česky | english

Jak je možné pomoci

Přijeďte k nám, rádi vás přivítáme a představíme vám naši práci přímo na místě. Uvítáme každou pomoc a podporu našeho působení. Chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují a tím nám umožňují zkvalitňovat naši práci.


Společenství Androméda má založený účet v ČSOB a.s., Spálená 3, Praha 1.

Číslo účtu: 195 756 309/0300

Naši práci je možné podpořit materiálně, finančně nebo jako dobrovolník. Můžete nás podpořit i malou, pravidelně darovanou částkou, která nezatíží Váš rozpočet. Do zprávy pro příjemce nebo na náš e-mail uveďte své jméno a adresu pro zaslání potvrzení o daru.


Máte chuť nám pomoci? Těšíme se na Vás!
V našem areálu mohou dobrovolníci pomoci s nejrůznějšími pracemi – uvnitř objektu i venku. Jedná se např. o mytí oken, dveří, podlah, čištění světel, malování, atp. Potřebné jsou i pomocné venkovní práce – úklid a přenesení materiálu, štípání, řezání a skládání dřeva. Vítáme také zahradnické práce, okopávání sadu ovocných stromků, posekání trávníku, čištění výběhu poníka, kotce králíků, u prasátek apod. Uvedené práce nemusí být prioritou, mohou být i jiné konkrétní potřeby, které se mění při střídání dobrovolníků.


Zdroje příjmů neziskových organizací jsou např.:


Jak postupovat v případě darovací smlouvy

  1. vytiskněte dvě smlouvy, vyplňte je a podepište
  2. zašlete peníze na uvedený účet a dejte nám vědět, že byly odeslány
  3. pošlete podepsané smlouvy na naši adresu
  4. po obdržení prostředků vám potvrzenou smlouvu zašleme zpět

Sponzorem Společenství Androméda je každý, kdo přispěje na podporu naší práce finančním nebo věcným darem. Sponzor má právo určit účel, na který má být jeho dar použit.

DAROVACÍ SMLOUVA