zařízení domácího typu s tradiční domácí stravou. Nachází se v krásné lokalitě Přírodního parku Jesenicko, cca 20 km od Rakovníka.

Cílová skupina
Okruh osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s chronickým postižením

Věková kategorie klientů
• Dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)


NÁŠ DOMOV VÁM NABÍZÍ

Ubytování v pokoji:

Dále je k využití:

Základní činnosti služby

Uživatel může využít podle svého přání jakékoliv fakultativní služby/činnosti, které jsou nabízeny nad rámec základních činností.

Příjemný život našim uživatelům zpestří domácí mazlíčci – pejskové a kočičky. V objektu je k dispozici samostatná jídelna s výčepním pultem a prodejna trvanlivých potravin a drogistického zboží. Pro harmonizaci
a osvěžení těla i ducha mohou klienti navštěvovat ovocný sad a potěšit se se zvířátky v našem malém hospodářství.
_____________­________________________­_________________

Úhrady za poskytované služby dle Sazebníku úhrad

Služby poskytované domovem se hradí měsíčně. Každá měsíční platba zahrnuje úhradu za ubytování, úhradu za stravování a poskytované fakultativní služby nabízené nad rámec základních činností. Úhrada za poskytovanou péči je hrazena z přiznaného příspěvku na péči. V případě, že klient nemá příspěvek na péči zajištěný, hradí si úkony péče (zatím) sám.

V odůvodněných případech lze po posouzení všech faktorů dohodnout individuální smluvní cenu.
_____________­________________________­___________________

Vzhledem k tomu, že maximální výše úhrady stanovená prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 v částce 210 Kč/den nepokryje celkové náklady na bydlení, je v Domově sv. Kryštofa a sv. Terezky stanovená jednotná cena za bydlení bez ohledu na druh pokoje v maximální výši.

Úhrada za ubytování a stravu je hrazena z důchodu (či jiných příjmů) uživatele, nikoliv z příspěvku na péči.

Po úhradě měsíčních nákladů za pobyt v domově musí občanovi zůstat aspoň 15% jeho příjmů (kapesné), které má k dispozici na úhradu fakultativních činností a dalších služeb dle osobních přání (osobní nákup, výlet apod.).
Pokud příjem uživatele na úhradu služeb nestačí, na doplatku se podílí rodina uživatele.
_____________­________________________­____________________

KE STAŽENÍ