česky | english

Novinky

6. 2. 19

Akce RETRO HOKEJBAL přinesl nejen finance, ale i potraviny

2. února se ve sportovní hale v Rakovníku uskutečnil již III. charitativní hokejbalový turnaj nesoucí název „Retro hokejbal pomáhá„. Každý, kdo na turnaj přišel, pomohl dobré věci v podobě podpory těžce nemocné dvouleté Aničky, finanční a materiální dary putují do dětského domova v Novém Strašecí nebo domova seniorů v Rakovníku! Součástí turnaje byla také akce "Potraviny pomáhají“ a to vše zajistil organizátor akce Miroslav Tlustý.
KRÁSNÁ AKCE, za kterou patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ jejímu realizátorovi a zároveň zakladateli MIROSLAVU TLUSTÉMU. Díky"POTRAVINOVÉMU VSTUPU" můžeme pomoci OSAMĚLÝM LIDIČKÁM, RODINÁM A MAMINKÁM S DĚTMI. TAKŽE MOC A MOC DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TÉTO RADOSTI PODÍLELI. Již dobro rozdáváme a příští týden přijede OSPOD RAKOVNÍK a rozveze MAMINKÁM S DĚTMI DALŠÍ POMOC.

19. 11. 18

PRO NEMOC ZRUŠENO Adventní koncert pro Andromédu

Milí přátelé,
s lítostí oznamujeme, že letošní Adventní koncert se z důvodu nemoci NEKONÁ. Věříme, že se v příštím roce všichni ve zdraví opět sejdeme a my se na Vás již nyní těšíme.

13. 11. 18

ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU

Vážení příznivci, podporovatelé, dobrovolníci a všichni ostatní přátelé,
srdečně vás zveme na Adventní koncert pro Andromédu, který se koná v úterý 4. 12. 2018 od 18 hodin v Tylově divadle v Rakovníku. Již tradičně připravuje ZUŠ v Rakovníku celý program krásných vystoupení a máte se opravdu na co těšit!

POZVÁNKA na ADVENTNÍ KONCERT

11. 11. 18

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

LIDÉ POMÁHAJÍ LIDEM. Tak bychom krátce a myslím si, že i výstižně nazvali prospěšnou celonárodní akci, do které se v celé republice zapojují supermarkety a zákazníci, kteří v obchodech nakupují jídlo a drogerii a ty jsou prostřednictvím převážně neziskových organizací darovány lidem, kterým schází. Jsou to zejména rodiny s dětmi, samoživitelky, senioři, ale i nemocní nebo osamělí lidé.
V letošním roce se naše organizace účastnila potravinové sbírky v obchodním řetězci TESCO a ALBERT v Rakovníku a MAKRO Stodůlky v Praze. Celkem bylo vybráno 2,65 tuny potravin a 500 kg drogerie! Jsme rádi, že díky báječným lidem s dobrým srdcem můžeme pomoci většímu množství lidí! DĚKUJEME ZA VŠECHNY, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ!
Této pomoci bychom se ani nenadáli, nebýt dalších úžasných lidiček, kterými jsou dobrovolníci. Obrovské poděkování patří Petru Popelkovi, Haničce Urbanové a Evičce Kaderové, kteří měli na starost TESCO a ALBERT v Rakovníku. Bezvadnou práci odvedla také naše kolegyně Vendulka Šmoldasová v Makru v Praze.

DĚKUJEME VŠEM NEZNÁMÝM DÁRCŮM POTRAVIN A DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM:
Hanička Urbanová
Boženka Skoupá
Eva Kaderová
Karolína Matějovičová
Monika Rojíková
Petr Popelka
Antonín Slezák
Michal Kubart
Jan Paseka
Štefan Hegeduš
Jaromír Kasa

 
9. 9. 18

Světový den hospiců 2018

V sobotu 8. září proběhl již 12. ročník Světového dne hospiců. Je to až neuvěřitelné, když si vzpomeneme, že 1. ročník nám otevírala tehdejší primářka hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích paní doktorka Marie Goldmannová. Od té doby se toho mnoho změnilo a událo, ale hlavně je za námi vidět naše práce. Provozujeme dvě sociální služby – terénní i pobytovou a mnoho lidí vnímá naše Společenství Androméda jako takovou poslední šancí pro pomoc. Také proto se stále chceme posouvat dopředu a jsem ráda, že na to nejsme sami a pomáhají nám jednotlivci i společnosti. Příjemnou atmosféru letošního Světového dne hospiců podtrhlo vystoupení klavíristy Petra Beneše a jazzové vystoupení Venduly a Libora Šmoldasových.

10. 3. 18

CHARITA PROBÍHÁ

Jsme rádi, že stále můžeme pomáhat lidem a rodinám v nouzi. Každou poslední sobotu v měsíci rozvážíme charitativní obědy do okolních obcí. Spolupracujeme s OSPODem v Rakovníku a sociálními odděleními obcí. Proto máme vytypované a doporučené rodiny s dětmi, samoživitelky i osamělé a zdravotně postižené lidi, kterým vypomáháme potravinovou pomocí.

5. 12. 17

ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU

Dne 4. 12. 2017 již tradičně proběhl náš adventní koncert v Tylově divadle v Rakovníku s úžasným programem Základní umělecké školy v Rakovníku. Krásná vystoupení dětí potěšila nejen návštěvníky, ale i samotné účinkující, kterými byly děti od těch nejmenších až po nejvyšší ročníky. Celá Androméda se vždy z těchto vystoupení doslova nabije energií a mnohokrát děkujeme také všem učitelkám, které děti na představení připravují. Poděkování neméně tak zaslouží Květinářství Senomaty, které nám každoročně pro paní učitelky připravuje krásné květiny. Pro děti jsme připravili sladké překvapení a měli jsme radost, když si je v podobě Kinder vajíček a dalších sladkostí rychle rozebrali. Čistý výtěžek koncertu ve výši 4 245 Kč byl využit na podporu naší činnosti.

14. 11. 17

5. ročník - POTRAVINOVÁ SBÍRKA 11.11.2017

Cílem celonárodní potravinové sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale také upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem a že zde žije mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých. Také v letošním roce jsme zastřešovali potravinovou sbírku v Rakovníku v marketech PENNY a TESCO. Znovu jsme se setkávali s úžasnými lidmi, kteří neváhali pomoci rodinám a lidem v nouzi a kupovali trvanlivé potraviny, drogerii a sladkosti dětem. Lidé ocenili, že darované potraviny pomohou v rakovnickém regionu. Celkem lidé darovali 1, 1 tuny potravin a naše Společenství Androméda bude rozvážet potraviny lidem a rodinám v nouzi, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si sami základní potraviny pořídit nemohou nebo si díky darovanému jídlu mohou stravu obohatit.

Úspěšnost této potravinové pomoci závisí především na lidech dobré vůle, kteří potraviny darují, a také na dobrovolnících, kteří sbírce věnují svoje úsilí a svůj čas. Děkujeme všem lidem s dobrým srdcem, kteří pomohli, děkujeme za výbornou spolupráci managementu Tesco a děkujeme také za spolupráci Integrované střední škole v Rakovníku a všem našim dobrovolníkům – jmenovitě:
Martina Mrázová, Hořesedly
Adéla Chvostová, Rakovník
Tomáš Loskot, Řevničov
Božena Skoupá, Rakovník

Hana Urbanová, Louny
Andrea Nytrová Parobková, Rakovník
Petr Popelka, Hvozd

12. 9. 17

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ - 23.9.2017

Milí přátelé
dáváme na vědomí všem, že v sobotu 23.9.2017 v 11:30 hod. zahajujeme 11. ročník Světového dne hospiců v našem společenském sále. Oběd a občerstvení je pro všechny zajištěno, těšíme se na vás!!!

Program SDH 23.9.2017

17. 6. 17

Dobrovolníci VIG Re

"Dne 14. 6. 2017 k nám z Prahy přijelo 31 dobrovolníků ze společnosti VIG Re. Srdečně jsme je přivítali v našem společenském sále a krátce představili práci naší organizace. Dobrovolníky jsme pak rozdělili do skupinek a v pravém slova smyslu začal pracovní koncert. Skupina děvčat umyla všechna okna a dveře v našem společenském sále a v pokojích klientů. V sadu jeden hoch celý den sekal křovinořezem trávu kolem stromků, jedna dívka sekala sekačkou a ostatní děvčata zalévaly keře angreštů, rybízů a borůvek a čistily je od plevele. Vyplely nám také vysoké záhony a vysázely sadbu zeleniny. Skupina hochů pomáhala vysazovat ovocné stromky a ořešáky, což nebyla vůbec lehká práce. Počasí nám přálo až moc, protože teplota dosáhla přes 30 °C. Dobrovolníci ani po dobrém obědě nepolevili a usilovně pracovali až do pozdního odpoledne. Večer si dopřáli zasloužený odpočinek u grilování a všichni jsme měli dobrý pocit z krásně prožitého dne. Všem lidičkám děkujeme za poctivě a svědomitě odvedenou práci, za obrovskou pomoc a úžasnou energii, kterou tady zanechali!!!

16. 1. 17

Zvláštní poděkování manželům Hurtíkovým

Společenství Androméda děkuje manželům Hurtíkovým z Prahy, kteří pomáhají nám a díky nim zase my můžeme pomoci jiným lidem. V letošním roce nám Mgr. Ján Hurtík a Bc. Ida Hurtíková darovali krásné matrace, v roce 2014 nám věnovali nádherné dřevěné skříňky a Mgr. Hurtík nám také daroval počítače. Děkujeme za sociální cítění a Vaše dobré srdce!!!

1. 12. 16

ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU

Již v pořadí 10. KONCERT PRO ANDROMÉDU všechny návštěvníky opět naladil do pohodové předvánoční atmosféry. Velice mile nás překvapila vysoká účast, protože přišlo 208 platících diváků. Na začátku programu všechny srdečně přivítala ředitelka Lenka Kryštofová s krátkou rekapitulací 10 proběhlých let práce Společenství Androméda a s informací o otevření Domova sv. Kryštofa a sv. Terezky pro osoby se zdravotním postižením. Vyzdvihla úžasnou spolupráci se ZUŠ v Rakovníku, která celý adventní program se svými žáky již 10 let připravuje! Lenka Kryštofová zároveň poděkovala všem jednotlivcům, dobrovolníkům a společnostem, kteří naši práci jakýmkoliv způsobem podpořili a posunuli nás dopředu. Patří sem i Květinářství Senomaty, které nám váže nádherné květiny nejen pro Adventní koncert, ale také pro Světový den hospiců. Ředitelka poděkovala srdečně i všem návštěvníkům koncertu, kteří tím, že přišli, také podpořili naši práci. Androméda připravila pro děti plno barevných plyšových hraček a sladkostí s překvapením, které si děti mohly na jevišti vybrat po svém vystoupení. Měli jsme radost, že toho s jásotem využili!
Také letos uváděla jednotlivá vystoupení svých spolužáků dvě šikovná děvčata z 8. ročníku. Jedno představení následovalo za druhým a v bohatém programu se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po žáky nejstarších ročníků. Slyšeli jsme bravurní muzikanty kapely Big Animals, kde hráli tři hoši – na bicí, kytaru a trubku a doprovázel je pan učitel na klávesy. Viděli jsme malé i velké tanečníky, kteří zaujali krásnou choreografií, slyšeli jsme vytříbený zpěv nejstarších žáků a žákyň, poslechli si bezchybné harmonikové duo, muzikantské umění tří dětí, které hrály na housle, violoncello a klavír a neméně tak potěšil pěvecký sbor těch nejmenších – Benjamínek.
Bohatý program zakončila Lenka Kryštofová poděkováním všem účinkujícím a vyslovila přání, abychom se v Tylově divadle v Rakovníku opět za rok ve zdraví setkali.
Již tradičně se loučila myšlenkou našeho těžce postiženého kolegy Toníčka a dovolte, abychom popřáli i vám, aby vás její klid, radost a naděje provázely každý den po celý příští rok.

ANTONÍN JIŘÍ KRYŠTOF:
„Přistupujme k lidským vztahům hezky, láskyplně a dalo by se říct i posvátně. Na základě těchto vztahů můžete vytvářet dobro, lásku, pochopení a hlavně vyrovnaný a radostný život, pro člověka tak potřebný a žádaný. Když máme kolem sebe lidi, které máme rádi a na které se můžeme spolehnout v dobrém i ve zlém, tak má náš život cíl, tedy i smysl. A to není v životě málo, to mi věřte. To je více, než-li si můžeme vůbec představit a přát.“.

Čistý výtěžek koncertu činil 9 750 Kč a my děkujeme všem dobrým lidem za podporu naší práce!

30. 11. 16

PROMĚŇTE VÁNOČNÍ DÁRKY V DOBRÝ SKUTEK

Pokud se letos chystáte nakupovat vánoční dárky NA INTERNETU – od parfému pro drahou polovičku, přes nový telefon, knihu oblíbeného autora, až po strojek na holení nebo hračky pro děti – můžete jednoduše každý dárek proměnit v dobrý skutek a nám tím opravdu pomoci.

UDĚLÁTE TO TAKTO:

 1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz
 2. Vyberete SPOLEČENSTVÍ ANDROMÉDA a e-shop, na kterém chcete nakoupit.
 3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

NEBO ZDE najdete chytré rozšíření do prohlížeče, které Vás vždy při nakupování upozorní, že můžete letos vánočními nákupy pomáhat.

http://bit.ly/Spo­lecenstviAndro­meda


To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z
ceny nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.
Řekněte o této možnosti také svým přátelům – ať mohou letos i oni nadělovat dvojnásobnou radost :)

VY POMŮŽETE NÁM, MY POMŮŽEME BEZMOCNÝM (I DĚTEM), SOCIÁLNĚ SLABÝM (I RODINÁM) A STARÝM LIDEM.

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

22. 11. 16

POTRAVINOVÁ SBÍRKA

V sobotu 12. 11. 2016 proběhl již 4. ročník celonárodní potravinové sbírky, jejíž cílem je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale také upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem. Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme v Rakovníku zajišťovali hladký průběh sbírky v obchodním řetězci PENNY MARKET a v hypermarketu TESCO, kde mohli zákazníci během celého dne darovat trvanlivé potraviny.
Bylo velice milé, když jsme se setkávali se stejnými lidmi jako v předchozích letech, kteří přijeli za jediným účelem – pomoci!!! Nakoupili plný vozík trvanlivých potravin a s úsměvem odcházeli pryč. Byli jsme velmi překvapení z jednoho manželského páru, který zavítal do hypermarketu TESCO. Oba byli evidentně v důchodovém věku, nechtěli ani leták s doporučenými potravinami, usmívali se a řekli, my víme, my jsme přijeli jenom kvůli té sbírce. V PENNY MARKETU zase překvapil jeden pán, který nedbal nabízených slev, nakoupil kvalitní drahé potraviny a plný vozík předal s úsměvem – tak ať si to alespoň užijí! Byl to náročný, ale krásný den a my jsme byli naplnění těmito krásnými příběhy, dobrou náladou a ochotou mnoha lidí. Děkujeme všem lidem s dobrým srdcem, děkujeme za úžasnou spolupráci managementu Tesco a děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří mluvili s příchozími návštěvníky a vysvětlovali jim průběh sbírky. Velké poděkování si zaslouží dvě studentky z Integrované školy v Rakovníku Nikolka a Natálka a Kája a Anička ze 3. základní školy v Rakovníku. Lidé ocenili a uvítali informaci, že darované potraviny se nikam neodvážejí, ale zůstanou a pomohou v rakovnickém regionu a darovali celkem 1, 1 tuny potravin. Společenství Androméda bude rozvážet potraviny lidem a rodinám v nouzi, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si sami základní potraviny pořídit nemohou nebo si díky darovanému jídlu mohou stravu obohatit.

VIZ ČLÁNEK RAKOVNICKÝ DENÍK http://rakovnic­ky.denik.cz/…0161119­.html

21. 10. 16

PERFEKTNÍ SKUPINA 11 DOBROVOLNÍKŮ ČSOB

V 9 hod k nám z Prahy přijelo jedenáct dobrovolníků. Včera pršelo téměř celý den a dnes jsme s napětím sledovali oblohu. Naštěstí se počasí umoudřilo a odpoledne dokonce vysvitlo sluníčko. Dnes jsme potřebovali přerovnat, uklidit a roztřídit darované věci a nábytek a přenosit a přeskládat stavební materiál. Děvčata pomáhala roztřídit a přerovnat věci ve skladu, umyly skříně, do kterých rovnaly ložní prádlo, utěrky, ručníky a deky. Zametly podlahu ve stodole, umyly dveře a obklady. Hoši uklízeli a přenosili nábytek v přístřešku, pomohli s přeskládáním stavebního materiálu a nakonec nám z půdy snesli starý nábytek, do kterého potřebujeme uskladnit ruční nářadí. Děvčata i hoši odvedli obrovský kus práce, která byla velice náročná a také obtížná. Nesmírně si vážíme toho, že pochopili naši práci a priority dne a pomáhali nám do poslední chvíle.
Jsme rádi, že se dobře naobědvali i nasvačili a věříme, že odjížděli s dobrým pocitem za poctivě vykonanou práci. Celá Androméda děkuje všem za obětavou pomoc a dobré srdce!

14. 10. 16

ÚŽASNÁ PARTA Z ČSOB

Kolektiv 29 dobrovolníků k nám přijel po půl 10 a my jsme všechny účastníky seznámili s prací naší organizace i s potřebnou pomocí v dnešním dni. Vytvořili jsme několik skupin a rozdělili práce. V sadu bylo zapotřebí přidat k borůvkám rašelinu a rovnoměrně ji kolem borůvek rozhrabat, ke 120 sazenicím šípků rozsypat hnojivo, posekat celý sad a vysázet zaškolkované stromky. Hoši vykopali a zabetonovali základ pro dva metry dlouhou zeď, další pokryli OSB deskami přístřešek, který všichni do jednoho přenesli na potřebné místo – cca 30 m. Poslední skupina pomáhala s vynošením nepotřebného materiálu do přistaveného kontejneru a s přeskládáním věcí ze stodoly do nového přístřešku. Je to neskutečné, ale to všechno opravdu zvládli!!
Se skupinou jsme nejen poobědvali, ale i povečeřeli a rozcházeli jsme se unavení, ale spokojení z naplněného dne. Všem jsme upřímně poděkovali za spolehlivou a dobře odvedenou práci. Dobrá nálada vládla po celý den a nás setkání s takovými lidmi, kteří nás chápou a snaží se nám co nejvíce pomoci, nabíjí energií a povzbuzují do naší další práce. DĚKUJEME!!!

20. 9. 16

Světový den hospiců - 10. ročník

Dešťová sobota 17. 9. 2016 nezkazila ani program, ani náladu účastníků našeho jubilejního 10. ročníku Světového dne hospiců. Ba naopak, z Andromédy se šířila pohoda a linula se krásná hudba. Obdiv patří všem Mažoretkám Sokola Rakovník, které využily „dešťové přestávky“ a za potlesku a povzbuzování všech návštěvníků již tradičně zahájily náš program před rekonstruovanou budovou. Letos své krásné sestavy předváděly pod ubrečenou oblohou a mezi kalužemi vody nejen děti, ale i mažoretky seniorky NO LIMITS. Diváci odměnili všechna úžasná vystoupení bouřlivým potleskem a všichni jsme se přesunuli do společenského sálu. O vzornou obsluhu a spokojenost hostů se postarali vybraní žáci z Integrované školy v Rakovníku pod vedením paní učitelky Ilony Novotné.
Za přítomnosti autorů Zdeňka Radvana a Zdeňka Ledviny zahájila naše předsedkyně Lenka Kryštofová výstavu fotografií NÁVRATY Z CEST. Výstava je nainstalovaná v prostorách sálu a bude probíhat až do 30. 12. 2016, takže se určitě přijďte podívat!!
Hosté si poslechli známé písně s kytarovým doprovodem dívčí skupiny „JEDNIČKY Z JEDNIČKY“ pod vedením Zuzany Ledvinové. Do příjemně navozené atmosféry seznamovala Lenka Kryštofová návštěvníky s postupem prací Společenství Androméda od zakoupení zchátralého objektu bývalé hospody na podzim roku 2004 až do dnešního dne. Jednotlivé části rekapitulace prolínaly hudební produkce. Zazněla skladba z tvorby A.J. Kryštofa  – Andělské písně, kterou na elektrických klávesách zahrála Jitka Caltová. Klienti z Domova Liblín, kteří k nám přijeli z Plzeňského kraje, roztleskali posluchače svým spontánním tanečním vystoupením. Dívčí komorní sbor pod vedením Mgr. Hany Prachařové uchvátil svým vícehlasým kultivovaným zpěvem všechny přítomné. Během rekapitulace nechyběla vzpomínka na pana Otakara Brouska, který byl dlouholetým přítelem a podporovatelem Společenství Androméda. Jeho podmanivý a vytříbený hlas, kterým namluvil nádherné myšlenky A.J. Kryštofa, se nesl sálem za tiché pozornosti všech posluchačů. Zazněly i známé jazzové písně v podání naší kolegyně Venduly Šmoldasové, kterou na klávesový nástroj doprovázel prof. Petr Beneš.
O velkolepý závěr se postarala kapela, kterou není nutné představovat – HRADNÍ DUO. Jejich muzika zahajovala náš 1. ročník a zněla i na jiných akcích Andromédy. Jako vždycky přineslo HRADNÍ DUO ve svých písních smršť energie a úžasnou atmosféru. Hudba zněla celou Velkou Chmelištnou a za bouřlivého potlesku jsme si vydobyli přídavek.
Letos poprvé si mohli návštěvníci projít nové prostory Domova sv. Kryštofa a sv. Terezky, který jsme zaregistrovali pro osoby se zdravotním postižením. Za doprovodu a výkladu Lenky Kryštofové si prohlédli vybavené pokoje se sociálním zázemím, sesternu, společenskou místnost s pohodlným posezením a cvičebními přístroji.
Děkujeme všem účinkujícím za jejich nádherná vystoupení a průběh důstojných oslav. Děkujeme všem příznivcům, sponzorům, dobrovolníkům, přátelům, díky jejichž pomoci se Androméda přiblížila během deseti let k dalšímu ze svých cílů. Jsme rádi, že si domů lidé odnášeli příjemné dojmy a pohodu a těšíme se za rok opět na viděnou.

Sponzoři 10. ročníku SDH:

 • DEKOS–r Říčany
 • Královský pivovar Krušovice
 • Plzeňský Prazdroj
 • Sodovkárna TSIS Neratovice
 • Květinářství Šlesingerovi Senomaty

Některé mailové reakce účastníků:

Vážení,
mnohokrát děkuji za příjemně strávené odpoledne ve Vašem zařízení. Kulturní program se i přes nepřízeň počasí vydařil, občerstvení také chválím, no musím napsat " bylo to příjemné!". Dalším překvapením byla nadstandartní úroveň Vašeho zařízení. Ještě jednou děkujeme.
S pozdravem
Mařincová Dana
_____________­________________________­__

Dobrý den, paní Kryštofová,
posílám Vám jako ukázku několik fotografií z akce, kterou jste včera uspořádala. Všem se to líbilo.
Ještě vám mohu další obrázky poslat.
S pozdravem
Zdeněk Ledvina

_____________­________________________­__

Dobrý den do Společenství Androméda,
děkujeme za milé odpoledne na Vašem Dnu hospiců, je úžasné, kolik práce jste zase udělali, ať se Vaše dílo pořád daří! Děvčata si vystoupení moc užila a rády pro Vás zase zazpíváme, určitě se budeme moc těšit na letošní Adventní koncert v Tylově divadle.
Děkuji a přeji hezký den
Hana Prachařová

 
16. 9. 16

ÚŽASNÁ DĚVČATA Z ČSOB

Kolektiv 5 děvčat nám pomohl s přípravami 10. výročí Světového dne hospiců, který se konal následující den. Počítali jsme s dnem otevřených dveří, kdy veřejnost procházela zprovozněný domov pro osoby se zdravotním postižením – DOMOV sv. KRYŠTOFA a sv. TEREZKY. Děvčata nám v připravených pokojích pro klienty a ve společenské místnosti umyla všechna okna, podlahy, dveře a sociální zázemí. Strávili jsme společně příjemný den a po dobrém obědě i svačině jsme všem upřímně poděkovali za úžasné pracovní nasazení a nesmírnou pomoc. Taková setkání jsou pro nás obrovským přínosem a my mnohokrát děkujeme!!!!

8. 9. 16

NÁVRATY Z CEST - výstava fotografií

VÝSTAVA NÁVRATY Z CESTS velikým potěšením oznamuji všem, že v sobotu 17.9.2016 bude v rámci oslav 10. výročí Světového dne hospiců zahájena výstava fotografií NÁVRATY Z CEST. Autory zajímavých fotografií jsou dva nadšení „senioři“ Zdeněk Radvan a Zdeněk Ledvina, kteří doposud vystavovali převážně v Rabasově galerii v Rakovníku. Asi před rokem je napadla myšlenka vystavovat fotografie z cest po naší vlasti, ale i celého světa v domovech seniorů. Své zážitky tak chtějí přiblížit lidem, kteří mají možnosti cestování věkem nebo jiným hendikepem omezené.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA KRÁSNÉ FOTOGRAFIE, VÝSTAVA POTRVÁ DO 30.12.2016!!!

6. 9. 16

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ - 10. ROČNÍK

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na 10. ročník Světového dne hospiců, který pořádáme v sobotu 17. 9. 2016 ve Velké Chmelištné (20 km od Rakovníka). Oslavy zahajujeme ve 12:30 hod., čeká vás krásné vystoupení sličných mažoretek juniorek i seniorek, zahraje kytarová skupina, zazpívá dívčí pěvecký sbor, poslechnete si jazzové variace, uvidíte představení klientů Domova Liblín a závěr patří kapele, která s námi zahajovala 1. ročník a produkuje úžasné písničky úžasně nabité energií – je to kapela HRADNÍ DUO.
Přijďte se pobavit, těšíme se na vás!!
OBĚD A OBČERSTVENÍ JE PŘIPRAVENÉ PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY!!

SDH 2016 – 10. výročí
26. 7. 16

LENKA KRYŠTOFOVÁ (PETŘÍČKOVÁ)

Vážení přátelé, obchodní partneři a naši příznivci, dávám na vědomí, že jsem se vdala a změnila tak své příjmení, což nemění nic na tom, že jsem tu stále pro vás, pro náš projekt pro staré a zdravotně postižené lidi a hlavně pro prosazování dobra!

10. 7. 16

Hacker ???

Díky upozornění jsme zjistili, že se nám někdo naboural do webových stránek a smazal obsah některých záložek. Asi to někomu stálo za to…
Vše napravujeme
:-)

16. 6. 16

Dobrovolníci společnosti KPMG

Velké poděkování patří mnohopočetné skupině dobrovolníků ze společnosti KPMG z Prahy. V pátek 27. 5. 2016 k nám dorazilo 53 pracovitých pomocníků, kteří nám pomáhali v celém areálu. Nařezali, naštípali a přeskládali obrovské množství dříví a nám se tak uvolnil prostor na dvoře. Potřebovali jsme „oživit“ Avii Furgon, se kterou zajišťujeme dopravu materiálu, a proto jsme uvítali, že nám ji parta dobrovolníků obrousila a natřela bílou základovou barvou. Skupina šikovných děvčat plela záhony, jeden šikovný hoch vysekával s křovinořezem přerostlou trávu, dva statní hoši vyváželi na kolečkách hnůj z přístřešku pro kozy, další skupina natírala podlahu terasy, zábradlí ve společenské místnosti, zárubně a včelí úly. Byl to krásný den prolitý úsměvy a dobrou náladou. Děkujeme za obrovskou pomoc.

16. 6. 16

Dobrovolníci MEC GLOBAL

Tento rok k nám dorazila druhá velká skupina dobrovolníků o počtu 42 lid a to v pátek 3. 6. 2016. Jaro je v plném proudu a s tím jsou spojené zahradnické práce. Hochům se podařilo vykopat 43 velkých děr pro výsadbu nových ovocných stromků a my jsme velmi rádi, že se opět rozšíří nás ovocný sad. Jeden hoch s křovinořezem „osvobozoval“ zarostlé šípky Karpatia, které jsou bohaté na vitamín C. Ženy pomáhaly se zeleninovými záhony v zahradě, důkladně vyplely vše, co bylo potřeba a vyčistily písek od pýru. Všichni pracovali jako pilné včely, byl to radostný den, zážitek pro všechny. Všem zasíláme velké poděkování za obětavou pomoc.

26. 4. 16

PODĚKOVÁNÍ OD PRODĚKANA ETF UK

Dostali jsme velice příjemné a milé poděkování od Dr. Ladislava Beneše, proděkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Musím upřímně říci, že na tomto milém dopise má velkou zásluhu hlavní protagonistka Marie Šindelková, která nás oslovila ke spolupráci v rámci svého studia. Jsem moc ráda, že se během studijních i „mimostudijních“ setkání mezi námi vytvořilo upřímné přátelství a my jsme velice rádi, že jsme paní Marušku poznali:-)
PODĚKOVÁNÍ OD PRODĚKANA ETF UK

12. 3. 16

ŘÁD SRDCE - krásné 2. místo Lenky Petříčkové

Máme radost z umístění naší předsedkyně v projektu „ŘÁD SRDCE“! Slavnostní galavečer s vyhlášením a oceněním všech finalistů se konal ve čtvrtek 11. 3. 2016 v Praze v Divadle U Hasičů. Gratulujeme také všem finalistům, kteří rozdávají úsměvy a dobré srdce a zároveň tímto chceme poděkovat krajskému šéfredaktoru Deníku panu Jiřímu Mackovi za úžasný nápad a neméně úžasné a zábavné moderování celého večera. Více si přečtěte zde
http://rakovnic­ky.denik.cz/…11-gmm1.html


15. 2. 16

ANDĚLÍČEK HONZÍČEK JE V NEBI

Andromédu zaplavil společně s maminkou Míšou a její rodinou obrovský smutek. Honzíček, který od svého narození statečně bojoval s těžkou nemocí, vzlétl 14. února do nebíčka. Z tohoto důvodu je ukončena veřejná sbírka, kterou jsme pro Honzíčka založili.
HONZÍČEK ANDĚLÍČEK

MILÁ MÍŠO, VÍME, ŽE ŽÁDNÉ SLOVO NEMŮŽE ZMÍRNIT NESKONALOU BOLEST VE TVÉM I V NAŠICH SRDCÍCH. NIKDY NEZAPOMENU, KDYŽ JSEM HONZÍČKA POPRVÉ DRŽELA V NÁRUČI – TEN NÁDHERNÝ, MILOUNKÝ A BOŽSKÝ UZLÍČEK. BYLO TO PŘI PŘÍPRAVÁCH BENEFIČNÍHO KONCERTU PRO HONZÍČKA, KDYŽ SI S NÍM PŘIJELA, A JÁ MĚLA TU ČEST POCHOVAT SI KRÁSNÉHO ANDĚLÍČKA, MILÁČKA. V SÁLE ZAVLÁDLA TAKOVÁ ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRA. VŠICHNI KOLEM BYLI NAMĚKKO, I CHLAPI, BYL CÍTIT TAKOVÝ KRÁSNÝ KLID A BYLO TO VELMI EMOTIVNÍ A DOJEMNÉ. HONZÍČEK JE A ZŮSTANE ANDÍLKEM, KTERÉHO JSME VŠICHNI MILOVALI A VĚŘÍME, ŽE LÁSKA, KTEROU JSI MU DALA A KTEROU CÍTIL, TĚ BUDE PROVÁZET CELÝM TVÝM ŽIVOTEM.

Lenka

14. 2. 16

Anketa ŘÁD SRDCE se blíží ke konci - 22.1.2016

Milí přátelé,
projekt regionálních Deníků ve Středních Čechách a v Praze se chýlí ke konci. Můžete podpořit naši předsedkyni Leničku za její obětavou práci tím, že si koupíte jakýkoliv Deník, ve kterém najdete hlasovací kupón ankety Řád srdce. Vyplněnou anketu – zatrhnete jednoho nebo tři kandidáty – pošlete na adresu kteréhokoliv Deníku do 22.2.2016 nebo jej vlastnoručně předáte do 12 hodin v jejich kanceláři. Můžete několik kupónů najednou, za sebe, rodinu, přátele. Přečtěte si nominaci naší Leničky z 26.1.2016 a pomozte nám, moc děkujeme.
Jitka Caltová
ŔÁD SRDCE-Lenka Petříčková

16. 1. 16

ŘÁD SRDCE - a jedeme dál i s vámi???

Vážení a milí příznivci Andromédy.
stalo se nečekané. I díky Vašemu úžasnému hlasování, které bylo ukončeno 15. prosince 2015, postoupila naše předsedkyně Lenička do finále krajského kola Řádu srdce. Nikdo z nás to nečekal, ale dnešní výtisk Rakovnického deníku tuto skutečnost potvrdil. Máme z toho velkou radost. Od zítřejšího dne se začíná hlasovat v nové anketě Rakovnického deníku a můžete-li nám opět pomoci s hlasováním, budeme moc rádi.

Ať se Vám všem daří v novém roce a předem děkuji za podporu naší Leničky.
Jitka Caltová

SRDCAŘI RAKOVNICKÉHO DENÍKU
http://rakovnic­ky.denik.cz/…0160115­.html

23. 12. 15

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL - předčasné Vánoce v Andromédě - DĚKUJEME

V úterý 22. prosince 2015 se v našem společenském sále konalo slavnostní předání sociálního automobilu. Automobil Dacia Dokker bude v první řadě sloužit pro naše klienty a provoz služeb. V rámci výpomoci rodinám v nouzi bude využíván také pro rozvoz charitativních obědů a mimo okruh sociální služby vypomůžeme občanům Velké Chmelištné a okolních obcí při mimořádných událostech, jako je např. urychlený převoz do nemocnice při úrazu nebo při náhlé zdravotní příhodě.

Projekt Sociální automobil pro nás realizovala společnost Kompakt Poděbrady jako druhý v pořadí a to díky RENATĚ MARKOVÉ, která má obrovskou zásluhu na úspěšné realizaci celého projektu. Dobře víme, že to není jenom tak, aby lidé, kteří nejsou součástí našeho Společenství, za nás prosili a doslova pro nás vybojovali obrovskou podporu. Na automobil značky Dacia Dokker finančně přispělo celkem 45 firem a jednotlivců a také to vypovídá o nezměrném úsilí paní Markové, které tímto vyjadřujeme hluboké uznání a vděčnost.
Tento projekt by se nemohl uskutečnit bez lidí, kteří mají dobré srdce, lidské cítění a není jim lhostejné, že někdo potřebuje pomoc. Vážíme si BEZ ROZDÍLU všech společností a jednotlivců, které nám vyjádřily podporu v naší nelehké práci, protože získání automobilu je pro nás obrovským přínosem. Všechny naše peníze vkládáme do výstavby areálu a z tohoto důvodu není v našich silách, abychom si odpovídající automobil pořídili z vlastních prostředků. Proto s velkou pokorou a úctou přijímáme tak velký dar, který je pro nás také velkým závazkem.

ČLÁNEK Androméda má nový sociální automobil http://rakovnic­ky.denik.cz/…0151230­.html

21. 12. 15

PODĚKOVÁNÍ - ANKETA ŘÁD SRDCE

Projekt Pražského deníku a středočeských Deníků „Řád srdce“ měl za cíl ukázat na lidi v našem okolí, kteří dovedou podat pomocnou ruku, mají srdce na správném místě, dodávají světu kolem pozitivní energii, rozdávají radost a dobrou náladu.

Mezi deseti nominovanými kandidáty z Rakovnicka byla i naše předsedkyně Lenka Petříčková a dnes 21.12.2015 ve 12 hodin bylo ukončeno webové hlasování v anketě Řád srdce. Naše Lenka skončila na krásném třetím místě s 3 444 hlasy. Ještě si počkáme na oficiální výsledky, ale již nyní všem, co jste podpořili naši předsedkyni a poslali jí svůj hlas moc a moc děkujeme!!!
Jitka Caltová

15. 12. 15

VÝTĚŽEK Z KONCERTU PRO ANDROMÉDU

Již po deváté proběhl v pondělí 14.12.2015 v pří­jemném prostředí Tylova divadla ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU. Velice si vážíme spolupráce se Základní uměleckou školou v Rakovníku, která to s námi pod vedením ředitelky Libuše podané táhne za jeden provaz od samého počátku. Také Květinářství Senomaty nám tradičně připravuje krásné květiny, které od nás dostávají paní učitelky za nádherně nastudovaná vystoupení dětí.
I v letošním roce uváděla jednotlivá vystoupení svých spolužáků dvě šikovná děvčata z 8. ročníku a bylo vidět, že si to užívají. Jedno představení následovalo za druhým a v bohatém programu se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po žáky nejstarších ročníků. Viděli jsme malé i velké tanečníky, houslové muzikanty, poslechli jsme si vytříbený zpěv nejstarších žákyň, bezchybné sólo na trubku a harmonikové duo. Bohatý program zakončila Lenka Petříčková poděkováním všem účinkujícím a přáním, abychom se ve zdraví sešli opět za rok na jubilejním 10. ročníku. Čistý výtěžek činil 2 845 Kč a my děkujeme všem za podporu naší práce!

26. 11. 15

ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na Adventní koncert pro Andromédu, který vykouzlí úsměv na vaší tváři a zahřeje na duši. Zároveň Vás děti ZUŠ Rakovník potěší svými profesionálními výkony a věřte, že v pondělí 14.12.2015 od 18 hodin zapomenete aspoň na chvíli na předvánoční shon.
Těšíme se na Vás. Lenka Petříčková
ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU

23. 11. 15

Národní potravinová sbírka

V sobotu 26.11.2015 proběhl 3. ročník celonárodní potravinové sbírky. Ve spolupráci s Potravinovou bankou jsme v loňském roce zajišťovali obchodní řetězec PENNY MARKET, v letošním roce přibyl hypermarket TESCO. Je to úžasná věc, že díky lidem s dobrým srdcem budeme moci rozdat 1 tunu potravin! Jsme rádi, že tato potravinová pomoc cíleně pomůže rodinám a lidem přímo na Rakovnicku. Máme již vytypované rodiny ohrožené chudobou či sociálním vyloučením, protože pravidelně jednou měsíčně rozvážíme těmto lidem charitativní obědy. Podporujeme tak nejen rodiny v nouzi, ale také matky s dětmi, osamělé nebo postižené lidi, seniory i rodiny s těžce postiženými dětmi. Děkujeme všem účastníkům tak důležité podpory, jakou je pomoc lidem a rodinám v nouzi!! Chci také moc poděkovat našim dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Patří mezi ně 4 studentky Integrované střední školy – Nikola, Eliška, Kristýna, Marie, dvě dobrovolnice, které přijely až z Prahy – Petra a Dita a velké poděkování patří i 14leté Karolínce a 15leté Barunce.

Rakovnický deník – články:

14. 10. 15

GIVT.CZ - PODPOŘTE ANDROMÉDU NÁKUPEM NA E-SHOPU

JEDEN KLIK NAVÍC DÁVÁ SMYSL.
Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz www.givt.cz, vyberte Společenství Androméda a část peněz z vaší útraty bude darována právě nám!
Nestojí to ani korunu navíc a zabere vám to jen několik vteřin vašeho času!
FANDÍTE NÁM? PODPOŘTE NÁS JEDNODUŠE PŘES GIVT.CZ

20. 9. 15

Světový den hospiců - 9. ročník

V sobotu 19. 9.2015 proběhl v našem společenském sále 9. ročník Světového dne hospiců, který již tradičně zahajujeme svatou mší v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné. Za důstojné zahájení našich oslav děkujeme otci Vrbenskému, který svatou mši celebroval.

Vlastní program vždy otevírají mažoretky Sokola Rakovník, na jejichž přehlídku dovednosti a zručnosti se vždycky všichni těšíme. Jsme rádi, že před naším areálem umocnilo jejich výkon nádherné počasí. Předsedkyně Lenka Petříčková přivítala v sále všechny návštěvníky, mezi kterými byli nejen naši příznivci, ale také klienti na vozíčkách z Domova pro seniory z Lužné nebo psychicky postižení klienti z Domova Zavidov. Hosté si na úvod poslechli skladbu z tvorby A.J. Kryštofa  – Andělské písně, kterou na elektrických klávesách zahrála Jitka Caltová. Lenka Petříčková seznámila návštěvníky s 10letou prací Andromédy a poděkovala za perfektní spolupráci s Integrovanou školou v Rakovníku. Paní učitelka Ilona Novotná k nám přivezla čtyři šikovné studenty – tři děvčata a jednoho hocha, kteří se postarali o příjemnou a bezchybnou obsluhu našich hostů, aby nikomu nic nechybělo z podávaného občerstvení a nápojů.
V uvádění pestrého programu se prostřídalo několik kolegů Andromédy. Dagmar Maxová poděkovala firmám a jednotlivcům za jejich nesmírně cennou pomoc, ať se jedná o podporu finanční, materiálovou nebo pomoc dobrovolnickou. S láskou a úctou zazněla vzpomínka na pana Otakara Brouska, který byl dlouholetým přítelem a podporovatelem Společenství Androméda. Jeho podmanivý a kultivovaný hlas, kterým namluvil nádherné myšlenky A.J. Kryštofa, zněl sálem za tiché pozornosti všech posluchačů. Helena Petrášková pozvala na parket tanečníky z Kulturního domu Kralovice, kteří roztleskali přítomné svou temperamentní ukázkou latinskoameric­kých tanců.

Velmi zajímavé bylo vystoupení sociální pracovnice Pavly Škubalové, která má za sebou dlouholetou praxi v Domově Liblín a její zkušenosti jsou pro Společenství Androméda velkým přínosem.
Ota Petrák vyzval na scénu klienty z domova Domino ze Zavidova, kteří svým veselým vystoupením vždycky u všech vykouzlí úsměv na tváři a dobrou náladu. Krásné odpoledne zakončila svým vystoupením naše kolegyně Zeurítia – Vendula Šmoldasová s písněmi ze svého jazzového repertoáru. Na kytaru ji doprovázel manžel Libor Šmoldas.

Měli jsme radost, že mezi našimi přáteli a hosty jsme letos poprvé přivítali klienty z Domova z Lužné a velmi nás potěšilo, že naše pozvání přijala i Tereza Pergnerová s celou rodinou. Bylo to opět příjemné a pozoruhodné setkání pro všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na další rok.

http://rakovnic­ky.denik.cz/…cu-2015.html

18. 9. 15

Dobrovolníci České podnikatelské pojišťovny a Concur

V pátek 18. 9. 2015 nám přijely pomoci dvě dobrovolnice z České podnikatelské pojišťovny – Kamila a Irena. Přípravy na Světový den hospiců nabíraly vysoké obrátky a tak nám pomohly dokončit úklid sálu a hlavně nazdobit kostel, ve kterém každoročně zahajujeme program slavnostní mší. Milým překvapením byla účast jednoho dobrovolníka společnosti Concur. Byl jím Řek Giannis Veronis, který k nám přijel na krásné motorce z Prahy. Od 10 hodin do 17 hodin nám ve valníku neúnavně vozil drobné kamení a rozhazoval ho na cestě podél našeho objektu. Díky jeho pomoci je cesta čistá a připravená pro naše návštěvníky, i pro vjezd vozíčkářů. Díky děvčatům je kostel slavnostně vyzdobený a my jsme vděční za velikou pomoc!!

16. 9. 15

Dobrovolníci T-MOBIL

V pondělí 14.9.2015 k nám dorazila další parta společnosti T-MOBIL. Tentokrát přijel náš dobře známý kolektiv o 12 lidech. Pět žen nám pomohlo s přípravami na Světový den hospiců ve společenském sále. Vyskládaly knihy do obrovské knihovny, vysoké 4 metry, umyly nám světla v sále, všechny židle a vybílili vstupní chodbu a invalidní WC.
Hoši nejprve vybírali velké kameny z našeho pole, abychom ho mohli uvláčet. Dva urostlí dobrovolníci nám krásně natřeli fasádu průčelí domu – na žluto s bílými lemy kolem oken. Potom všichni pomáhali s přenášením těžkého stavebního materiálu a úklidem pod přístřeškem. Jsme vděční všem těmto úžasným lidičkám za potřebnou pomoc a poctivě odvedenou práci!! Doufáme, že jsme je moc nezničili a za rok k nám přijedou zase:- )

12. 9. 15

Dobrovolníci T-MOBIL

V pátek 11. 9. 2015 k nám podruhé přijela parta 6 dobrovolníků s Janičkou. Všichni kolegové se na nás složili a přivezli nám potřebné čistící, dezinfekční a prací prostředky – 20 kg arielu, 10 litrů aviváže, 5 l jaru, 10 l antibakteriálního přípravku a čistící prostředky. Jsme jim moc vděční, protože nám ušetřili spoustu peněz, které bychom jinak museli vydat.
Tři ženy nám pomáhaly s přípravami na Světový den hospiců a umyly nám všechna okna v rekonstruovaném objektu. A že jich bylo – v kuchyni, ve skladech, v prodejně, ve společenském sále a předsálí. Nakonec nám vytřely podlahu v sále a čistota na nás svítila ze všech stran. Tři hoši nám vynesli darované skříně do 1. patra, před domem uklidili a odnosili stavební materiál a rozebírali staré skříně, ze kterých budeme dělat stoly a police. Všichni udělali do 18 hodin obrovský kus práce a společné chvíle jsme trávili při obědě, kávičce a při večeři. Jsme rádi, že jsme všem mohli darovat naše kalendáře pro rok 2016 a překvapilo nás, když nám je zaplatili se slovy: „My jsme vám přece přijeli pomoci a nemůžeme si od vás nic vzít jenom tak. Máme radost, že máte radost a trochu jsme mohli pomoci.“
Děkujeme těmto úžasným lidičkám za přivezené dary, za nesmírně poctivou a obětavou práci a za jejich dobré srdce!!! Lenka Petříčková
Děkujeme za dary!! A práce … A práce…

30. 8. 15

9. ročník SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ 19.9.2015

Milí přátelé,
již po deváté se na vás těšíme v našem společenském sále ve Velké Chmelištné! Oslavy Světového dne hospiců tradičně otevíráme v 11 hodin svatou mší v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné. Mažoretky Sokola Rakovník zahajují vlastní program ve 12:30 hodin.
Občerstvení je zajištěno, přijďte pobýt, odpočinout si a pobavit se veselými vystoupeními našich přátel z okolních domovů. Těšíme se na vás!
Srdečně zve Lenka Petříčková
Program

23. 7. 15

KALENDÁŘ 2016

MILÍ PŘÁTELÉ,
MŮŽETE SI ZAKOUPIT A SPOLEČNĚ S NÁMI PROPAGOVAT KALENDÁŘ PRO ROK 2016 OD NAŠEHO TĚŽCE POSTIŽENÉHO KOLEGY.
KALENDÁŘ JE PESTOBAREVNÝ, VE FORMÁTU A3, STOJÍ 150 Kč A VÝTĚŽEK PŘISPĚJE NA VÝSTAVBU A VYBAVENÍ POKOJŮ PRO SENIORY.
UDĚLEJTE RADOST SOBĚ I PŘÁTELŮM, KRESBY A DOPROVODNÉ FILOZOFICKÉ MYŠLENKY VÁM BUDOU PŘÍTELEM PO CELÝ PŘÍŠTÍ ROK!!

KALENDÁŘ SI MŮŽETE OBJEDNAT NA TEL. 606 378 591, 313 513 559 NEBO NA spol.andromeda­@volny.cz
Kalendář 2016

KALENDÁŘ 2016 – NÁHLED KALENDÁŘ 2016

ČLÁNEK Rakovnický deník – Kalendář 2016

28. 6. 15

ANDROMÉDA PODPOŘILA S.O.S ANDĚLÉ RAKOVNÍK NA BENEFICI PRO NEMOCNÉ DĚTI

Vendulku Blechovou, zakladatelku skupiny S.O.S. Andělé Rakovník, znám od prosince roku 2013. Přišla za mnou s prosbou, jak pomoci nemocnému Honzíčkovi – synovi její kamarádky, který se narodil s vrozenou vadou poruchy imunity. Androméda neváhala ani na okamžik a pro Honzíčka Vavřína založila veřejnou sbírku s číslem účtu 888 242 888/0300. V únoru roku 2014 jsme pro Honzíčka, ale i celou jeho rodinu, uspořádali benefiční koncert v Tylově divadle v Rakovníku, kde mimo jiných krásných vystoupení zahrál bez nároku na honorář i kytarový virtuóz Štěpán Rak.
Počátkem letošního roku založila Vendulka na facebooku skupinu S.O.S. Andělé, která se během tří měsíců rozrostla na úctyhodný počet 2 300 příznivců. Skupina pomáhá materiálovou formou zdravotně postiženým, zejména dětem a jejich rodinám. Sbírají např. plastová víčka, pořádají aukční bazárky a za utržené peníze kupují dětem potřebné zdravotní věci.
Vendulce to ale nestačilo:-) Chtěla sehnat více peněz a rozhodla se uspořádat benefiční akci. Ta se konala včera na Tyršově koupališti za účasti několika sponzorů a podporovatelů. Celodenní benefiční akci pro těžce nemocné děti s názvem „SLET ANDĚLŮ“ konferovala Bára Ladrová, moderátorka radia RELAX. I přes přeháňkové počasí, byla účast pěkná a přišly nejen rodiny s dětmi, ale dospělí. Všichni se potěšili veselým vystoupením Václava Upíra Krejčího, poslechli jsme si krásná pěvecká vystoupení, viděli vystoupení malých jogínků, tanečnic, ale i dech beroucí souznění koně s jezdcem, které předvedl pan Špáňa. Děti se mohli svést na bílém velbloudu Efendi, vyřádit se na skákacích hradech a každý si mohl vybrat ve stáncích nejen motivy andělů, ale i zakoupit kalendáře od SOS Andělů a také Andromédy – pro rok 2016. Mnoho lidí bylo překvapených účastí Terezy Pergnerové, která přijela akci podpořit s celou svou rodinou. Zkrátka, celá akce se vydařila a my jsme byli šťastní, že lidé odcházeli domů spokojení. Výtěžek akce ve výši 48 456 Kč bude rozdělený mezi podporované děti – Honzíčka, Viktorku, Lukáška, Terezku, Tomáška a Majdu. Při křtu kalendáře SOS Andělů jsme si slíbili, že se za rok znovu sejdeme, takže se těšíme opět na shledanou.
Křest kalendáře- zprava Bára Ladrová, zakladatelka SOS Andělé Vendulka Blechová, autorka patronky Gabriela Popelková a Lenka PetříčkováKřest kalendářeBára Ladrová a Tereza PergnerováMajda – podporovaná holčička Honzíček – naše první děťátko:Předsedkyně Červeného kříže ČR Stáňa Klincmanová

23. 6. 15

19 dobrovolníků Vodafone

Tak to byl koncert! Nejprve do rána v našem společenském sále a druhý den na naší zahradě:- )
Parta 19 dobrovolníků k nám přijela navečer v pondělí 22.6.2015. Nás­ledující den byli všichni připravení v 8 hodin na snídani. Po představení důležitosti potřebných prací jsme 13 mužů a 6 žen rozdělili do skupinek pro zahradnické práce. Dobrovolníci pleli záhony s výsadbou okurek, paprik, rajčat, cuket, dýní a patisonů, někteří vykopávali drny trávy a plevel e, který nám zarůstal do plotu, další sekali trávu kolem stromků v sadě a poslední skupina udatných mužů házela na valník traktoru zmoklou posekanou trávu, kterou pak rozhazovali na poli pro zaorání a dodání zeleného hnojení do půdy. Byla to namáhavá práce pro všechny nevyjímaje a my jsme obdivovali píli těchto lidiček. Unavení, ale spokojení odjížděli domů a vím, že ještě teď doznívají namožené svaly a bolavá záda. Mnohokrát děkujeme za kvalitní a spolehlivou práci a také příjemně obohacující chvíle v Andromédě!

20. 6. 15

24 dobrovolníků České spořitelny

Tento kolektiv 24 dobrovolníků u nás strávil první společnou charitativní akci. Přijeli již ve čtvrtek kolem 10 hodiny dopoledne a celí natěšení očekávali přidělení venkovních prací. Byli jsme připravení na hrabání posekané trávy z velkého pole, na sekání trávy sekačkou a křovinořezem, zalévání mladých zakrytých sazenic a kopání širokého záhonu pro sadbu křenu.
Předpověď počasí s přepokládaným deštěm nebylapro nás příznivá a to se projevilo hned od počátku. Asi třikrát se přehnal déšť, ale pak se již počasí umoudřilo. Parta poctivých lidiček se rozdělila na skupinky a odhodlaně se chopila úkolu. Přivítali jsme, že si dovezli vlastní křovinořez a s naším křovinořezem mohli sekat odrostlou trávu dva hoši. Jeden osvobozoval šípkové keře, druhý posekal všechno, co se dalo, kolem našeho objektu. Dva dobrovolníci sekali sekačkou a posekanou trávu dávali našim zvířátkům a na kompost. V sadu zalévala 2 děvčata, 6 hochů kopali krompáčem hluboký záhon pro křen a ostatní hrabali posekanou trávu, která se z pole svážela traktorem s valníkem. Obětavé pracovníky zastavil pouze oběd a večeře. Byli jsme velmi mile překvapení svědomitostí, se kterou ke své práci přistupovali! Dobrovolníci strávili příjemný večer v našem sále a přespali na karimatkách ve společenské místnosti.
Věděli jsme, že jsou unavení , a proto jsme neočekávali, že by nám ještě s něčím pomohli. Ráno jsme však s podivem přivítali již v 8 hodin celou skupinu na snídani! Do oběda dohrabali a sami odvezli traktorem posekanou trávu z pole, záhon pro křen dokopali, vyplnili trávou, mulčem, pořádně prolili vodou a zaplnili kvalitní zeminou. Nakonec slavnostně vysázeli křen a bylo hotovo!!
Velice rádi jsme jim všem darovali kalendář od našeho postiženého kolegy a upřímně poděkovali za odvedenou práci. Setkání s takovými lidmi, kteří porozuměli naší práci a snažili se nám co nejvíce pomoci, je pro nás obrovským přínosem. Ještě jednou Androméda děkuje!!

10. 6. 15

Dobrovolníci České spořitelny

Úžasná parta 11 dobrovolníků k nám přijela již v úterý 9. 6. 2015 po práci a v našem společenském sále strávila příjemný večer. Druhý den po snídani jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina byli malíři, druhá zahradníci. Šest malířů natíralo penetrací společenský sál o ploše 100 m2 a dvě chodby. Byla to nelehká práce, protože někteří malovali z patrového lešení. Pět zahradníků plelo dlouhé záhony, kde máme vysázené dýně. Pak pokračovali ve vykopávání plevele na vysokých záhonech a nakonec záhony zalévali. Všichni odvedli poctivou práci, všechno po sobě uklidili a umyli. Děkujeme všem za příjemně prožitý den a hlavně za obrovskou pomoc!! Těšíme na slíbené opětovné podzimní setkání!

29. 5. 15

ANDROMÉDA podpořila SOS ANDĚLÉ RAKOVNÍK

ANDĚLSKÝ PŮLMARATÓN pro SOS ANDĚLÉ RAKOVNÍK proběhl v neděli 24.5.2015 v Ra­kovníku pod záštitou Fitklubu Angels. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a podpořit skupinu SOS Andělé Rakovník, kterou založila Vendula Blechová na pomoc zdravotně postiženým dětem. Výtěžek akce pomohl dvouletému Tomáškovi, který bojuje s Loweho syndromem. Přejeme malému Tomáškovi a celé jeho rodině hodně sil!!

http://rakovnic­ky.denik.cz/…0150527­.html

17. 5. 15

Dobrovolníci SANTÉ, NOVARTIS, JOHNSON&JOHNSON

V pátek 15. 5. 2015 se u nás sešli dobrovolníci ze tří společností, což nebylo vůbec na závadu. Pět mužů a pět žen se velice rychle seznámili a společně zapojili do přípravných prací pro zajištění sadby zeleniny. Potřebovali jsme postavit vysoké záhony, které bylo zapotřebí vyplnit slámou, kompostem a zeminou. Hoši vyměřili provázkem záhon široký 1,5 m a z desek a roxorů stavěli záhon. Náš kolega vozil materiál traktorem, tak to šlo přeci jenom lehčeji. Děvčata plela záhony a pomáhala hochům. Počasí nám přálo, sekal se trávník, zaléval ovocný sad a udělal se opravdový kus práce. Byli jsme moc rádi, že všichni odjížděli odpoledne spokojení z příjemně prožitého dne. Děkujeme všem za jejich poctivou a obětavou pomoc!!

4. 3. 15

SPOLUPRÁCE S VĚZNICÍ V ORÁČOVĚ

Od února letošního roku jsme zahájili oboustranně přínosnou spolupráci s Vězeňskou službou ČR, zastoupenou Věznicí Oráčov a to v rámci pracovní terapie odsouzených mužů – zařazených ve výstupním oddělení a připravujících se na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Jsme rádi, že se do našeho humanitárního projektu opět zapojují odsouzení ve výkonu trestu a velmi si vážíme vedení Věznice Oráčov, že se rozhodlo pomoci a podpořit naši nelehkou práci. Odsouzení nám budou pomáhat s manuálními pracemi, jako jsou výkopové a zahradnické práce, přenášet materiál, budou štípat a skládat dříví nebo provádět pomocné stavební práce.
 

17. 2. 15

DO ANDROMÉDY PŘIŠLO JARO

Věřte, nevěřte, dnes ráno 17. února 2015 se nám po 8 hodině narodilo krásné kůzlátko. Dvě kozí tety jsou z toho trochu naměkko a koukají na malé čtyřnohé batole s trochou odstupu. Jen se podívejte, jaká je to nádhera.
Ke krávě Jošce, kterou jsme si přivezli před měsícem, je to další přírůstek do našeho hospodářství:-)

Hrdá maminka Tety kozy Kráva Joška
7. 1. 15

Lenka Petříčková zvolena mezi "TVÁŘE RAKOVNICKA 2014"

Redakce Rakovnického deníku zvolila tváře Rakovnicka.

TVÁŘE RAKOVNICKA 2014

MILAN SUNKOVSKÝ Milan je vášnivý cyklista, ale hlavně jeden z důležitých organizátorských článků sportovně kulturní akce s názvem Rakovnické cyklování. Bez něj by bylo Cyklování poloviční.

JAKUB ČERNÝ Stal se absolutním vítězem soutěže s názvem Naše Evropa, kterou organizovaly regionální Deníky ve spolupráci se zastoupením Evropské komise a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Student třetího ročníku Gymnázia Jana Ámose Komenského Nové Strašecí obstál v konkurenci 539 studentů ze 123 středních škol.

KAREL BRENÍK Spoluautor petice proti zřízení NP Křivoklátsko, kterou podepsaly tisíce lidí. Pečoval s láskou o zvěř i lesy v naší krajině.

JIŘÍ KUČERA Fotbalový trenér, který se pokouší navrátit rakovnickému SK zašlou slávu. SK Rakovník se pod jeho vedením vrátil do krajské elity. Na odpověď, jestli je v silách klubu navrátit se zpět do divizní soutěže, si musíme ještě ale počkat.

ILONA HRUŠKOVÁ S láskou řídí a rozvíjí Domov Ráček (pro handicapované osoby). Klienti, personál, rodiče i Rakovničané si jí moc váží.

JIŘÍ SOBEK Jako kastelán hradu Krakovec se po léta snaží hrad oživit různými kulturními programy během sezony, ale zároveň zanechat hradu jeho jedinečnou tvář. Návštěvníky zaujme svým originálním výkladem.

BLANKA HOLOPÍRKOVÁ Je letitou organizátorkou dětských letních táborů. Na tábory už jezdila jako dítě, a protože je odchovancem Mirka Vosátka, zajímavé a promyšlené programy na táborech pod jejím vedením se pokaždé nesou ve znamení soužití s přírodou.

MILENA KŘIKAVOVÁ Jako ředitelka Městské knihovny v Rakovníku se svými zaměstnanci připravuje pestré programy během celého roku, při kterých se lidé spolu hlavně setkávají.

ŠÁRKA MALÁ Nyní je náčelnicí Sokola Rakovník. Do Sokola chodila už od malička. Je dlouholetou cvičitelkou. Celý život se věnuje hlavně dětem a mládeži.

ALEXANDR KRŠKO Několik let řídí Dětský domov v Novém Strašecí. Společně s vychovatelkami a zaměstnanci vytváří hezký domov a příjemné soužití všech jeho obyvatel. Ti odrostlí se sem rádi vracejí.

MAGDALENA KARÁSKOVÁ Letos se dožila sta let i přes nepřízeň osudu, bojovala statečně se životem, vychovala dvě dcery.

RADIM SUCHÁNEK I díky němu se vrátila na Rakovnicko divizní fotbalová soutěž. Mnozí novostrašecký tým odsuzovali, on s ním však uspěl v krajském přeboru a nakonec klub získal vstupenku do vyšší soutěže.

PETR ČECH Dokázal zchátralý mlýn ve Šlovicích opravit tak unikátně, že byla stavba prohlášena za kulturní památku České republiky.

BEDŘICH KOCH Právě díky němu není v zimě o sport v Rakovníku nouze. Ve sportovní hale se téměř každý týden koná nějaký turnaj.

LENKA PETŘÍČKOVÁ Nezištně pomáhá sehnat lidem práci, a to nejen v našem regionu, pomáhá nemocným a osamělým. Dodává naději.

17. 12. 14

VÝTĚŽEK ADVENTNÍHO KONCERTU 5 815 Kč

V příjemném prostředí Tylova divadla jsme již tradičně pořádali ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Rakovníku 8. ročník adventního koncertu. Těší nás, že Koncert pro Andromédu k nám za ta léta přivádí již důvěrně známé tváře. Jsou to nejenom rodiče, babičky, dědečkové a tety vystupujících dětí, ale i příznivci naší práce, kteří si přišli užít bohatý program, který si pro nás děti ZUŠ se svými učitelkami připravili. Letošní program uváděla děvčata Johana a Markéta, která svým osobitým kouzlem představovala jednotlivá vystoupení svých spolužáků. V bohatém programu se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po žáky nejstarších ročníků. Viděli jsme krásné tance žákyň tanečního oboru, smyčcový soubor nejmladších houslistů zahrál vánoční koledy, slyšeli jsme vytříbený zpěv žákyň vyšších ročníků pěveckého oboru, společně se svou paní učitelkou zahráli na akordeony Martin a Barbora a v neposlední řadě potěšilo všechny návštěvníky vystoupení pěveckých sborů Benjamínek a Perličky.
Velice nás těší, že spolupráce se ZUŠ má dlouholeté trvání a děkujeme tímto za laskavou podporu paní ředitelce Libuši Podané a všem učitelkám, které se svými dětmi připravují tak krásná vystoupení. Měli jsme radost, že lidé odcházeli z koncertu s krásným pocitem a s úsměvem na tváři. Čistý výtěžek dosáhl částky 5 815 Kč a tímto děkujeme všem účastníkům za podporu naší práce! Je příjemné vědět, že se setkáváte s lidmi, kteří nám rozumí.

10. 12. 14

ADVENTNÍ KONCERT 16.12.2014

V úterý 16.12.2014 pořádáme od 18 hodin v Tylově divadle v Rakovníku Adventní koncert pro Andromédu. Přijďte prožít krásný večer, který již po 8. proběhne pod taktovkou dětí Základní umělecké školy v Rakovníku. Uvidíte nádherná vystoupení, která vás potěší a příjemně naladí v tomto předvánočním čase. Srdečně zveme!

25. 11. 14

Potravinová sbírka pomohla také lidem na Rakovnicku

Národní potravinová sbírka, která probíhala v sobotu 22.11.2014 po celé republice, byla pořádána také v Rakovníku. Cílem sbírky bylo pomoci lidem v nouzi a v Rakovníku se do této akce zapojil potravinový řetězec Penny market za účasti naší neziskové organizace Společenství Androméda. Lidé ukládali nakoupené trvanlivé potraviny do připravených nákupních vozíků s dobrým pocitem, že tyto potraviny pomohou lidem přímo na Rakovnicku. Potravinová pomoc byla určená pro lidi, kteří mají existenční těžkosti, problémy s uplatněním na trhu práce, samoživitelkám a rodinám s dětmi, ale i osamělým osobám. Jsme rádi, že jsme díky lidem s dobrým srdcem mohli pomoci užitečným a hmatatelným způsobem, o čemž si můžete přečíst v článku, který vyšel v Rakovnickém deníku.

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

31. 10. 14

Dobrovolníci T-MOBILE

V pátek 31.10.2014 k nám přijelo 5 dobrovolníků společnosti T-MOBILE – Jana, Lucka, dva Michalové a Láďa. Protože jsme v neděli čekali dodání 20 ovocných stromků, potřebovali jsme připravit vše pro jejich sázení. Dobrovolníci kopali hluboké jámy a v sadu zasázeli několik keřů rybízů. I když krásné počasí přálo venkovním pracím, vykopat jámy nebylo tak jednoduché, protože půda je zde písčitá a jílovitá. Dobrovolníkům jsme připravili nocleh a večer si příjemně povídali při venkovním grilování. Druhý den jsme se srdečně loučili a byli velice překvapení, když Lucka čekala na svého přítele Mariána, který přijel z Prahy a společně ještě vykopali zbývající jámy pro stromky. Byla to báječná skupina pracovitých lidí, se kterými jsme si dobře rozuměli a budeme se těšit na další naše setkání. Všem mnohokrát děkujeme za obrovskou pomoc a také za potřebné čistící a dezinfekční prostředky, které nám dovezli.

25. 10. 14

Kalendář 2015 - A.J.Kryštof pro Andromédu

Článek, který vyšel v pátek 24.10.2014 v Ra­kovnickém deníku uvádí rozhovor A.J.Kryštofa – autora charitativního kalendáře 2015.
Kalendář 2015 pro Andromédu

20. 10. 14

NEVŠEDNÍ KALENDÁŘ 2015

Milí přátelé,
dovoluji si Vám nabídnout nevšední charitativní kalendář. Vydává ho naše nezisková organizace Společenství Androméda, která buduje ve Velké Chmelištné areál pro zdravotně postižené a staré lidi.
Kalendář obsahuje reprodukce originálních kreseb a zajímavých myšlenek našeho těžce postiženého kolegy A.J. Kryštofa. Přes své postižení je náš Toníček nesmírně aktivní člověk s otevřeným srdcem pro všechny lidi kolem sebe. Má na starosti architektonickou a stavební stránku výstavby areálu a svým dílem chce tuto výstavbu podpořit.
Kalendář je měsíční ve formátu A3, tištěný na křídovém papíru gramáže 250g/m2. Podkladový kartón ve spodní části vytváří lem, na který je možné umístit firemní logo (vhodné pro firmy jako dárek svým klientům, partnerům). Kalendář stojí 290 Kč včetně DPH, při větším odběru je možná smluvní cena. Jsme připraveni k osobnímu setkání a prezentaci kalendáře v originálním provedení.
Přejeme vám, aby vám kalendář dodával radost po celý rok a přijímali jste z něj láskyplnou energii. KALENDÁŘ 2015 A.J.Kryštof – NÁHLED

S úctou
Lenka Petříčková

KALENDÁŘ 2015 – Kresby a myšlenky A.J.Kryštofa
Vydavatel: Společenství Androméda, o.s.
Reprodukce: Martin Tůma
Grafická úprava: Martin Tůma, www.fototuma.cz
Produkce: Lenka Petříčková, Antonín Jiří Kryštof
Křídový papír dodal: Xerox a.s., www.xerox.cz
Tisk a kompletace kalendářů: Konica Minolta, spol. s r.o., www.konicaminol­ta.cz

10. 10. 14

SIEMENS PODPOŘIL ANDROMÉDU

S velkou radostí jsme přijali zprávu, že jsme získali grant od Fondu pomoci společnosti Siemens, a to ve výši 80 000 Kč na nákup použité formátovací pily. Je to obrovská pomoc, kterou s vděčností přijímáme a velice si jí vážíme. Nákup pily významným dílem rozšíří vybavení truhlářské dílny a do budoucna umožní zaměstnání znevýhodněným skupinám lidí, kterým se snažíme od počátku našeho působení pomáhat. Jedná se zejména o osoby, které mají problémy s uplatněním na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo zdravotně postižené osoby, ale i mladí lidé, nebo lidé ve věku nad 50 let. Společnosti Siemens nesmírně děkujeme za podporu naší práce!

3. 10. 14

Dobrovolníci společnosti Mondelez

V pátek 3.10.2014 k nám poprvé přijeli dobrovolníci společnosti Mondelez s.r.o. Byla to promíchaná skupina žen a mužů, celkem 14 dobrovolníků. Mile nás překvapila jejich nabídka, že přijedou z Prahy už na 8 hodinu, aby nám co nejvíce pomohli. V sadu jsme potřebovali vysázet keře rybízů a angreštů, ze dvora sklidit a naštípat velké špalky dříví a před zimou ošetřit naši techniku, což znamenalo natřít syntetickou barvou naftový agregát (elektrocentrálu) a dokončit nátěr kolového nakladače. Utvořili jsme několik skupinek lidí a práce šla všem pěkně od ruky.
Štípačku dříví postupně obsluhovali všichni dobrovolníci, protože si ji chtěli vyzkoušet. Silní hoši se střídali ve štípání polen velkými sekerami a další odváželi polena a skládali je pod přístřešek. Poctivou práci vyžadovala příprava na nátěr elektrocentrály. Bylo potřeba nejprve vybrousit rez, pak natřít agregát základovou barvou a nakonec barvou zelenou. Další skupinka si svědomitě poradila s druhým nátěrem zelené barvy na kolovém nakladači a my jsme byli moc rádi, že přálo počasí a díky pečlivé práci všech zúčastněných byla tato práce dokončená.
Dobrovolníci měli naplánovaný odjezd na 16 hodinu, přesto nám muži pomohli s mixem 7m3 betonu, který nám v 15:30 hodin dovezl řidič z betonárky Českomoravského betonu z Rakovníka. Beton jsme potřebovali rozhrabat hráběmi na připravenou plochu a skupinka mužů nám ochotně pomohla. Jeden z dobrovolníků nám dokonce nabídl svou pomoc i přes odjezd kolegů a zůstal tu s námi sám až do konečné fáze úpravy terénu. Všem našim přátelům moc děkujeme za obrovskou pomoc a krásně prožitý den. Jsme rádi, že si také zakoupili náš charitativní kalendář na rok 2015. Ještě jednou moc děkujeme za podporu a budeme se těšit na další setkání.

28. 9. 14

Světový den hospiců - 8. ročník

V sobotu proběhl v našem společenském sále 8. ročník Světového dne hospiců, který již tradičně zahajujeme svatou mší v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné. Svatou mši celebroval otec Winiarski a my mu děkujeme za krásné a důstojné zahájení našich oslav. Vlastní program každoročně otevírá defilé Mažoretek Sokola Rakovník, a také tentokrát jsme obdivovali jak malé, tak i velké slečny za jejich bravurní představení před naším sídlem.
Předsedkyně Lenka Petříčková přivítala v sále všechny návštěvníky a v uvádění programu se střídala se svými kolegy. Hosté si poslechli z tvorby A.J. Kryštofa píseň Prosba k Pánu Bohu a skladbu Andělské zvony. Píseň společně s autorem zazpívala Zeurítia – Vendula Šmoldasová a skladbu na elektrických klávesách zahrála Jitka Caltová.

Lenka Petříčková pak s láskou a úctou zavzpomínala na pana Otakara Brouska, který byl dlouholetým přítelem Společenství Androméda. Bohužel letos na jaře však odešel tento laskavý, pokorný a moudrý člověk do hereckého nebe. Jako vzpomínku na noblesní a zároveň skromnou osobnost, si všichni poslechli krásné myšlenky A. J. Kryštofa, které na podporu činnosti našeho Společenství pan Otakar Brousek namluvil svým kultivovaným a podmanivým hlasem. Uslyšeli jsme také, jaké společnosti a kolik jednotlivců v letošním roce Andromédě pomohli a podpořili tak práci humanitárního projektu výstavby areálu pro zdravotně postižené a staré lidi. Dagmar Maxová vyzdvihla i pomoc firemních dobrovolníků, která má v Andromédě své nezastupitelné a velmi ceněné místo. V bohatém programu zahrál pan Václav Chaloupka na akordeon směs známých a lidových písní a postupně nám předvedli svá veselá vystoupení klienti ze tří domovů. Nejprve jsme shlédli produkci klientů z Domova Liblín z Plzeňského kraje, pak z Domova Krajánek z Jesenice a celý program uzavírala secvičená „kapela“ z Domova Domino ze Zavidova. Všichni účinkující sklidili bouřlivý potlesk, protože tyto „velké děti“ dovedou každého potěšit svým bezprostředním projevem.
Počasí nám přálo a my jsme byli rádi, že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a dobře se najedli. Tak za rok opět na viděnou!

25. 9. 14

Dobrovolníci z ČSOB

Dnes, ve čtvrtek 25.9.2014 nám přijelo pomoci 8 dobrovolníků z CSOB. Tři děvčata nám vymalovala vstupní chodbu k prodejně potravin a sociální zázemí s dámskými a pánskými toaletami. Nejen, že odpoledne místnosti bělostně zářily, ale také svítily čistotou, protože děvčata všechno krásně umyly. I když nebylo tak pěkné počasí jako předešlého dne, chlapci pokračovali v práci se dřevem. Jeden řezal motorovou pilou, druhý obsluhoval štípačku dříví, třetí velkou sekerou štípal dříví na špalku a ostatní vozili polena pod přístřešek a rovnali dřevo do řad. Všichni byli odpoledne utahaní, ale spokojení, že nám pomohli a my jsme jim vděční za jejich spolehlivost a porozumění.

24. 9. 14

Dobrovolníci T-Mobile

Ve středu 24.9.2014 k nám přijeli tři hoši a jedna dívka. Bylo krásné počasí, přímo idilické pro práci se dřevem. Jeden hoch se chopil motorové pily a řezal silné špalky, druhý hoch štípal dříví na štípačce a třetí hoch s dívkou odváželi na kolečku dříví pod přístřešek, kde ho krásně rovnali. Děkujeme za milou společnost a hlavně za velkou a potřebnou pomoc!

20. 9. 14

Kamila a Irena - dobrovolnice z České podnikatelské pojišťovny

Potěšila nás aktivita dvou Rakovnických dobrovolnic Kamily a Ireny, které nás poprvé navštívily v loňském roce. Upřímně se zajímaly o to, jak se nám daří a po obhlídce areálu s povděkem kvitovaly pokrok naší práce. S údivem jsme pozorovali, jak jim šla práce pěkně od ruky, protože děvčata nám umyly všechna okna v našem velkém sále, v prodejně a kuchyni. Kamilo a Ireno, děkujeme vám za vaši poctivou a svědomitou práci a krásný den, který jsme společně s vámi v pátek 20.9.2014 strávili!
A dovětek – letos se Kamila a Irena účastnily Mezinárodního komunitního dne ENGAGE DAY 2014, do kterého se ve spolupráci s Byznys pro společnost zapojilo přes 30 firem s téměř 600 dobrovolníky.

13. 9. 14

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ 27.9.2014

Srdečně vás zveme na náš SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ, který se bude konat v sobotu 27.9.2014. Již tradičně zahajujeme naše oslavy v 11 hodin svatou mší v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné a vlastní program začíná defilé mažoretek ve 12:45 hodin před naším společenským sálem. Přijeďte se seznámit s naší prací, představíme vám nový charitativní kalendář pro rok 2015 a také jsme pro vás připravili pestrý program. Občerstvení je pro všechny zajištěno, těšíme se na vás!!

20. 8. 14

Dobrovolníci Vodafone

Osm statečných ze společnosti Vodafone k nám zamířilo již po čtvrté. Byla to milá nabídka pomoci v letních měsících, kdy každý spíše myslí na svůj odpočinek a dovolenou. Rádi jsme využili pracovitost čtyř hochů a čtyř dívek. Celý den vozili a skládali dříví pod přístřešek, abychom byli na zimu dobře připravení. Vyšlo krásné počasí a všichni jsme měli radost, že se den vydařil a dříví ze dvora bylo z největší části uklizené. Děkujeme moc a moc!!

2. 8. 14

Skauti pomáhají Andromédě

V sobotu 2. srpna 2014 k nám zavítali skauti z Nového Strašecí, kteří pobývají na letním táboře u lesa za Velkou Chmelištnou. Chtěli nám s něčím pomoci a my jsme pro ně připravili zahradnické práce. Potřebovali jsme z pole shrabat posekanou, přeháňkami zmoklou trávu a odvézt ji na kompost. Protože kompost je pro naši zahradu a sad velice potřebný, tato pomoc přišla jako na zavolanou. Pro 25 dětí a jejich vedoucí jsme připravili hrábě, vidle, kolečka a také řidiče s vozíkem. Všechny děti se snažily a pilně pracovaly. Za úmorného vedra byla za dvě a půl hodiny všechna tráva shrabaná a odvezená! My jsme jenom pozorovali cvrkot na poli a poctivou práci dětí i jejich vedoucích. V našem společenském sále jsme za odměnu připravili pro všechny sladké pohoštění a osvěžující nápoje. Poděkovali jsme za velikou pomoc, povídali jsme si o naší práci a viděli jsme, že děti mají dobrý pocit z toho, že nám pomohly. Tak příští rok zase na viděnou a ještě jednou moc děkujeme!!

13. 6. 14

Náš skalní dobrovolník z České spořitelny

Dan nám pomohl již v březnu a také druhý dobrovolnický den v roce, což svým zaměstnancům umožňuje Česká spořitelna, využil opět pro naši neziskovou organizaci. Po vedrech bylo příjemné počasí a Dan celý den sekal lištovou sekačkou trávu pro králíky a koníka Políka. Kdyby odpoledne sekačka neodmítla poslušnost, tak by sekal trávu až do včera. Rozloučili jsme se s přátelským přáním dalšího příjemného setkání. Dane, moc ti děkujeme za tvou obětavou pomoc.

11. 6. 14

Dobrovolníci České spořitelny

Tato skupina 16 lidiček přijela k nám do Velké Chmelištné poprvé. Přivítali jsme je v úterý navečer a připravili pro ně venkovní grilování za příjemného letního počasí. Dobrovolníci vzali zavděk naším skromným, ale čistým ubytováním a ráno jsme se setkali v našem společenském sále při dobré snídani. Podle předpovědi počasí jsme předpokládali, že dnes bude strašné horko ustupovat, ale ranní vedro tomu vůbec nenapovídalo.
Tři hoši pokračovali v natírání kolového nakladače a s ostatními jsme se posunuli k zahradnickým pracím. Hoši konvemi zalévali vysázenou zeleninu na záhonech, ve skružích, ale také šípkové růže, jejichž speciální odrůdu pěstujeme kvůli vitamínu C. Další dva kluci sekali trávu mezi záhony před sadem a také mezi stromky v sadu. Za úmorného vedra děvčata plely nejen vinnou révu, ale i fíkovníky a pokračovaly v čištění dalších keřů a stromků v sadu. Očištěné kruhy kolem stromků pak posypaly mulčovací kůrou. Po obědě jsme se po krátkém a prudkém dešti konečně dočkali ochlazení. Ale pak zase vysvitlo sluníčko a dobrovolníci neúnavně pokračovali ve své poctivé práci. Byla to báječná parta a sehraný tým. Jsme vděční všem za nádherně strávený den, obrovskou pomoc a lidskost v jejich jednání.

9. 6. 14

Dobrovolníci T-Mobile

Přes 40 °C, úmorné vedro, nebe bez mráčku – to byl dnešní den, kdy nás již potřetí navštívila skupina bezvadných lidiček společnosti T-MOBIL. Těšili jsme se na partu, která táhne za jeden provaz. Vytvořili jsme několik skupinek a rozdělili práci. Šest hochů natíralo kolový nakladač a jeden sekal trávu křovinořezem. Dva hoši vyvrtávali benzinovým vrtákem asi 40 cm hluboké jámy, které zasypávali kvalitním kompostem, prolévali vodou a do nich děvčata sázela patisony, cukety a dýně. Děvčata v sadu vyvázaly přes 100 sazenic rajčat, zalily 3 záhony zeleniny a vodou osvěžily také 100 šípkových keřů. Vyplely nám vysoké záhony, bylinky ve skružích a pak hochům pomohly naložit na vozík usušené seno pro našeho poníka Políka.
Byl to náročný den, ale všechno probíhalo v poklidu a beze spěchu. Dávali jsme pozor na pitný režim, aby všichni dobrovolníci měli dostatek nápojů. Dobře jsme se naobědvali a před odjezdem jsme si dali kávičku se sladkostí. Byli jsme všichni unavení, ale troufám si říci, že jsme se zároveň oboustranně povzbudili z dobře vykonané práce. Cítili jsme, že jsme si předali dar porozumění a vzájemné čistoty našeho konání. Odměnou nám všem byla pohodová práce, která byla viditelná a zároveň svědomitá. Moc vám děkujeme za velkou pomoc a těšíme se opět na viděnou!!

30. 5. 14

Dobrovolníci ČSOB Leasing

V pátek 30. května k nám přijelo 15 dobrovolníků ze společnosti ČSOB leasing, pro které jsme měli připravené zahradnické práce. Předešlé tři dny vydatně pršelo, proto jsme páteční ráno pozorovali s napětím. Po drobném počátečním deštíku se nebe rozjasnilo a celý den již bylo pěkně. Čtyři děvčata vyplely záhony s vysázenými cibulkami a další cibulky dosázely. Jedenáct hochů se také činilo. Někteří založili do země kontejnerové jehličnany, aby nám hezky rostly a sílily, další chlapci vyvrtávali benzínovým i ručním vrtákem díry pro výsadbu patisonů a dýní. Je zde špatná půda, proto bylo nutné vyvrtané díry zavézt kvalitním kompostem a pak již jen sázet:-) Byl to příjemně strávený den a my děkujeme všem lidičkám za poctivě odvedenou práci.

23. 5. 14

DOBROVOLNÍCI Z KPMG Česká republika, s.r.o

Dnes jsme přivítali 39 dobrovolníků ze společnosti KPMG Česká republika, s.r.o, 14 děvčat a 25 hochů. Při přátelském posezení jsme naše pomocníky seznámili s prací našeho Společenství a s čím bychom dnes potřebovali pomoci. Zorganizovali jsme venkovní práce v sadu, a proto jsme trochu s obavami pozorovali, zda se splní předpověď počasí – únavné 31 °C vedro a občasné přeháňky s krupobitím.
Potřebovali jsme vysázet zeleninu na záhonech dlouhých 53 metrů, které bylo nutné pečlivě připravit. Dobrovolníci se rozdělili na skupiny a každá se zhostila svého úkolu na jedničku. Děvčata záhony vyčistila od plevele, hoši na ně kolečky navezli náš vypěstovaný 4 letý kompost, pak děvčata položila geotextilii, kterou na krajích chlapci zatěžkali zeminou a následovala vlastní výsadba. Celkem bylo potřeba osázet 3 záhony. Děvčata vysázela rajčata tyčková i keříková, papriky kozí rohy, ledové saláty, celery, okurky nakladačky i okurky salátové, cukety, patisony a dýně. Nebylo jednoduché vše zasadit , ale nikdo v neúnavném vedru nepolevil. Vysázená zelenina byla okamžitě zalévaná a bylo radost pozorovat, jak se vše zelená svěží barvou. Úžasná souhra poctivé a neúnavné práce všech lidiček přinesla svůj úspěch!
Po obědě jsme s úlevou přivítali podmračené nebe a příjemné ochlazení. Poctivá práce dobrovolníků ale pokračovala. Temné mraky putovaly kolem našeho areálu a jenom zdálky jsme slyšeli hřmění. Tři hoši celý den brousili z kolového nakladače rez a starý nátěr. Využili k tomu vrtačky s brusnými kotouči a odpoledne svou práci zdárně dokončili. Další skupina vyskládala pořezané dříví pod přístřešek, dva hoši hloubili benzinovým vrtákem díry pro výsadbu dalších dýní a pak už jsme umyli a uklidili nářadí. Byl to náročný a přece krásný den. Díky bezvadnému kolektivu lidí, jehož práci vnímá celá Androméda s nemírným respektem a vděkem. Moc děkujeme za vaši práci a budeme se těšit, že se opět za rok setkáme!

25. 4. 14

Dobrovolníci Vodafone

V pátek 25.4.2014 k nám přijelo 16 dobrovolníků společnosti Vodafone a jedna maminka si přivezla 12 letého syna s kamarádem. Myslela si, že se budou kluci nudit, ale celý den si vyhráli s našimi zvířátky a koťátky a chtěli si je dokonce odvézt domů:-) Trampolína se také hodila a den utekl jako nic.
Čtyři hoši vykopávali v sadu jámy pro výsadbu nově zakoupených ovocných stromků a pak pomáhali děvčatům zrýt a vyčistit tři záhony pro sadbu cibule. Další děvčata vysázela do pěti vysokých záhonů cukety, okurky a sazečky červené a bílé cibule.
To byl úkol dne, kterého se všichni zhostili s humorem, bezvadnou náladou a s poctivým cílem pomoci. Po dobrém obědě museli někteří dobrovolníci odjet odpoledne domů a osm lidiček, kteří zůstávali přes noc, pracovali až do 18 hodin do večera. Měli jsme pro ně připravený večer s grilováním a posezením pod přístřeškem. Všichni si zaslouží naše velké poděkování za velkou pomoc a krásný výsledek práce. Je to skupina lidí, kteří k nám jezdí již několik roků a jsme jim vděční také za báječnou atmosféru, která je provázela po celou dobu jejich pobytu.

10. 4. 14

SRDCE NA DLANI - PODĚKOVÁNÍ

Jsem ráda, že mohu tímto způsobem poděkovat několika společnostem, které nám nesmírně pomohli se zajištěním potřebného kameniva a dopravy. Jedná se jmenovitě o jednatele pískovny Hlavačov u Rakovníka, pana Jaroslava Razíma a Karla Zischky, ze společnosti Froněk Rakovník chci poděkovat manželům Ivetě a Jaroslavu Froňkovým a ze společnosti STOPRO BEK Krupá jednatelce Jarmile Fabiškové. Všem těmto lidem s dobrým srdcem děkujeme za jejich osobní přístup k naší prosbě a zejména jejich zájmu pomoci dobru. Jsme naplněni vděčností a také radostí, že v tomto uspěchaném světě se najdou lidé, kteří nám rozumí, přejí nám a bez zištných pohnutek pomohou. Za celé Společenství Androméda s úctou Lenka Petříčková

4. 4. 14

Hewlet Packard - 3 děvčata a 7 hochů

V pátek 4. 4. 2014 k nám přijela skupina 10 dobrovolníků společnosti Hewlet Packard v čele s Vlaďkou Jíšovou. Z jejich příjezdu jsme měli velkou radost, protože Vlaďka k nám přivedla své kolegy již v dubnu 2012, kdy jsme zakládali ovocný sad a v neskutečném vedru nám pomohli s výsadbou základních stromků. Díky jejich poctivé práci všechny stromky přežily. Neviděli jsme se dva roky, ale je zajímavé, že jsme na sebe vzpomínali. My s úctou k jejich práci a pro nás důležitému posunu založením sadu. Dobrovolníci z Hewlet Packard si zase vyprávěli o nevšedním zážitku, který u nás prožili. Možná i proto jsme zásluhou Vlaďky Jíšové a také Šárky Rozkydalové získali technickou podporu ve formě dvou tiskáren a notebooků, které nám nesmírně pomohou při naší práci.
Tentokrát jsme měli pro dobrovolníky připravenou práci, jak jinak, než v sadu! Byli moc rádi, když jsme vyprávěli, že hned v roce 2012 se nám urodilo první jablíčko. V loňském roce se přidaly rybízy, angrešty, první třešně, višně, slívy, broskve, jablka a hrušky. Dvě stovky ovocných stromků se rozrostly na 350 kusů a dobrovolníci nám dnes pomohli vysázet další odrůdy. Někteří hoši hloubili jámy, jiní sekali trávu, další sázeli s děvčaty stromky a keře. Bylo krásné a příjemné počasí. Teplo a mírný vítr provázely práci v sadu po celý den. Bylo milé až dojemné, když jsme viděli, jak mají dobrovolníci radost ze své práce a opravdu je těší, že ji mohou vykonávat. Byl to krásný prožitek pro obě strany a my moc děkujeme za nádherný den a velkou pomoc. Jsme rádi, že se dobře najedli a odjížděli od nás spokojení. Těšíme se opět na viděnou!

28. 3. 14

Dobrovolník DAN

Z České spořitelny nám jezdí pomáhat dobrovolník Dan. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se však mezi námi nevytvořil oboustranný přátelský vztah. Dan bydlí v Lounech, pracuje v Praze a k nám do Velké Chmelištné jezdí již 4 roky. Díky Danovy přízni máme zpětnou vazbu toho, co se u nás změnilo a jak jsme pokročili. Znáte to sami. Když máte své dítě denně před očima, nevidíte, jak roste. Nesmírně si vážíme Danovy houževnatosti a jeho pomoci. Dnes pomáhal v našem hospodářství a se dřevem. Moc děkujeme a těšíme se na další příjemné setkání!

18. 3. 14

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V neděli 16.3.2014 proběhla v našem společenském sále lekce TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI, kterou vedla ing. Jaroslava Slivoňová, trenérka 2. stupně. Přednášku jsme pořádali v rámci naší Pečovatelské služby Androméda a mohl přijít každý, kdo měl zájem dozvědět se nejen zajímavé informace o našem mozku a naší paměti, ale také si prakticky vyzkoušet některá cvičení. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře, pro všechny návštěvníky bylo připravené občerstvení a příjemné prostředí posílila i přítomnost našich domácích mazlíčků – pejsků Elinky a Charlyho a kocoura Ferdíka.

Děkujeme paní Heleně Louženské z Velké Chmelištné, že nám z této akce pořídila fotografie a jsme rádi, že jsme se domluvili na budoucí spolupráci.
Paní Heleně srdečně gratulujeme k jejímu fotografickému úspěchu, protože své fotografie z přírody bude vystavovat splečně s dalšími umělci v Kongresovém sále v Praze a to od 20.3. –15.5. 2014!

Fotografie nejdete ve Fotogalerii 2014

16. 3. 14

PANE OTAKARE BROUSKU, DĚKUJEME VÁM

Zastihla nás smutná zpráva, že v pátek 14. 3. 2014 odešel v ranních hodinách ve svých 89 letech do hereckého nebe pan Otakar Brousek. Byl to známý filmový a divadelní herec, recitátor, konferenciér a dabér, který svým vysoce kultivovaným hereckým projevem pěstoval krásu českého jazyka.
Pan Otakar Brousek byl vzorem lidské noblesy a práci naší neziskové organizace podporoval dlouhá léta. Svým podmanivým hlasem namluvil krásné myšlenky kolegy Antonína Jiřího Kryštofa, které zaznívaly na oslavách našich Světových dnů hospice. Jsem ráda, že jsem měla tu čest setkat se s takovou osobností, jakou byl právě pan Otakar Brousek. Byl to člověk laskavý, skromný, moudrý a plný humoru. Pane Otakare Brousku, děkujeme Vám za Vaše dobré srdce. Váš hlas nás bude stále provázet a Vaše vlídnost a dobro posilovat při naší práci.
S úctou za celé naše Společenství Androméda Lenka Petříčková

Hřejivá vzpomínka v šatně pana Otakara Brouska a divadelní kavárně Divadla na Vinohradech

1. 3. 14

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - neděle 16.3.2014

Srdečně vás zveme na zábavnou, ale i poučnou lekci Trénování paměti, která se koná v našem společenském sále ve Velké Chmelištné. Humornou formou přednáší ing. Jaroslava Slivoňová, trenér 2. stupně.
Přednáška je zdarma a pořádáme ji v rámci naší Pečovatelské služby Androméda. Přijďte do příjemného prostředí a milé atmosféry, těšíme se na vás! Děti můžete vzít sebou!
Trénování paměti 16.3.2014

25. 2. 14

ROLNIČKA PRO HONZÍČKA - výtěžek 7 100 Kč

Společenství Androméda vložilo dne 21.2.2014 částku 7 100 Kč na účet veřejné sbírky číslo 888 242 888/0300 – výtěžek z koncertu Rolnička pro Honzíčka. Děkujeme všem lidem s dobrým srdcem za dobro, které Honzíčkovi vyjadřujete. Věřte, že je to pro celou jeho rodinu velká podpora.

O to více mne zaráží, že Městský úřad Rakovník se k těžce postiženému občánkovi Rakovníka a jeho rodině stavěl naprosto nezúčastněně. Nikomu nechceme sahat do svědomí, ale z radnice na koncertě nikdo nebyl a rodinu město Rakovník nijak nepodpořilo. Ostatně přečtěte si krátký článek a svůj úsudek si již udělejte sami.

Ale jak již název článku napovídá: STOJÍ TO ZA TO – POMÁHAT!
Stojí to za to – se srdcem na dlani někomu pomoci,
stojí to za to – podat druhému pomocnou ruku,
stojí to za to – pomoci písničkou,
stojí to za to – pomoci hudbou,
stojí to za to – pomoci vlídným slovem,
stojí to za to – pomoci laskavým úsměvem,
stojí to za to – být užitečný,
stojí to za to – žít láskyplným životem a rozdávat dobro.

Lenka Petříčková

NEZÁJEM RADNICE RAKOVNÍK

21. 2. 14

KONCERT ROLNIČKA PRO HONZÍČKA

Milí přátelé, chci se s vámi podělit o nevšední pocity a zážitky z koncertu Rolnička pro Honzíčka, který jsme uspořádali pro nemocného Honzíka Vavřína postiženého vrozenou vadou poruchy imunity. Koncert se konal v Tylově divadle v rámci veřejné sbírky, kterou jsme založili na podporu záchrany života a zdraví malého Honzíka, kterému je teprve 4,5 měsíce. Každý návštěník dostal zároveň se vstupenkou rolničku ve tvaru zvířátka nebo dětského motivu. Rolnička byla pomyslným symbolem lásky, síly a štěstí pro Honzíčka a diváci při potlesku rolničkami zvonili, aby tyto symboly dolétly až k němu.

Koncert jsem moderovala společně se svým postiženým kolegou A.J. Kryštofem, který uvedl: „Vím, co to znamená ztratit zdraví. Nemoc mne s malým Honzíčkem spojuje. Vím, co prožívá jeho rodina a jak to pro ně musí být těžké. Ale mám velkou radost z toho, že nejsem sám, kdo jim rozumí. Jste to i vy a máte můj obdiv za vaši pokoru a dobro, se kterým jste sem přišli.“

Koncert bravurně zahájil klavírní virtuóz Pavel Farský skladbou Patetická sonáta od L. van Beethovena, v průběhu koncertu zahrál ještě Turecký pochod od W.A. Mozarta a po krásném tanečním vystoupení uzavřel své vynikající účinkování 8 minutovou skladbou 32 variací C mol od L. van Beethovena. Honzíčka podpořila také Základní umělecká škola v Rakovníku svými pěveckými a tanečními vystoupeními. Na pódiu se vystřídaly Dětský sbor Benjamínek, pěvecký sbor Perličky a v choreografii Adély Hauptmanové jsme viděli tři překrásná taneční vystoupení žákyň tanečního oboru. Při jejich baletním tanci na emotivní hudbu se až tajil dech. Na akustické klávesy zahrála Jitka Caltová (Společenství Androméda) 3 skladby A.J. Kryštofa (Společenství Androméda), které pochází z dalekého Peru. Byli jsme rádi, že do svého repertoáru zařadil ženský pěvecký sbor Magistrae Raconeses, který svým účinkováním podporuje všechny naše akce, písničku A. J. Kryštofa s názvem Indiánská píseň. Prostě následovalo jedno krásné vystoupení za druhým. Závěr večera patřil hlavnímu aktérovi, nesmírně laskavému a skromnému profesoru Štěpánu Rakovi, který svou excelentní hrou na kytaru uchvátil všechny diváky. Jsme vděční našemu příteli sochaři Janu Řeřichovi, který pro Štěpána Raka vyrobil mramorovou kytaru a zkontaktoval nás. Profesor Štěpán Rak neváhal ani na okamžik a tak jako Pavel Farský malého Honzíčka společně podpořili a vystoupili bez nároku na honorář.

Koncert trval bezmála 2 hodiny a bez nadsázky měl velkolepý průběh. Byli jsme moc rádi a měli jsme velice hezký pocit z toho, že rodina malého Honzíčka sledovala celý program s dojetím a pořad tak splnil svůj účel – podpořit a posílit celou rodinu v jejich nelehkém údělu. Maminka Michaela nám děkovala se slzami v očích a řekla, že jsme jí připravili zážitek na celý život. My, tobě Michaelo, za tato slova děkujeme.
Lenka Petříčková

Rakovnický deník-Rolnička pro Honzíka
Fotoohlédnutí – Rolnička pro Honzíčka

Sponzoři KONCERTU
22. 1. 14

ŠTĚPÁN RAK - světový kytarový virtuóz podpoří nemocného Honzíčka

Profesor Štěpán Rak se v roce 1982 zasloužil o založení oboru kytara na AMU v Praze, kde byl také prezidentem republiky v roce 2000 jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem tohoto oboru. Jeho pětiprstá technika, jíž vyučuje po celém světě, se stala doslova legendou, stejně tak, jako tzv. „Rakovo tremolo etherna“. Díky osudovému setkání s osobností prof. Štěpána Urbana (1913 – 1974) se začal Štěpán Rak také naplno věnovat kompozici. Jeho díla zasahují téměř všechny nástrojové kombinace od sólové kytary až po velké symfonické orchestry.
V roce 2010 oslavil Štěpán Rak 65. narozeniny, v rámci nichž se rozhodl vzdát hold svému velkému učiteli a příteli, prof. Štěpánu Urbanovi, skladbou věnovanou jeho památce. Prof. Urban založil na Státní konzervatoři v Praze samostatný obor kytara a Štěpán Rak splnil jeho poslední přání, jímž bylo, aby se kytara vyučovala i na vysoké škole.

Profesor Štěpán Rak, www.stepanrak.cz

Jedna z největších legend kytary 21. století, John W. Duarte (1919 – 2004) napsal o Štěpánu Rakovi: „ L. van Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru a tím, kdo jeho sen nejen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak.“

Světoznámý novozélandský kritik John Botton o Štěpánu Rakovi napsal: „Ve světě klasické kytary jsou špatní kytaristé, průměrní kytaristé, dobří kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak!“


21. 1. 14

Koncert ROLNIČKA PRO HONZÍČKA - 19.2.2014

V rámci veřejné sbírky pořádáme pro postiženého Honzíčka koncert „ROLNIČKA PRO HONZÍČKA“, na který Vás srdečně zveme!
Koncert se koná ve středu 19.2.2014 od 18 hodin v Tylově divadle v Rakovníku. Vystoupí zde klavírní virtuóz Pavel Farský, pěvecký sbor Magistrae Raconenses, děti ZUŠ Rakovník a závěr koncertu bude patřit kytarovému virtuózovi profesoru Štěpánu Rakovi. Vstupné je 70 Kč a výtěžek koncertu je určený na účet veřejné sbírky č. 888 242 888/0300.
POZVÁNKA NA KONCERT


Jan Vavřín se narodil 2. 10. 2013 v Rakovníku s vrozenou vadou poruchy imunity. Po prodělané infekci E-coli jeho maličký organizmus zkolaboval a od 10. dne po narození byl hospitalizovaný na anesteziologic­koresuscitačním oddělení v Praze v nemocnici Motole. Po třech měsících byl Honzíček propuštěn do domácí péče a je jisté, že on a jeho rodina potřebuje pomoc nyní i do buducna.


28. 12. 13

Veřejná sbírka pro Honzíčka - 888 242 888/0300

Milí přátelé a všichni lidé dobré vůle,
podařilo se nám ve velmi krátké době zajistit veřejnou sbírku pro téměř tříměsíčního Honzíčka, který je postižený poruchou imunity. Veřejná sbírka byla schválená dne 20. prosince 2013 Krajským úřadem Středočeského kraje pod č. j. 189209/2013/KUSK a bude probíhat na dobu neurčitou po celém území České republiky.

Účel sbírky:

PODPORA ZÁCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVÍ HONZÍKA POSTIŽENÉHO PORUCHOU IMUNITY (související se zdravotními poplatky, zdravotnickým materiálem, zdravotnickými pomůckami, ošetřujícími přípravky, dopravou, náklady na rehabilitace, lázně aj.)

Vaše i drobné příspěvky můžete posílat na

číslo účtu 888 242 888/0300

Naše Společenství Androméda připravuje v rámci veřejné sbírky KONCERT s názvem „ROLNIČKA PRO HONZÍČKA“, o termínu vás budeme informovat.
Jan Vavřín, Rakovník


14. 12. 13

ADVENTNÍ SETKÁNÍ S PŘÁTELI

V sobotu 14.12.2013 jsme v našem společenském sále uspořádali pro naše přátele Adventní setkání. Při dobrém jídle jsme poseděli v příjemném prostředí a měli jsme radost, že jsme mohli přivítat Irenku Barochovou a Dušana Demka z Rynholce, Evičku a Josefa Macálkovi z Jesenice, manžele Polcarovi z Plzně, Pavlínu a Mirka Škubalovi z Liblína, paní Kupcovou s dcerou Terezkou a její kamarádkou, Marka Beneše z Prahy manžele Smékalovi s dětmi Lucinkou, Ivetkou a Patrikem. Poseděli s námi také Pavlík a Leoš, které jsme k nám ráno přivezli z Domova Zavidov. Byl to krásný den, plný pohody a lásky.
Děkujeme manželům Škubalovým, kteří darovali malému Honzíčkovi 500 Kč. Jsem ráda, že jsem tuto dobrou zprávu mohla zavolat mamince Michaele, trochu ji povzbudit a rozveselit.
Milí přátelé, přejeme Vám, abyste prožili požehnané Vánoční svátky ve jménu dobra a klidu v kruhu svých nejmilejších. Přejeme vám a vašim rodinám zdraví, štěstí, lásku a porozumění.
Srdečně Lenka Petříčková


13. 12. 13

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO MALÉHO HONZÍČKA

V pátek 13.12.2013 se na nás obrátila Vendulka z Rakovníka s prosbou o pomoc mamince, její kamarádce, která má nemocného dvouapůlměsíčního Honzíčka. Malý Honzíček Vavřín se narodil 2.10.2013 a má vrozenou vadu poruchy imunity. Po prodělané infekci E-coli jeho maličký organizmus zkolaboval a od 10. dne po narození je hospitalizovaný na anesteziologic­koresuscitačním oddělení v Praze v nemocnici Motole. Neváhali jsme ani na okamžik. Je potřeba, abychom v co nejkratší době zajistili vše potřebné pro založení veřejné sbírky za účelem PODPORY ŽIVOTA A ZDRAVÍ HONZÍČKA. Z výtěžku Adventního koncertu věnujeme na účet veřejné sbírky 1 500 Kč.


12. 12. 13

7. ROČNÍK - ADVENTNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU

Sedm let uběhlo jako nic a my jsme v Tylově divadle v Rakovníku pořádali již 7. ročník Adventního koncertu pro Andromédu. I ten letošní probíhal v krásné atmosféře vánočního těšení a všechny návštěvníky přinutil zastavit se v předvánočním shonu a užít si krásný program, který si pro nás připravili děti ze ZUŠ v Rakovníku.
Děvčata Valérie a Karolína bravurně uváděla jednotlivá vystoupení svých spolužáků, ve kterých se vystřídaly děti od těch nejmenších předškoláčků až po vytříbená vystoupení žáků nejstarších ročníků.
Pestrý program zahájil pěvecký soubor Bublinky, taneční soubor 3. ročníku předvedl veselé vystoupení Stonožka, smyčcový soubor zahrál krásné koledy, malý akordeonista Martin uvedl lidový valčík a Allegretto. Pěvecký sbor malých předškoláků Benjamínek půvabně zazpíval čtyři koledy a taneční soubor 2., 4. a 5. ročníku představil své barevné vystoupení Kočky a myši. Svým kultivovaným vystoupením pokračovaly akordeony AK Band a pak zatančil smíšený taneční soubor 4. a 6. ročníku rozmarný Čertovský tanec. Dívčí Kytarový kvartet potěšil Peruánským tradicionálem, uvedl skladu od skupiny Led Zeppelin a skladbu Una Rumba Para Ti. Potom přijel „Vláček“ v podání tanečního souboru 3. ročníku a za klavírního doprovodu zahrál na trubku krásný valčík František Kapoun. Následovaly tanečnice II. stupně, které předvedly poutavý tanec na skladbu Čarodějnice z Amesbury se sólistkou Karin Opelkovou. Nádherný a nabitý program uzavřel Dívčí komorní sbor, který zazpíval Tichou noc, skladbu od Johna Lenona a Bye, bay love.
Všem účinkujícím patří poděkování za krásná vystoupení se srdcem na dlani. Bylo vidět, jak z dětí vyzařuje radost z bouřlivého potlesku, který jim byl odměnou.
Měli jsme radost, že lidé z koncertu odcházejí s krásným pocitem a s úsměvem na tváři. Výtěžek dosáhl částky 6 500 Kč a tímto děkujeme všem účastníkům za podporu naší práce!

25. 11. 13

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ 2014

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ 2014, kde jsou prezentovány kresby a myšleky A.J. Kryštofa, je určený pro krásu, radost, ale i moudrost, kterou lze ze zdánlivě jednoduchých myšlenek čerpat.

FORMÁT A3 – stojí 255 Kč

Výtěžek z prodeje je určený na podporu výstavby areálu pro zdravotně postižené a staré lidi ve Velké Chmelištné.

Kalendář si můžete objednat telefonicky nebo mailem (viz KONTAKTY) a na základě objednávky bude rozesílán na dobírku.

Poděkování za stěžejní spolupráci s vydáním kalendáře patří grafikovi Danielu Vojtíškovi, Vojenskému a špitálnímu řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Stavitelství Řehoř s.r.o., Černošická investiční s.r.o., Xerox a.s., iDigitisk s.r.o. a Pala s.r.o.

TITULNÍ LIST A3
23. 11. 13

ZENTIVA - 7 SOBOTNÍCH DOBROVOLNIC

Byli jsme velmi mile překvapeni, že si tato skupina dobrovolnic vybrala pro svůj den pomoci právě sobotu a tím si vlastně sami ukrojili ze svého odpočinku a volna.
Čtyři dobrovolnice ze společnosti Zentiva k nám přijeli již v pátek 22.11.2013. Spo­lečně jsme strávili příjemný večer v našem společenském sále s povídáním o naší práci, s představením našeho charitativního kalendáře a probrali jsme také smysl jejich pomoci. Děvčata si pro nás připravila překvapení, které nás ohromilo a nadchlo zároveň. Přivezli nám velkou krabici ručních výrobků vánoční výzdoby! Nechyběl stromeček, nádherné ozdoby, svícny, svíčky, košík s barborkami…. Bylo to velmi dojemné.
Druhý den ráno přijeli zbylé tři dobrovolnice a po dobré snídani jsme děvčata rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina pomáhala se sanitací kuchyně. Nejtěžší práce spočívala v umytí a vyleštění digestoře nad sporákem a konvektomatem. Nebyla to jednoduchá práce, protože digestoř je vysoko, ale děvčata se vůbec nebála. Postupně se čistotou blýskala nejen digestoř, ale i vzduchotechnika a veškeré nerezové zařízení.
Druhá skupina pomáhala s vyskladněním přebytečného bílého porcelánu a zavařovacích sklenic. Děvčata vše pečlivě skládaly do krabic, které popisovaly a nosily do auta. Naši hoši věci odváželi a vyrovnávali do nových skladových prostor ve stodole. Hodně místa se nám uvolnilo a předvánoční úklid byl opravdu poctivý.
Celý den probíhal v naprosté pohodě, nechyběl veselý smích a dobrá nálada. Měli jsme radost, že jsme jako poděkování za poctivou a obětavou práci mohli všem děvčatům darovat náš charitativní kalendář pro rok 2014. Moc vám děkujeme za neskutečně krásně prožitý den, vaše porozumění a laskavé srdce.

31. 10. 13

Dobrovolníci z České spořitelny

17 dobrovolníků z České spořitelny, to byla parta lidí, kteří k nám přijeli z Prahy ve čtvrtek 31.10.2013. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a modré nebe podtrhovalo barevný podzimní den. Tito lidé však nepřijeli za krásami nabízené krajiny, ale odhodlaní nám pomoci. Někteří u nás byli před dvěmi lety a nás potěšilo, že byli mile překvapení a viděli velké změny. Po představení naší činnosti jsme všechny seznámily s potřebnými pracemi a rozdělily dobrovolníky do skupin.
Pět děvčat se chopilo motyček, zahradního kolečka a konví a postaraly se o péči vyšlechtěných šípků, jejichž plody jsou nejen velké, ale obsahují hodně vitamínu C. Děvčata všechny šípky okopaly, zalily a ještě před obědem hlásily splnění úkolu. Hoši se rozdělili do tří skupin. Jedna skupina mužů skládala naštípané dříví a další připravovala místo pro nastěhování darovaných skříní. Hoši přeskládali stávající nábytek, který krásně urovnali a pomohli poslední skupině se stěhováním skříní, vojenských postelí, matrací, ložního prádla a obrazů. Vše vystěhovali z 1. patra přístavby, kde pak děvčata poctivě vysály koberce v pokojích a společenském sále. Po obědě nám umyly vstupní dveře a vyčistily a vyplely betonové skruže, kde jsme měli vysázené bylinky.
Hoši si vzali na svá bedra těžký úkol. Po rekonstrukci střechy jsme potřebovali od stodoly přenosit staré ztrouchnivělé trámy a vyčistit betonovou plochu, kde plánujeme postavit schodiště. Také jsme potřebovali vynosit bedny, abychom mohli pokračovat v pracích pod střechou. Všichni se zapojili do pracovního řetězu a to byl koncert! Dva hoši sundávali bedny, další je posílali po trámech z přístřešku na zem a další skupina je skládala a vyrovnávala na palety. V 16 hodin byly bedny srovnané, přikryté plachtou, kterou přelepili páskou, aby ji vítr nepodfukoval. Skupině dobrovolníků to nedalo a ještě ¾ hodiny všichni skládali naštípané dříví, až byl dvůr prázdný a uklizený.
Připadalo nám to všem jako sen. Bylo tu opravdu 17 lidí a ne 50??
Celý den probíhal v klidu a příjemné atmosféře a pohoda vládla jak u práce, tak u dobrého jídla. Neskutečné pracovní nasazení všech lidí vypovídalo o jejich smyslu pro zodpovědnost, ale byla na nich vidět také radost z dobře vykonané práce. Byla to úžasná parta lidí, která nám odevzdala kus sebe a my jsme jim neskonale vděční za krásný a smysluplný den. Věříme, že tak jako jsme od nich získali my, tak i tito lidé si odvezli kousek dobra od nás, aby ho mohli předávat svým milým a blízkým. Děkujeme vám!!

13. 10. 13

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ - výtěžek 6 137 Kč

V sobotu 12. října 2013 proběhl v našem společenském sálem 7. ročník Světového dne hospiců. Celý den se nesl v duchu příjemné atmosféry a bohatého občerstvení.
Otec Winiarski naše oslavy důstojně otevřel při celebrování mše svaté v kostele sv. Bartoloměje. Slavnostní atmosféru umocnil hudební doprovod ženského pěveckého sboru Magistrae Raconenses, který byl na závěr odměněn zaslouženým potleskem. Kostel je po celý rok zavřený a my jsme byli rádi, že se téměř zaplnil.
Vlastní program již tradičně zahajují mažoretky Sokola Rakovník. Tentokrát si pro nás děvčata nastudovala několik pestrobarevných vystoupení. Bylo nám líto, že se zrovna před jejich produkcí spustil jemný déšť, ale děvčata byla statečná a na závěr jejich vystoupení se již mraky rozehnaly.
Návštěvníci se zúčastnili bohatého programu, ve kterém vystoupili manželé Vendula a Libor Šmoldasovi pod uměleckým názvem Zeurítia a zahráli několik jazzových skladeb a dvě písně A.J. Kryštofa. Svá veselá vystoupení předvedli klienti z Domova Krajánek a Domova Liblín a roztleskali plný sál. Účastníci ocenili při prezentaci Lenky Petříčkové dosavadní práci našeho Společenství a také pomoc lidí, kterou představila na konkrétních příkladech – od výroby a dodávání výborných domácích zavařenin, přes pomoc s výměnou střešní krytiny na stodole, uspořádání Koncertu pro Andromédu v Rabasově galerii v Rakovníku, až k zajištění a dovozu housátek z Německa. Z „obyčejných lidí“ se stali podporovatelé Andromédy. Na závěr prezentace všechny zaujalo představení CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE pro rok 2014, ve kterém jsou prezentovány kresby a myšlenky A.J. Kryštofa. Neméně zajímavou přednášku měla ergoterapeutka ing. Jaroslava Slivoňová z Domova seniorů z Nového Strašecí, která v rámci naší pečovatelské služby pořádá lekce Trénování paměti.
Závěr našich oslav patřil pěveckému sboru Magistrae Raconenses, který vystoupil pod vedením Vlasty Petržílkové. Umělecký zážitek z překrásného a profesionálního vystoupení ukázal na tvářích mnoha lidí dojetí a pohnutí. Byl to nesmírně silný prožitek, za který celému sboru vroucně děkujeme.
Lidé od nás odcházeli nejen spokojení, ale mnozí si odnášeli kromě svých dojmů i charitativní kalendář. Po letech jsme získali díky prodeji kalendářů výtěžek, a to ve výši 6 137 Kč. Děkujeme všem lidem, kteří svou účastí na Světovém dnu hospiců podpořili dobro, které již šíříme společně!

Rakovnický deník SDH 2013

7. 10. 13

Dobrovolníci ze společnosti T-MOBILE

V pondělí 7.10.2013 k nám přijelo za pěkného počasí 11 dobrovolníků ze společnosti T-MOBILE. Jsme vděční této báječné partě lidí, která nám pomohla s úklidem venkovních i vnitřních prostorů před Světovým dnem hospiců.
Dvě děvčata si vzala na starost společenský sál. Odnosily ze stolů všechny květiny a celý sál vysály. Do oběda byl sál krásně upravený, sedací soupravy vysáté, podlaha čistá a stoly připravené pro naše hosty, které tuto sobotu očekáváme.
Devět mužů se chopilo venkovních prací. Jeden hoch posekal křovinořezem přerostlou trávu kolem domu a stodol, děvčata pak trávu odvezla na kompost. Druhý hoch sekal sekačkou pole za velkou stodolou. Ostatní vyklízeli a vyčistili betonovou plochu pro umístění elektrocentrály, Avie, malotraktoru a dalších menších strojů. Z plochy odnesli a poctivě přeskládali prkna a trámy k ostatnímu stavebnímu materiálu.
Při odpolední svačině se všichni sešli v našem společenském sále unavení, ale spokojení. Doufáme, že u nás dobře poobědvali a budeme se těšit na opětovné shledání. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich dobré srdce, obětavou práci a obrovskou pomoc!

3. 10. 13

Českomoravský beton - šek pro Andromédu

Každoročně pořádá Českomoravský beton pro své firemní partnery a přátele střelecké závody ve Vráži u Komorního Hrádku. Ve čtvrtek 3.10.2013 převzal po ukončení střeleckých závodů Ota Petrák pro naše občanské sdružení Společenství Androméda šek ve výši 10 000 Kč. Již několik let po sobě jsme na této soutěži oceňováni a jsme rádi, že jsme s vedením Českomoravského betonu navázali pevné a přátelské vztahy. Velice si vážíme mnohaleté spolupráce a podpory, které se nám od této společnosti dostává.

24. 9. 13

POZVÁNKA NA SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na 7. ročník Světového dne hospiců, který pořádáme v sobotu 12. října 2013 v našem společenském sále. Oslavy zahajujeme v 11 hodin svatou mší v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné a pak pokračuje zajímavý program, při kterém je zajištěné občerstvení. Přijeďte se dozvědět informace o naší práci, přijeďte si odpočinout a načerpat energii!
Těšíme se na Vás!
Srdečně zve Lenka Petříčková
Program SDH 2013

20. 9. 13

Dobrovolníci z ČSOB leasing

V pátek 20.9.2013 k nám do Velké Chmelištné přijelo 16 dobrovolníků ze společnosti ČSOB leasing. Byla to skvělá parta 5 žen a 11 mužů. Odvedli obrovský kus práce a od pomoci je neodradili ani časté přeháňky. Hoši pořezali, naštípali a odvezli všechno dřevo, které jsme měli na dvoře. Děvčata vyskládala naštípaná polena do kotelny a společně s hochy pak ze zbylého nařezaného dřeva vytvořili před kotelnou vysokou homoli do kruhu.
Po rekonstrukci střechy stodoly jsme potřebovali odvézt rozbité tašky a odpadový materiál a odpoledne bylo kolem stodoly již všechno čisté a uklizené!
Největším problémem, který jsme potřebovali vyřešit, byl úklid v podkroví nad společenským sálem. Jemný perlit, který má izolační vlastnosti, byl po celém prostoru a s touto náročnou a nelehkou prací se poprali Dalibor s kamarádem. Přeskládali uskladněný materiál a všechno vyčistili. Patří jim a samozřejmě i všem ostatním veliké poděkování za obětavou pomoc a pohodové odpoledne. Jsme rádi, že jsme našli u těchto lidí pochopení a vážíme si jejich porozumění pro naši práci.

16. 9. 13

ČSOB - 19 dobrovolníků 13.-14.9.2013

Skupina 19 dobrovolníků z ČSOB nám pomohla v našem areálu s několika pracemi. Odvezli a vyskládali staré střešní tašky na palety, před kotelnu poskládali pořezaná polena do kruhu, z prken a latí vytahovali hřebíky, čistili cihly, odvezli je a poskládali na připravené palety. Naše pomocníky neodradily ani přeháňky a my jsme vděční těmto lidem, že nám s pracemi pomohli, protože počasí se má již pouze zhoršovat. Při práci vládla pohoda a veselí a jsme rádi, že u nás kolektiv dobrovolníků strávil příjemný večer při kytaře a dobrém jídle. Děkujeme za Vaši dobrou náladu, Vaši zodpovědnost a poctivost při práci a v neposlední řadě za pochopení toho, co děláme.

6. 9. 13

Dobrovolnice z České podnikatelské pojišťovny

Dvě pracovnice České podnikatelské pojišťovny z Rakovníka si vybrali naše občanské sdružení, protože chtěli pomoci neziskové organizaci přímo ve svém regionu. Kamila a Irena se potěšily s našimi zvířátky a krásně uklidily a umyly kotelnu. Byla to nelehká práce a zhostily se jí přímo vzorově. Nakonec navozily potřebné dříví, a protože bylo krásné počasí, uzavřeli jsme den při venkovním posezení s kávičkou a příjemným povídáním. Děkujeme za pomoc a hezký den!

30. 7. 13

Dobrovolníci z Byznys pro společnost

Skupinu dobrovolníků z Byznys pro společnost jsme přivítali ve Velké Chmelištné poprvé a to v pondělí 29.7.2013. Při­pravili jsme se na dva dny domluveného pobytu se stravováním pro vegetariány i masové strávníky. Když jsme dobrovolníky seznámili s dosavadní prací naší neziskové organizace věnovala se pak skupina svému programu, který zakončila večerním grilováním.
Druhý den jsme měli v plánu okopávat ovocné stromky v našem sadu, ale protože večer vydatně pršelo a půda byla příliš mokrá a bahnitá, požádali jsme o pomoc s úklidem půdy ve stodole po výměně střešní krytiny. Nebyla to jednoduchá práce, ale dobrovolníci se jí zhostili s velkým nasazením. Velice si ceníme, že nám pomohli s potřebnou a užitečnou prací. Po obědě jsme se rozloučili a my všem ještě jednou děkujeme za poctivě odvedenou práci.

15. 7. 13

Androméda na Krakovci

Pestrý a živý program v dobových kostýmech provázel všechny návštěvníky, kteří se v sobotu 13.7.2013 vypravili na hrad Krakovec. Za laskavé podpory Národního památkového ústavu a správce hradu Krakovec pana Jiřího Sobka se konal v krásném historickém prostředí již 4. ročník naší charitativní akce pod širým nebem. Děkujeme také sponzorům, kteří naši akci podpořili – XEROX, TSIS Sodovkárna Neratovice, Zita Design a Plzeňský prazdroj.

Skupina historického a scénického šermu Fortuna zaujala celodenním programem s ukázkami bojového umění Slovanů, šlechty 14. století a neméně zajímavé bylo i představení měšťanské hotovosti z 15. století, které zakončily výstřely z dobových děl. Poučný a poutavý komentář doprovázel všechny ukázky. Pod hradním mostem čekala účastníky ochutnávka dobových pokrmů a nejen děti, ale i dospělé potěšilo, že si mohli osahat veškerou výzbroj a výstroj. Program skupiny Fortuna uzavřely dvorské tance, které opět provázel zajímavý výklad. Na závěr nám pro radost zahrála kapela klientů z Domova Leontýn, kteří přijeli z Roztok u Křivoklátu a prožili s námi krásný den.
Slunečné počasí přálo příjemné atmosféře a také naše bohaté občerstvení s grilem, různými mlskami, zmrzlinou, limonádou a točeným pivem nenechalo nikoho v nepříjemné situaci:-) I přes uspokojivou účast výtěžek pokryl náklady akce na její uskutečnění. Přesto jsme byli s průběhem spokojení, protože se lidé dobře bavili a odcházeli s úsměvem na tváři. Těší nás, že byli spokojení také všichni aktéři programu, jak početná skupina Fortuna, tak i 5 členná kapela Leontýn.

1. 7. 13

ANDROMÉDA NA KRAKOVCI - 13.7.2013

Milí přátelé srdečně vás zveme na prázdninovou akci se skupinou historického a scénického šermu Fortuna, kterou pořádáme v sobotu 13.7.2013 v krásném prostředí hradu Krakovce za laskavé podpory správce hradu a Národního památkového ústavu pro Střední Čechy.

V zajímavém i poučném programu ukázek bojového umění, které vás provede např. přes Slovany nebo měšťanskou hotovost 14. století budete mít možnost osahat a vyzkoušet si výstroj i výzbroj. Program uzavře vystoupení kapely klientů Leontýn. Srdečně zveme Vás, Vaše přátele i známé! Výtěžek je určený na podporu výstavby Domova sv. Kryštofa pro seniory ve Velké Chmelištné.

10. 5. 13

Naše hospodářství

Naše malé hospodářství se opět rozrůstá. K poníkovi Políkovi nám letos přibyly Pomořanské husy, krůty a krůťata, 3 prasátka a společnost mu dělají i slepice s kohoutama. Je to radost i starost zároveň :-)

24. 4. 13

Danův dobrovolnický den

Již tradičně nás přijel pracovně podpořit Dan z Loun, dobrovolník České spořitelny. Tentokrát přijel v pátek 24.4. 2013 a i když nebylo úplně příjemné počasí, protože bylo chladno a občas přeháňky, pomohl nám skládat pořezané dříví pod přístřešek. Dane, děkujeme Ti za obětavou práci a krásný přístup a podporu Andromédě!

20. 3. 13

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

V únoru jsme za podpory Centra pomoci Podkrušnohoří zprovoznili chráněné dílny, ve kterých zdravotně postižení lidé kompletují galanterní materiál. Jedná se o jednoduchou manuálně zručnou práci a my se snažíme zajistit další program, abychom mohli zajistit práci pro 30–40 lidí.

19. 3. 13

KONCERT PRO ANDROMÉDU V PRAZE - 140 000 Kč

Tak to byl nářez! Nelitoval nikdo, kdo v Praze přišel v pondělí 18.3.2013 do vyhlášeného klubu Retro Music Hall a nechal se unášet skvělou atmosférou, kterou vytvořil moderátor večera známý herec, zpěvák a hudebník Petr Vondráček. Hned zkraje zpovídal po úvodním vystoupení zpěvačku Zeurítia – Vendulu Šmoldasovou, která je členkou občanského sdružení Společenství Androméda a program koncertu zahájila. Vystoupení všech dalších účinkujících provázely nadšené ovace, ať již zpívala Bára Basiková, Kamil Střihavka, Ota Balage, Aleš Brichta, Matěj Ruppert, Bohouš Josef, Kryštof Michal nebo Vojta Dyk. Bohatá tombola a její veselé losování pod taktovkou Petra Vondráčka a předsedy Real Top Praha Alexandra Smity pozvedla náladu do bodu varu. Pak už všichni společně zpívali s účinkujícími a báječná atmosféra vygradovala vystoupením Matěje Rupperta a Vojty Dyka. Bouřlivý potlesk a jásot diváků nebral konce. Petr Vondráček pak pozval na pódium Lenku Petříčkovou, aby jako předsedkyně Společenství Androméda převzala od Alexandra Smity šek, jehož částka přispěla na výstavbu Domova sv. Kryštofa pro seniory ve Velké Chmelištné. Výtěžek koncertu dosáhl hodnoty 140 000 Kč a Lenka Petříčková poděkovala především Sašovi Smitovi, který měl hlavní podíl na uspořádání tohoto krásného koncertu, poděkovala všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, všem lidem, kteří svou účastí na koncertě výstavbu podpořili a vyzdvihla také Petra Vondráčka za vytvoření perfektní atmosféry celého koncertu. Jsme rádi, že se akce vydařila, protože přinesla nejen potřebné finance, ale lidé si sebou odnášeli také příjemný zážitek. Koncert podpořilo svou účastí několik významných společností, které spojuje členství v Czech Business Clubu a potěšilo nás, že přišlo hodně mladých lidí, kterým situace jejich babiček a dědů, ale i dalších rodinných příslušníků není lhostejná.

27. 2. 13

SHLÉDNĚTE UPOUTÁVKU NA KONCERT PRO ANDROMÉDU - od Jaroslava KOHÁKA!!!

http://www.you­tube.com/watch?…

20. 2. 13

V PRAZE - KONCERT PRO ANDROMÉDU V RETRO MUSIC HALL 18.3.2013 od 20 hod

Společenství Androméda a Real Top Praha pořádají 2. ročník benefičního KONCERTU PRO ANDROMÉDU, na který Vás srdečně zveme. Klub Retro Music Hall se nachází asi 100 metrů od metra Náměstí Míru v ulici Francouzská. Výtěžek z koncertu je určený na podporu výstavby Domova sv. Kryštofa pro seniory ve Velké Chmelištné na Rakovnicku. Na koncertě vystoupí Bára Basiková, Kamil Střihavka, Vojta Dyk, Ota Balage, Aleš Brichta, Matěj Ruppert, Bohouš Josef, Kryštof Michal a Zeurítia. Vážíme si veškeré podpory a těšíme se na Vás! Přijďte se pobavit, srdečně zve Společenství Androméda.

VSTUPENKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE V SÍTI TICKETSTREAM ZA 299,–Kč.

18. 12. 12

Výtěžek Adventního koncertu - 6 145 Kč

Již 6. ročník Adventního koncertu pro Andromédu měl krásný průběh. Tentokrát uváděla jednotlivá vystoupení děvčata z posledního ročníku ZUŠ v Rakovníku Kateřina a Ráchel a zvládly to opravdu na výbornou. V programu se střídaly písničky s tanečky od nejmenších dětí ze souboru Bublinky a Dětského houslového souboru, krásné hudební vystoupení zajistil akordeonový soubor a soubor Musica Historica, pěvecký sbor Benjamínek zazpíval veselé písničky a na písně Amélie a Čarodějky z Amesbury nám zatancovala děvčata z II. stupně Tanečního oboru. Atmosféra byla senzační, protože každé vystoupení bylo odměněno srdečným potleskem. Již tradičně jsme rozdávaly jako poděkování všem účinkujícím učitelkám pěkné kytičky, které nám každoročně sponzorsky připravuje paní Šlesingerová z Květinářství v Senomatech. Poděkování patří všem účinkujícím za krásné předvánoční rozptýlení a bylo moc milé, když jsme viděli, že lidé odcházejí z koncertu spokojení a s úsměvem na rtech. Výtěžek dosáhl částky 6 145 Kč a tímto děkujeme všem účastníkům za podporu naší práce!
Přejeme vám všem, abyste prožili požehnané Vánoční svátky ve jménu dobra, klidu a lásky v kruhu svých nejmilejších a blízkých.
Srdečně Lenka Petříčková

7. 12. 12

6. ročník - ADVENTNÍ KONCERT v Tylově divadle v Rakovníku

Milí přátelé, srdečně vás zveme na 6. ročník Adventního koncertu, který pravidelně pořádáme v Tylově divadle v Rakovníku, tentokrát v pondělí 17.12.2012 od 18:00 hod.
Je to vždycky dojemný, příjemný i veselý večer, který prožíváme při krásných vystoupení dětí ze ZUŠ Rakovník. Těšíme se jako vždy na báječnou atmosféru i na Vaši účast.

6. 12. 12

VÝTĚŽEK 3 040 Kč Vánočního koncertu - Rabasova galerie

Věřte mi, že bych vám všem přála, abyste seděli v krásných prostorách Rabasovy galerie v Rakovníku a nechali se unášet profesionálním vystoupením účinkujících, kteří se srdcem na dlani představili svůj program na Vánočním koncertu pro Andromédu. Vystoupil zde dětský sbor ZUŠ Perličky, Dívčí komorní sbor ZUŠ Rakovník pod vedením Mgr. Hany Prachařové, která svým překrásným sopránem zazpívala dvě sóla. Závěr umocnilo vystoupení ženského sboru Magistrae Raconenses, který řídila Mgr. Vlasta Petržilková a Barbora Polánková.
Děkujeme všem účinkujícím bez výjimky, protože ze všech vystoupení vyzařovala radost, že pomáhají dobru. Bouřlivý a srdečný potlesk jim byl odměnou. Díky nádhernému a bohatému programu jsme si všichni odnášeli domů emočně silný zážitek. Děkujeme řediteli Rabasovy galerie panu Václavu Zoubkovi, že umožnil uspořádání koncertu bez úplaty a celý výtěžek ve výši 3 040 Kč můžeme věnovat na podporu naší práce. Jsme rádi, že se dnešním večerem naše přátelství a dlouholetá spolupráce jak se sborem Magistrae Raconenses, tak i se ZUŠ v Rakovníku v čele s ředitelkou Libuší Podanou, jenom prohloubila.
Magistrae Raconenses
Článek Rakovnický deník

1. 12. 12

VÁNOČNÍ KONCERT PRO ANDROMÉDU-6.12.2012

Často se nám nestává, že nám chce někdo sám od sebe pomoci. Proto nás velmi potěšilo, že se ženský pěvecký sbor Magistrae Raconenses rozhodl uspořádat na podporu naší práce Vánoční koncert. Bude se konat ve čtvrtek 6.12.2012 od 18 hod. v Rabasově galerii v Rakovníku.
Děkujeme celému sboru a zejména paní Vlastě Petržílkové, která se již dlouhou dobu zabývala myšlenkou uspořádat tento koncert. Když člověk pomůže druhému člověku, tak kolem sebe šíří dobro. A o to nám společně jde. Staňte se i vy součástí dobra, které je určené pro staré a bezbranné lidi.
PLAKÁT Vánoční koncert 2012

14. 10. 12

6.ročník Světového dne hospiců

V sobotu 13.10.2012 proběhl v našem společenském sálem 6. ročník Světového dne hospiců (SDH). Oslavy SDH se konají téměř v 80 zemích světa a jejich hlavním cílem je zlepšit informovanost široké veřejnosti o možnostech důstojného života pro každého z nás i v závěru našeho bytí. Děkujeme Otci Edwardovi za krásné a důstojné otevření našich oslav, které zahájil svatou mší v kostele sv. Bartoloměje. Hudební doprovod zajistil ženský pěvecký sbor Magistrae Raconeses z Rakovníka, který svým nádherným vystoupením navodil slavnostní atmosféru a umělecký zážitek všem přítomným. S otcem Edwardem se známe dlouhá léta a jsme rádi, že za námi přijel z Hrádku u Vlašimi, kde nyní působí.
Počasí nám od rána přálo, sluníčko svítilo na náš nově namalovaný dům a vystoupení Mažoretek z Rakovníka se před ním krásně vyjímalo. Mezi hosty jsme přivítali i pana Pavla Součka, předsedu Sdružení obcí mikroregionu Balkán, který sdružuje osm obcí jižní části okresu Rakovník. Z Plzeňského kraje jsme přivítali klienty z Domova Liblín, kteří si program náležité užívali. Jsme rádi, že naše hosty mile překvapil krásně vymalovaný a prosvětlený sál, do kterého jsme nechali zabudovat dvě nová okna. Návštěvníci se zúčastnili bohatého programu, ve kterém vystoupili pěvecké sbory Magistrae Raconenses a Václav z Čisté. Svá veselá představení předvedli klienti z Domova Krajánek a Domova Zavidov. Účastníci ocenili při prezentaci Lenky Petříčkové dosavadní práci našeho Společenství, kterou umocnilo vystoupení ergoterapeutky ing. Jaroslavy Slivoňové z Domova seniorů z Nového Strašecí. Poslední hudební vystoupení předvedla kapela Zeurítia trio, která všechny návštěvníky naladila za doprovodu bubnu a bubínku rytmickou Indiánskou písní od A.J.Kryštofa. Jsme rádi, že lidé od nás odcházeli nejen spokojení, ale ani nehladověli a dobře se bavili. Těšíme se za rok opět nashledanou!

9. 10. 12

Další pomoc z Vodafone

Příští den v úterý vítáme opět další skupinu dobrovolníků z Vodafone. Tato skupina nás navštívila již podruhé. Pomoc navázala na práci z předchozího dne. Venku se pokračovalo v natírání fasády a ve společenském sále se malovaly znaky. Hezky se to napíše jednou větou, ale věřte, že to byla pěkná dřina. Bylo zapotřebí, aby se v sále děvčata na malování naprosto soustředila, protože nebylo možné znaky ze šablon opravovat. Zeď je hotová a máme z toho velikou radost. Prostorná místnost společenského sálu je nejen krásně prosvětlená dvěma novými okny, hlavně však přitahuje oči svou zajímavou výmalbou. Vznikl zde krásný obraz, který poprvé přivítá návštěvníky nadcházejícího Světového dne hospiců.
Dobrovolníci nám dále pomohli i se štípáním a skládáním dřeva. Dva hoši si troufli i na zednické práce. Po odletu jiřiček a shození jejich hnízd jsme potřebovali zateplit u střechy část domu a začistit fasádu. Perfektně to zvládli. Den byl zakončený grilováním a pohodou ve společenském sále. Děkujeme všem za to, že nám pomohli připravit důstojné oslavy Světového dne hospiců.

8. 10. 12

Dobrovolníci z Vodafone

V pondělí 8. října se u nás sešla skupina 19 dobrovolníků z Vodafone. Děvčata i kluci nám pomáhali hlavně s natíráním fasády zrekonstruovaného domu. Naštukovaná šedivá fasáda se mění na krásnou žlutou, děvčata pečlivě vyměřují bílé pruhy kolem oken, která zvýrazňují čistotu objektu. Ve společenském sále čtyři děvčata malovaly barevné znaky ze šablon, které si samy připravily a tato zeď začíná měnit nejen svou tvář, ale také vzhled celého společenského sálu. Dobrovolníci nám pomáhali i s úklidem a sekáním trávy. Celým dnem vládla dobrá nálada a úsměvy, všem pomocníkům za jejich poctivě odvedenou práci velice děkujeme.

5. 10. 12

ČESKOMORAVSKÝ BETON PRO ANDROMÉDU

Ve čtvrtek 4. října 2012 jsme byli pozvaní na střelecké závody, které pro své obchodní partnery a přátele pravidelně pořádá společnost Českomoravský beton a.s. (ČSMB) v krásných lesích ve Vráži u Chocerad. Bylo krásné počasí, které umocňovalo příjemné přijetí od vedení společnosti. Po ukončení závodů bylo naše občanské sdružení spolu s dalšími třemi neziskovými organizacemi oceněno vítězi jednotlivých střeleckých soutěží a my jsme obdrželi na podporu naší práce šek v hodnotě 10 000 Kč. Pomoci ČSMB si velice vážíme, protože naše spolupráce trvá již 8 let. Vedení společnosti v čele s Mgr. Petrem Krocem a jednatelem Ing. Zdeňkem Gärtnerem má velké sociální cítění a my jsme moc rádi, že máme mezi sebou pevný a přátelský vztah.

27. 9. 12

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ - 6. ročník

Srdečně zveme všechny naše příznivce, přátele a návštěvníky na 6. ročník Světového dne hospiců, který pořádáme v sobotu 13.10.2012 v našem společenském sále ve Velké Chmelištné. Program je přiložen, těšíme se na Vás!!
Program SDH 2012

17. 9. 12

Colliers International - 17 dobrovolníků z Prahy

V pátek 14.9.2012 k nám přijelo 14 dobrovolníků ze společnosti Colliers International z Prahy, 7 hochů a 10 děvčat. Byl tom milý kolektiv mladých lidí, kteří nás navštívili poprvé a chtěli společně vykonat dobrý skutek ve prospěch našeho Společenství. Netušili, s jak těžkou prací potřebujeme pomoci. Požádali jsme hochy o pomoc s betonováním hlubokého příkopu, který se musel nejprve vykopat. Děvčata malovala a uklízela společenský sál, dvě z nich statečně vyšplhaly na lešení a vymalovaly celý strop. Pomáhaly nám také přestěhovat nepotřebné věci do půdního prostoru a velice jsme ocenili, že i když byli všichni unavení, pracovali naplno a odjížděli až o hodinu později. I s řidičem pomohli nastěhovat do sálu těžké stoly a v 18 hod. vezla Janička zpátky do Prahy tři hochy, kteří nám do poslední chvíle pomáhali s betonáží. Jsme rádi, že jsme se opět setkali s lidmi, kteří mají dobré srdce a porozuměli naší práci. Děkujeme za obrovskou pomoc celému báječnému kolektivu, který u nás vytvořil prímovou a pohodovou atmosféru.

21. 8. 12

Rodiny s dětmi v Andromédě

Ve středu 15.8. 2012 jsme měli domluvenou návštěvu velkých i malých pomocníků, kterou zajistili manželé Janička a Petr Vyskočilovi. Přišli k nám rodiče s dětmi, kteří jsou na táboře za Velkou Chmelištnou a objednali si u nás na celý týden vegetariánskou stravu. Rodiče spojuje to, že jejich děti navštěvují Waldorfskou školu a celotýdenní indiánské táboření si zpestřili charitativní pomocí v našem areálu. Sešlo se u nás na 32 dospělých a 35 dětí od kojenců až do věku 2–9 let. Bylo to krásné hemžení tolika malých dětí a maminek. V čilém provozu byla trampolína, trávník, pískoviště i společenský sál. Maminky s dětmi zalévaly v sadu stromky a zeleninu a záhony s okurkami zbavily od plevele. Šest tatínků si rozdělilo práci a pomáhali nám do pozdního odpoledne. Vynosili ze stodoly izolaci a zakryli ji plachtami, obkládali stěny koupelen bílými a červenými dlaždičkami, navařili izolační pás, aby nám nezatékalo do střechy a vyměnili dva poškozené sádrokartony na stropě.

Po dobrém obědě se děti těšili na vystoupení psychicky postižených klientů z Domova Zavidov. Dva vychovatelé připravili s 5 klienty tři krátká vystoupení a potěšilo nás, že účinkovali i Pavlík a František. Velké ovace za vystoupení udělali všem radost a maminky s dětmi se pak odebrali do tábora k odpočinku. Byl to krásný den, obohacený o krásný prožitek. Děkujeme všem za pomoc a přejeme příjemný zbytek léta.
17. 8. 12

Dobrovolníci z Vodafone

V pátek 10.8.2012 se u nás sešla devítičlenná skupina dobrovolníků ze společnosti Vodafone. Pomohli s péčí o sad a zahradu, vysázeli hroznové víno a fíky, opečovali zeleninu, posekali trávu a pomohli nám s úklidem ve stodole. Večer při grilování zavládla dobrá nálada a někteří zůstali do druhého dne, kdy nám ještě dopoledne pomáhali s potřebnými pracemi. Všem dobrovolníkům děkujeme za jejich přízeň a hlavně za pomoc a příjemnou atmosféru.

15. 7. 12

ANDROMÉDA NA KRAKOVCI

V sobotu 14.7.2012 byla „ Androméda na Krakovci“. Za laskavé podpory správce hradu pana Jiřího Sobka proběhl v krásném historickém prostředí hradu Krakovce již 3. ročník charitativní akce pod širým nebem. Výtěžek akce byl určený jako finanční podpora pro dokončení balkónů dvou pokojů a společenského sálu, které budou součástí připravované výstavby Domova sv. Kryštofa pro seniory.

Letos zaujala všechny návštěvníky Skupina historického a scénického šermu FORTUNA, která si připravila pestrý a bohatý program. Díky bojovým ukázkám určité doby jsme se mohli přenést přes období Slovanů, do 14. i 15. století, kterému vévodila měšťanská pražská hotovost s dobovými děly. Nejen děti, ale i dospělí byli nadšení ukázkami bojového šermu, lukostřelby a také skutečnou střelbou ze dvou děl. Všechny názorné ukázky doprovázel poutavý výklad, který návštěvníky vtahoval do našich dějin. Všichni měli možnost osahat, potěžkat a vyzkoušet si výzbroj, což s radostí využili nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří uvítali, že se jejich ratolesti mohou nejen pobavit, ale i poučit. Pod hradním mostem viděli lidé přípravu dobových pokrmů a mohli využít ochutnávku. Krásný program uzavřely ukázky dvorních a lidových tanců, které proběhly na nádvoří hradu.
Přes čtvrthodinovou vydatnou přeháňku nám počasí přálo a celý den se vydařil také díky sponzorům. Jsme rádi, že tak jako loni, i letos nás podpořila Rakovnická TOP 09, jejíž představitelé nám předali šek v hodnotě 5 000 Kč. Děkujeme i Krušovickému pivovaru, sodovkárně TSIS Neratovice, Šanovské pekárně Špáňa, TOI TOI Slaný a společnosti Rengl Liberec. Všichni, kdo přišli, i zdaleka přijeli, nelitovali, protože prožili s programem skupiny Fortuna krásný den a také naše bohaté občerstvení nenechalo nikoho o hladu. Výtěžek vynesl částku 5 200 Kč a my děkujeme všem návštěvníkům za jejich dobré srdce. Za rok opět na hradě Krakovci nashledanou.

2. 7. 12

PŘIJĎTE 14.7.2012 NA HRAD KRAKOVEC

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na pestrý a živý program v dobových kostýmech,
který pořádáme v sobotu 14.7.2012 na nedalekém hradě Krakovci. Uvidíte
ukázky skupiny historického a scénického šermu Fortuna, která vás provede naučnou dějepisnou stezkou s živými vstupy přes Slovany, šlechtu 14. století až k dvorským tancům 15. století. Můžete si osahat staré zbraně a
zúčastníte se střelby ze dvou děl.
Přijďte, těšíme se na vás!

POZVÁNKA NA KRAKOVEC

21. 6. 12

Dobrovolníci ČEZ a Vodafone

Ve čtvrtek 21.6. 2012 se u nás náhodně setkaly dvě skupiny dobrovolníků. První byla avizovaná ze společnosti ČEZ, druhá se dostavila z firmy Vodafone, kdy 8 lidiček přijelo pracovně podpořit svého kolegu z práce – člena našeho občanské sdružení Otu Petráka.
Skupina dobrovolníků z ČEZ, kteří k nám dojeli s koordinátorkou Evou Kaderovou, jsou vlastně naši dlouholetí přátelé. V našem společenském sále jsme je srdečně přivítali a druhé skupině představili jako skutečné průkopníky dobrovolnické pomoci u nás, protože právě tito lidé nám v roce 2007 pomohli s přípravami 1. ročníku Světového dne hospiců, který ve Velké Chmelištné pravidelně pořádáme. Obě skupiny dobrovolníků se rychle spřátelily a promísily při průběhu potřebných pracích. Počasí se vydařilo a práce šla všem s dobrou náladou i smíchem od ruky.
Děvčata nám pomáhala v kuchyni s přípravou oběda, utřely a umyly nám police s hrnečky a talíři, umyly okna a dveře v prodejně, sále a pokojích a pomohly nám umýt nádobí. Další děvčata, ale i hoši pomáhali s pracemi venku. Sekali trávu dvěma křovinořezy a sekačkou, posekanou trávu hrabali a kupili na kompost, okopávali a pleli kolem stromků, sázeli fazole, vykopali nové jámy pro výsadbu čtyř nových stromků a jeden šikovný hoch stromky vyvazoval. Velice děkujeme všem a jedničku s hvězdičkou posíláme Markovi, který pracoval do té doby, dokud neposekal vše, co bylo potřeba a odjížděl domů až kolem deváté večer.

15. 6. 12

Danův dobrovolnický den

V pátek 15.6.2012 byl u nás ve Velké Chmelištné jeden dobrovolník z České spořitelny. Potěšilo nás, že si tuto osamocenou návštěvu z loňského roku zopakoval a přijel nám pomoci. Dan sekal trávu, vozil ji na
kompost a za celý den udělal velký kus práce. Děkujeme!

18. 5. 12

Dobrovolníci Mec Global

Skupinu dobrovolníků společnosti Mec Global jsme přivítali ve Velké Chmelištné poprvé a to v rámci Mezinárodního dne firemních dobrovolníků Give & Gain Day 2012. Tuto početnou skupinu jsme seznámili nejen s významným dobrovolnickým dnem, ale i s pracovními prioritami. Lidé byli rozděleni do několika skupin. Všichni poctivě, s dobrou náladou a velkým nasazením odvedli obrovský kus práce v celém areálu.
Přibližně před měsícem jsme založili sad ovocných stromků pro seniory, ve kterém je nyní nasázeno přes 200 stromků a keřů. Dobrovolníky čekala náročná práce. Bylo zapotřebí celý sad posekat, do připravených vyhloubených záhonů navozit hnůj, potom posekanou trávu a nakonec tříděnou černou zeminu. Hoši nám také benzinovým vrtákem vyvrtali díry do země pro sadbu zeleniny. Za velkého úsilí se podařilo přenést těžký dřevěný přístřešek, do kterého chceme umístit krůťata. Děvčata nám v našem velkém domě umyla všechna okna, sklenice a nádobí v sále a vyčistily kotelnu. Velmi náročné bylo provzdušnění trávníku speciálními vertikutačními hráběmi a obdivovali jsme výdrž všech děvčat, které tuto těžkou práci zvládly až do konce. Ceníme si práce všech bez rozdílu, protože nám tito lidé pomohli s potřebnou a užitečnou prací. Jsme rádi, že jsme společně vytvořili báječnou atmosféru a pracovalo se za všeobecného veselí. Všem děkujeme a těšíme se na další setkání.
Lenka Petříčková

15. 5. 12

Nadace OKD prodloužila realizaci projektu na podporu spolupráce s Věznicí Drahonice

V loňském roce jsme mezi 1 200 žadateli získali grant Nadace OKD na projekt ODSOUZENÍ POMÁHAJÍ BUDOUCÍM KLIENTŮM. Cílem projektu je zapojit do budování areálu pro zdravotně postižené a staré občany společně se širokou veřejností také odsouzené muže ve výkonu trestu a to ve spolupráci s vězeňskou službou Drahonice.
Protože se nenaplnila očekávaná četnost přepravy a pomoci práceschopných odsouzených mužů, velice jsme ocenili, když jsme nyní od Nadace OKD získali souhlas s prodloužením termínu realizace projektu, abychom mohli přidělené peníze z grantu vyčerpat. Podpora projektu si získala u veřejnosti nebývalý ohlas a za pochopení Nadaci OKD velmi děkujeme.

21. 4. 12

OVOCNÝ SAD PRO SENIORY - projekt THINK BIG NADACE O2

OVOCNÝ SAD PRO SENIORY je založen! Díky grantu Nadace O2 s názvem Think Big, který pro naše občanské sdružení získal mladý kolektiv z lesnické školy ve Žluticích v čele se Stanislavem Kubínem, jsme mohli vysázet sad ovocných stromků a keřů. Velké poděkování patří nejen tomuto kolektivu, ale také všem lidem, kteří se přičinili k nelehké a zodpovědné práci, která byla s výsadbou sadu spojena – viz záložka Sponzoři a poděkování. Zvláště Dobrovolnickému centru Hestia a společnosti Hewlet Packard patří ocenění za obětavou pomoc při výsadbě, oplocení a neméně tak partě úžasného kolektivu Martina, který pomáhal s betonovám sloupků k oplocení i při vlastní výsadbě.
Máme obrovskou radost, že jsme společně vytvořili krásné dílo, které bude vydávat plody takřka po celý rok. Velice pečlivě jsme vybírali odrůdy do výšky 525 m nad mořem, aby vydrželi náročnější podmínky pro pěstování. Máme vysázené jabloně, třešně, višně, hrušně, švestky, broskve, ale také kdouloně, fíky, kiwi, borůvky, angrešty a rybízy. Celý sad, kde je přes 200 stromků a keřů, je oplocený a plánujeme zde vysázet i zeleninu, pro kterou připravujeme několik záhonů.
Takže SAD PRO SENIORY je vytvořen! Dvojnásobně nás těší, že víme, že na jeho kráse a údržbě se bude podílet široká veřejnost – lidé různých profesí, zájmů, různého smýšlení a cítění, lidé napříč věkovými kategoriemi, zdraví, nemocní, ale i psychicky postižení. Podařilo se nám propojit mladé a staré lidi a prokázali jsme, že se mohou navzájem obohacovat. To nás těší trojnásobně.
Bůh ochraňuj všechny lidi, kteří nám se založením sadu pomohli. Bůh ochraňuj všechny lidi, kteří nám s údržbou sadu pomáhají a všechny lidi, kteří nám s opatrováním sadu teprve pomohou.

17. 4. 12

VÝTĚŽEK 1. ročníku KONCERTU PRO ANDROMÉDU

Včerejší Koncert pro Andromédu, který se konal v Praze na podporu výstavby Domova sv. Kryštofa se opravdu vydařil. Moderátor Vlasta Korec navodil v klubu Retro Music Hall úžasnou atmosféru a vystoupení všech hvězd české hudební scény se setkalo s obrovským nadšením. Návštěvníci měli možnost získat ceny z bohaté tomboly, mezi kterými byly např. notebook, dva mobily, podepsaný dres Karla Poborského, welness v hodnotě 4 400 Kč, ovocné koše a další. Na koncertě byla vystavena maketa Domova sv. Kryštofa, kterou pro nás vyrobili odsouzení z Věznice v Horním Slavkově a na 4 plazmách se promítala prezentace práce Společenství Androméda a Real Top Praha s poděkováním společnostem, které Koncert pro Andromédu podpořily.
Po vyhlášení a vylosování všech cen tomboly předal předseda Real Top Praha Saša Smita Lence Petříčkové šek ve výši 146 000 Kč! To je výtěžek koncertu na podporu výstavby Domova sv. Kryštofa ve Velké Chmelištné, na kterém vystoupili všichni účinkující bez nároku na honorář. Za jejich nezištnou pomoc nemocným a bezbranným lidem patří všem obrovské poděkování. Zvláštní poděkování si zaslouží Saša Smita a také Ota Baláž, který si vzal na starost produkci celého koncertu. Velké poděkování patří také TV Metropol za propagaci a medializaci nejen koncertu, ale i práce celého našeho Společenství. Před benefiční akcí byl neúnavně a systematicky prezentován upoutávací spot na pořádání koncertu, který nám zdarma natočil režisér Jakub Kohák. Na webových stránkách TV Metropol probíhal avizovaný přímý přenos celého koncertu a kromě toho zprostředkovala z koncertu do svého vysílání také několik živých vstupů . Nás velice těší, že jsme se přímo na místě domluvili na dalším pokračování a zahájení tradice KONCERTU PRO ANDROMÉDU.Takže za rok se na vás těšíme zase!

12. 4. 12

KONCERT PRO ANDROMÉDU BUDE ŽIVĚ VYSÍLAT TV METROPOL!!!! NEPROPÁSNĚTE!!!!

http://www.me­tropol.cz/…zi-metropol/

26. 3. 12

MAKETA DOMOVA sv. KRYŠTOFA

V pátek 23.3. 2012 jsme převzali maketu Domova sv.Kryštofa ve Věznici v Horním Slavkově. Zásluhou vstřícného jednání ředitele věznice plk. Mgr. Milana Dočekala pro nás vyrobili 4 odsouzení krásnou maketu, která bude vystavená 16.4. na dobročinném koncertě v Praze a posléze v našem společenském sále. Věříme, že model Domova sv. Kryštofa nám výrazně pomůže k získávání sponzorských darů pro vlastní výstavbu domova pro seniory. Srdečně děkujeme za pomoc a krásné dílo nejen panu řediteli, ale i všem, kteří se na výrobě podíleli – pan Radek Jirsa celolu výrobu dozoroval a koordinoval, maketu vytvořili Bohuslav Táborský, Tomáš Sapák, Libor Tykva a Daniel Král.
Zleva: Radek Jirsa, Lenka Petříčková, plk. Mgr. Milan Dočekal, Ota Petrák

23. 3. 12

KONCERT PRO ANDROMÉDU, PRAHA - RETRO MUSIC HALL 16.4.2012

Informace o akci:

KONCERT PRO ANDROMÉDU

Společenství Androméda ve spolupráci s Real Top Praha pořádají benefiční koncert v Praze, kde se na jevišti sejdou hvězdy, jako nikdy předtím. Vystoupí Vojta Dyk, Kamil Střihavka, Ondřej Brzobohatý, Ota Balage, Helena Zeťová, Kryštof Michal (Support Lesbiens), Bohouš Josef, Alan Bastien, Aleš Brichta, Wohnout a Petr Čtvrtníček se svou kapelou Buzerant. Moderovat bude Vlasta Korec a a pro zpestření bude tombola. Následně se bude konat afterparty – DJ Jan Čechtický a Chickenloops DJ.

Výtěžek je určen na podporu výstavby Domova sv. Kryštofa pro seniory, který realizuje Společenství Androméda, o.s. ve Velké Chmelištné na Rakovnicku. Více na www.spolecenstvi-andromeda.cz

VSTUPENKY ZAKOUPÍTE ZDE:
http://www.tic­ketstream.cz/…te­.frame.jsp?…

NEBO O VSTUPENKY ZAVOLEJTE ANDROMÉDU
NEBO V DEN KONÁNÍ NA MÍSTĚ V RETRO MUSIC HALL

Velké poděkování patří všem, kteří koncert podpořili, především Nadace Vodafone, TV Metropol, Rádio Impuls, Retro Music Hall, SportWin, Asus či Savage. Děkujeme také všem účinkujícím a těm, kteří se na akci podíleli. Velké Díky patří Jakubovi Kohákovi, který natočil spot pro TV Metropol, Jiřímu Mádlovi za namluvení reklamy do rádia a dík si zasluhuje Pavel Fuksa za grafické ztvárnění všech tiskových materiálů. Obrovskou zásluhu má hvězdný fotbalový klub Real Top Praha – www.realtoppra­ha.cz.

12. 12. 11

Výtěžek Adventního koncertu

Pro benefiční koncert připravily učitelky ZUŠ Rakovník se svými dětmi krásná vystoupení a vděčné publikum je odměňovalo bouřlivým potleskem. Děti nám přichystaly milé zastavení, nechali nás zapomenout na každodenní starosti a umocnily dojemný zážitek, který v tomto předvánočním čase prožíváme.
Také letos upekla moje kolegyně Simona Veselá pro děti za jejich vystoupení krabici perníčků. Tato voňavá krása byla očekávaná nadšenýma a dychtivýma očima dětí. A jaký malovaný perníček si vlastně vyberu?
Výtěžek koncertu ve výši 5 425 Kč Kč přispěl na provoz pečovatelské služby Androméda, která pomáhá také obyvatelům Rakovníka. Děkujeme za důležitou podporu a krásnou atmosféru koncertu.

1. 12. 11

ADVENTNÍ KONCERT - 5. ROČNÍK

5. ročník Adventního koncertu pořádáme v Tylově divadle v Rakovníku v pondělí 12.12.2011 v 18:00 hod. Přijďte se potěšit krásným vystoupením dětí ze ZUŠ Rakovník a na chvíli se zastavit v předvánočním čase. Pozvánka na Adventní koncert
Adventní koncert 2011

26. 11. 11

Setkání s přáteli z blízkého okolí

Na dnešní sobotní odpoledne jsme se obzvlášť těšili. Pozvali jsme naše přátele z blízkého okolí, abychom společně s nimi prožili předvánoční atmosféru nadcházejícího adventu. Připravili jsme pohoštění na 13:00 hodinu, povídali si, nasmáli se a pozapomněli na obyčejné starosti, které nás denně provázejí. Velice příjemné setkání s 30 lidmi se protáhlo až do pozdního večera. Naši přátelé přišli nejen z Velké Chmelištné, ale se svými rodinami přijeli také ze Zdeslavi, Čisté, Rakovníka, Kralovic a Jesenice. Všichni jsme měli radost z krásně prožitého, odpočinkového a svátečního dne. Jsme rádi, že jsme založili další tradici a těšíme se na další setkání.

25. 11. 11

T-MOBIL posledních 7 dobrovolníků

V pátek 25. listopadu se konala poslední dobrovolnická akce letošního roku, protože nepředpokládáme, že by k nám v prosinci někdo přijel. Již ve čtvrtek k nám přijelo 7 dobrovolníků z Prahy a strávili u nás příjemný večer. Počasí nebylo až tak vlídné, protože byla inverze a jenom 2 °C, ale po dobré snídani se všichni zapojili do potřebných prací. Hoši pomáhali našim zedníkům ve velké stodole. Navozili písek, řezali ytongy na potřebné míry, do stodoly přenesli polystyren a v chodbě krásně vyskládali těžké kýble s barvami a štukem. Děvčata pomohly v kuchyni s mytím a utíráním nádobí, vyčistily a vytřely sál a sociální zázemí, umyly okna, vyžehlily kopu prádla a vysály v pokojích. Neocenitelná pomoc při dlouhodobém výpadku zaměstnanců nám hodně odlehčila náš pracovní nápor. Děkujeme skvělému kolektivu za odvedenou práci a pohodovou atmosféru.

23. 11. 11

ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU

Naše občanské sdružení Společenství Androméda se přihlásilo k Etickému kodexu fundraisingu (dárcovství), který praktikujeme od počátku založení naší neziskové organizace. Tento osobní závazek jsme přijali jako nejlepší způsob, jak kultivovat prostředí profesionální filantropie v České republice.

Klub profesionálních fundraiserů, České centrum fundraisingu, o.s.:
Jméno Vaší organizace s proklikem na vaše stránky jsme zařadili na
on-line seznam signatářů: http://http/…m-signataru/

8. 11. 11

T-MOBIL poslední letošní dobrovolník?

V pátek 4. listopadu k nám z Loun dorazil jeden dobrovolník ze společnosti T-Mobile. Pomáhal nám se zazděním starých vrat ve stodole a za pěkného podzimního počasí šla práce pěkně od ruky. Velmi si pomoci vážíme a děkujeme i tomu, že se nebál přijet sám : -)

21. 10. 11

Dobrovolníci z ČSOB

V pátek k nám přijela skupina 18 dobrovolníků. Vzhledem k nastupujícímu podzimu a urychlení obnovovacích prací na velké stodole jsme uvítali pomoc hochů s betonováním, navážením písku a štěrku. Pomáhali také nahazovat kamenné zdi stodoly, vozili ztracené bednění pro zedníky, vyřezávali křoviny a pomáhali s úpravou terénu kolem studní.
Děvčata pomáhaly v kuchyni, venku skládaly prkna, rovnaly cihly, vytahovali hřebíky z prken a prkna vyrovnaly do kotelny k podpalu. Díky dobrovolníkům máme také roztříděná stará okna a kolem stodoly uklizeno. Perfektní spolupráce, děkujeme všem!

17. 10. 11

Dobrovolníci z Vodafone

V pondělí 17.10. 2011 nám přijelo pomoci 28 dobrovolníků z Vodafone. Hoši se zapojili do nahazování stodoly a betonování. Zakopali vodovodní trubky u studny, dorovnali okolní terén a uklidili stará prkna. Další dobrovolníci vyhrabávali spadané listí a pomáhali s pracemi uvnitř objektu – uklízeli v sále a stacionáři, děvčata umývala okna a pomáhala v kuchyni. Večer jsme rozhořeli gril a energii všichni doplnili výborným masem. Polovina účastníků odjela druhý den ráno a druhá půlka strávila den ve společenském sále pracovní poradou. Celou dobu vládla výborná nálada. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme!

14. 10. 11

Dobrovolníci z ČSOB

Této dobrovolnické akci předcházela návštěva koordinátorky paní Kláry Zlatohlávkové, která přijela počátkem září přímo k nám do Velké Chmelištné. Bylo to příjemné setkání a domluvily jsme bezproblémové přespání 20 lidí z jejího týmu včetně pana ředitele. Ostatní již tedy věděli, jaké prostředí je čeká a kromě společné práce se určitě těšili i na společně strávený večer. Pro nemoc nás nakonec navštívila skupina 18 dobrovolníků. Pomohli nám s betonováním a nahazováním stodoly. Třídili prkna, ze kterých byly vytahané staré hřebíky. Některá prkna bylo nutné rozřezat a poskládat ke spálení, použitelná prkna vyrovnali k dalšímu využití. Pomocníci upravili také přístřešek na dříví a děvčata pomohla s uklízením objektu. Vytřely v sále a kuchyni, myly nádobí a lakovaly podkroví protipožárním lakem.
Co dodat – obrovská pomoc, příjemní lidé, bezvadná parta, super atmosféra, pohoda a klid. Večer jsme společně zakončili grilovačkou a posezením v sále. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme nejenom za pomoc, ale i za příjemně a pohodově strávený den i sobotní ráno.

13. 10. 11

Dobrovolníci z České spořitelny

Ve čtvrtek 13.10. k nám dorazilo 28 dobrovolníků z České spořitelny. Výborná parta nám ulehčila práci s řezáním, štípáním a uklízením dříví. Hoši opět pomohli s betonováním, vyrovnali terén kolem studní, vytahovali hřebíky ze starých prken a převezli hnůj na kompost. Děvčata nám pomohly se všemi pracemi v kuchyni, pustily se do úklidu sálu a nalakovaly krásné nové zábradlí, které nám v tomto týdnu vyrobil Martin. Martin nám loni v listopadu pomohl s partou svých přátel a tato pomoc nás všechny sblížila. Všem dobrovolníkům děkujeme za perfektně odvedenou práci, ale také za velmi dobrou a pohodovou náladu, která vládla po celý den.

9. 10. 11

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ - 5. ROČNÍK

Ve Velké Chmelištné pořádalo naše občanské sdružení již 5. ročník Světového dne hospiců. Letošní oslavy byly opět zahájeny svatou mší v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné, kterou celebroval páter Marek Winiarski. Hudební doprovod zajistil svým uměleckým vystoupením Pěvecký soubor Václav z Čisté a mladí hudebníci z Andromédy, kteří vystoupili pod názvem Zeurítia trio.
Vlastní program pak otevřely Mažoretky Sokola Rakovník. Účinkujícím dětem patří obdiv za to, že je chladné podzimní počasí neodradilo a venku před naším zrekonstruovaným objektem předvedly krásné vystoupení. Program pak pokračoval v našem společenském sále. Mezi hosty jsme přivítali tři zástupkyně sociálního odboru MÚ Rakovník, starostu obce Panoší Újezd a ředitele a zástupce sponzorských firem jako např. společnosti Archadie, Tondach, Českomoravský beton. Návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavého – čeho jsme dosud dosáhli, jaké služby poskytujeme a kam směřujeme. Zajímavou prezentaci přednesla inženýrka Jaroslava Slivoňová, která pracuje jako ergoterapeutka v Domově seniorů v Novém Strašecí a v rámci naší pečovatelské služby uvedla již několik přednášek na téma Trénování paměti. Návštěvníkům jsme umožnili prohlídku našeho objektu a stacionáře pro seniory.
Za příjemný a přátelský průběh oslav patří poděkování našim dárcům a také pomoci obětavých lidí, kteří nám pomohli se samotným zajištěním oslav. Starali se o to, aby naši hosté měli dostatek občerstvení a pití a nic jim nechybělo. Jsme rádi, že se 5. ročník Světového dne hospiců vydařil a lidé od nás odcházeli spokojení. Tak zase za rok:-)

6. 10. 11

ČESKOMORAVSKÝ BETON opět oceňuje Andromédu

Nesmírně si vážíme ocenění práce lidí našeho Společenství, které se nám dostalo při příležitosti 10. ročníku střeleckých závodů pořádaných společností Českomoravský beton ve Vráži u Chocerad. Ve čtvrtek 6.10.2011 jsme od vítěze střelecké soutěže převzali šek v hodnotě 50 000 Kč, který byl určený pro 1. místo hodnocených a oceněných neziskových organizací. Se vší úctou jsme přijali šek jako významnou podporu pro náš rozpočet.
Sedm let spolupráce s Českomoravským betonem ukazuje nejen na dobré vztahy, ale i důvěru, kterou se snažíme naplňovat svou prací. Děkujeme řediteli Mgr. Petru Krocovi, jednateli Ing. Zdeňku Gärtnerovi a Ing. Jiřímu Prokopovi za víru a přesvědčení o dobru naší práce.
Lenka Petříčková

6. 10. 11

31 dobrovolníků Vodafone

V podvečer 6.10. k nám dorazila skupina 31 dobrovolníků z Vodafone. Po příjemném večeru stráveném u grilování a ve společenském sále všichni přidali následující den pomocnou ruku k dílu. Abychom uchránili náš uskladněný, ale i darovaný materiál, prioritou zůstává renovace druhé stodoly. Hoši pomáhali s betonováním kolem stodoly, aby nám dovnitř nezatékalo, nahazovali zdi a převáželi stavební materiál. Další hoši zateplili štít rekonstruovaného objektu a nalakovali venkovní krov.
Velmi důležité bylo také přichystat vše potřebné na oslavy Světového dne hospiců – posekat trávu a uklidit okolo budovy, připravit společenský sál, rozestavět stoly a v neposlední řadě vyzdobit kostel před Svatou mší. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme za to, abychom zítra oslavili Světový den hospiců v čistotě.

30. 9. 11

Dobrovolníci z České spořitelny

15 členná posila z Kladenské pobočky České spořitelny báječně zapadla ke kolektivu předešlého dne a skupina dobrovolnílků se tak úctyhodně rozrostla. Dobrovolnice + 1 muž Zdenda pomohli přenosit 4 m3 prken, které byly vyskládané u kotelny a urovnávali je k malé stodole. U kotelny se tak uvolnil prostor, kam bylo nutné přemístit velký přístřešek na dřevo, což se nakonec podařilo. Do přístřešku pak vyskládali naštípané špalky dříví a přístřešek zcela zaplnili. Moc nám to pomohlo, protože před nastávající zimou, která je zde hodně dlouhá, máme konečně dříví přímo u kotelny! Děvčata také vyndávaly hřebíky z prken a se Zdeňkem pomáhaly navážet kačírek pro zpevnění plochy před velkou stodolou. Den rychle uběhl a kolektiv odjížděl před 18 hodinou unavený, ale spokojený. Moc děkujeme.

29. 9. 11

Dobrovolníci z Pojišťovny České spořitelny VIG

Ve čtvrtek j29.9.2011 sme očekávali avizovaný příjezd 22 dobrovolníků z celé republiky (Ostrava, Slovácko, Pardubicko, Hradec Králové, Prostějov, České Budějovice, Praha, Slaný). Pěkné počasí nám přálo celý den. Dobrovolníky jsme rozdělili do několika skupin a pomáhali nám s potřebnými venkovními pracemi. Do přistaveného kontejneru nosili stavební a nepotřebný odpad. Hoši pomáhali betonovat výztuž zdi u velké stodoly a naváželi zpevňující materiál pod budoucí betonáž. Děvčata vyndávaly z prken hřebíky, vyklízeli špalky dříví z přístřešku u velké stodoly a přenášely prkna od kotelny k malé stodole. Protože bylo domluvené, že dobrovolníci u nás přespí, nic nebránilo příjemnému posezení u grilu.
Po dobré snídani pokračovaly práce v rytmu předchozího dne. Všichni dokončili vyklizení dřevěných špalků z přístřešku u velké stodoly, který jsme potřebovali přenést ke kotelně. Byl to velký, nelehký a na první pohled fyzicky nesplnitelný úkol. Přístřešek je obrovský a těžký a s odhodláním a neskutečným nasazením se to nakonec 16 mužům podařilo. Celému kolektivu patří poděkování za odvedenou práci a skvělou pohodu.

25. 9. 11

Pozvánka na 5. ročník SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ

Srdečně Vás všechny zveme na SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ 2011. Bude se konat 8.10. ve 13hod opět ve společenském sále ve VELKÉ CHMELIŠTNÉ č.18. Pokud se budete chtít účastnit mše svaté v místním kostele sv. Bartoloměje, přijďte v 11:30.
Čeká Vás bohatý program, kulturní i vzdělávací. Přijďte se dozvědět více o paliativní péči, o pečovatelské službě Androméda a o našich dobrovolných pracích. Těšíme se na Vás. Společenství Androméda.

21. 9. 11

Dobrovolníci z ČSOB

Pět dobrovolníků k nám přijelo již v úterý navečer a po večeři jsme si povídali o tom, co děláme a co je zajímá. Po snídani dva hoši vyklízeli před velkou stodolou přístřešek na dřevo, aby se uvolnila zeď , mohla se napenetrovat a pak nahodit. Hoši dřevo převáželi a poctivě vyskládali u kotelny – předzásobení na zimu. Tři děvčata v kotelně uklidily a pak navážely malé kousky dříví a prkýnka na zátop. Pracovali pilně i po obědě a unavení, ale spokojení odjížděli kolem 18 hod. Děkujeme za pohodovou atmosféru a obrovskou pomoc.

20. 9. 11

Montáž invalidní plošiny

V pondělí 19.9.2011 nám společnost Vecom nainstalovala invalidní plošinu, jejíž montáž z 90 % finančně podpořila Nadace Konto Bariéry. Plošina zajišťuje bezbariérový přístup do 1. patra naší přístavby, kde máme připravené dva pokoje pro ubytování 4 klientů a také krásný společenský sál. Kolem objektu jsme pro budoucí balkóny pokojů vybetonovali široký pás a před nastávající zimou dokončujeme zateplení celé budovy.

9. 9. 11

Dobrovolnice České spořitelny

Děvčata pokračovaly na navazující práce předešlého dne a ve třech pokojích natíraly palubky protipožárním nátěrem. Po dobrém obědě se pustily do venkovních prací – vyčistily záhon po úrodě okurek, vyplely záhony s bylinkami a jahodami a plevel odvážely na kompost. Dobrovolnice se také po celý den krásně kamarádily s našimi štěňátky a kočičkami. „Dámská jízda“ byla pozoruhodná tím, že spolu tráví pracovní čas v jedné kanceláři a ještě se společně rozhodly nám pomoci. Žádná ponorková nemoc, ale dobrá nálada a humor provázely celodenní pohodu.

8. 9. 11

Dobrovolníci BRITISH COUNCIL

British Council buduje oboustranně prospěšné vztahy mezi lidmi ze Spojeného království a ostatních zemí. British Council je mezinárodní organizace světového významu, která má své pobočky ve více než 100 zemích světa. Velmi nás potěšilo, když nás tato organizace oslovila se zájmem pomoci nám v naší dobročinné iniciativě.
Ve čtvrtek 8.9.2011 k nám autobusem dorazilo 30 dobrovolníků, z nichž polovina byli Češi a polovina Britové. Byla tak překročena nejdelší vzdálenost, odkud k nám lidé přijeli, doposud to byla Ostrava :-)
Dobrovolníci nám pomohli s převážením hromady písku a jílu k právě renovované stodole, ve které přenášíme materiál a postupně betonujeme podlahu. Z jedné stodoly jsme vybudovali krásnou dílnu a druhá stodola se také dočkala …... I zde jsou kamenné zdi a hliněná podlaha, potřebujeme stěny vyztužit, opravit a nahodit maltou.
Dobrovolníci nám pomohli s vyndaváním hřebíků ze starých prken, pečlivě natírali palubky protipožárním lakem ve třech pokojích a nakonec máme díky této pracovité skupině vybílené veřejné sociální zázemí u společenského sálu. Celý den vládla v našem areálu příjemná atmosféra a porozumění. Každý věděl, co má dělat a práce byla dobře odvedena. I když polovina dobrovolníků mluvila anglicky, všichni jsme si rozuměli. Děkujeme všem účastníkům za jejich osobní přístup a pochopení naší práce a zvláště panu řediteli Nigelovi za jeho vstřícnost.

29. 8. 11

Dobrovoníci České spořitelny

V pátek 26.8. k nám přijelo 5 dobrovolníků z České spořitelny – dvě děvčata a tři muži. Počasí přálo, možná až příliš, protože bylo vedro k zalknutí. Přesto všichni pracovali ze všech svých sil a snažili se nám co nejvíce pomoci. Posekali trávu na velkém pozemku, vyhrabávali ji a přidávali do krmení našim zvířátkům – slepicím, kachnám, husám i dvou pašíkům, kteří si jenom blaženě odfrkávali. Děvčata také uklízely v sále stacionáře, umyly květináče a umělohmotné tácky od sadby. Perfektně vysáli a vyčistily darované knihy, které jsou již uložené v naší knihovně. Moc děkujeme za obětavou pomoc a pohodu po celý den!

15. 8. 11

PROJEKT DOMOVA sv. KRYŠTOFA - ENERGOPROJEKT UHERSKÝ BROD

Společnost Energoprojekt Invest Uherský Brod nám zdarma vypracovala projektovou dokumentaci pro výstavbu Domova sv. Kryštofa! Projekt je řešen jako přístavba k současnému objektu, kde počítáme s celkovou kapacitou 26 lůžek pro seniory. Ředitel a jednatel společnosti ing. Petr Sláčala pověřil nelehkým úkolem ing. Jaroslava Oubrama a dokumentace byla zpracovávaná za aktivní spolupráce s naším občanským sdružením. Podle projektu chceme nechat vyrobit maketu, abychom snáze sháněli finance na výstavbu. Poděkování za náročnou práci patří celému kolektivu, který se na zpracování projektové dokumentace podílel a díky kterému jsme se posunuli významným směrem dopředu. S úctou za celé naše Společenství děkuje Lenka Petříčková.
Situace výstavby Domova sv. Kryštofa pro seniory

6. 8. 11

Dobrovolníci Vodafone 1.8. a 5.-6.8.

První skupina o 10 lidech dorazila v dobré náladě v pondělí v brzkých ranních hodinách. Dobrovolníci nám pomohli s řezáním, štípáním a skládáním dřeva. Na našem velkém pozemku sekali trávu sekačkami i křovinořezem a pomohli s vyklízením stolů, lavic a výzdoby kostela po křtu malého Toníčka.
Na posekané trávě si pochutnala naše zvířátka – slepice, husy, kachny i čuníci. Den jsme zakončili příjemným posezením u grilu. Za krásnou pohodu a obrovský kus práce děkujeme!

Druhá pětičlenná skupina přijela v pátek ráno. Večer posílila o tři kolegy, kteří přijeli z Prahy po zaměstnání a společně pak pracovali až do sobotního pozdního odpoledne! Páteční den byl spojený opět s prací se dřevem a sekáním trávy. Dobrovolníci vybílili také hlavní vstup a předsálí a ženy pomohli s úklidem v kuchyni. Večer jsme opět rozpálili gril a strávili příjemné chvíle při dobrém papání a popití s vyprávěním nejen o Andromédě.
V sobotu pokračovalo vynášení prken, fošen a trámů z velké stodoly, abychom zde mohli udělat betonovou podlahu. Po ranním dešti bylo přes celý den úmorné vedro, ale nikdo se nechtěl zastavit. Dvě děvčata krásně uklidila pokoj v budoucím stacionáři. Vyčerpaní, ale spokojení – tak ukončili dobrovolníci dvoudenní misi v Andromédě!

Obě skupiny nám pomáhali s velkým nadšením a po celou dobu vládla pohodová atmosféra. Všem nesmírně děkujeme za pomoc a vzniklé přátelství a koordinátorce Evičce Jandíkové za bezvadnou spolupráci.

25. 7. 11

Rakovnické cyklování s VZP

V sobotu 23.7. 2011 jsme se aktivně účastnili Rakovnického cyklování, které se konalo na Husově náměstí v Rakovníku. V rámci spolupráce se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) jsme dostali nabídku prezentovat práci Společenství Androméda v jednom ze tří stánků VZP. O nabídku „Dny zdraví s VZP“ byl mezi lidmi velký zájem. Mohli si nechat bezplatně změřit hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak a pulz, obezitu, množství tělesného tuku, svalů a vody (InBody).
Tento program a doporučování správné výživy jsme vhodně doplnili naší nabídkou rozvozu dietetického jídla nejen pro zdravé lidi, ale také pro ty, kteří mají problémy se žlučníkem, cholesterolem, žaludkem, s cukrovkou atp. Setkávali jsme se s lidmi, kteří nás již dobře znali z našich benefičních akcí a Světových dnů hospice. Přišli za námi ale také lidé, které překvapilo, že poskytujeme pečovatelskou službu, máme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a že nedaleko Rakovníka vyrůstá areál pro zdravotně postižené a staré lidi.
Děkujeme VZP, že nám umožnila prezentovat naši práci a my jsme tuto příležitost samozřejmě velice rádi využili.
 

20. 7. 11

POZVÁNKA NA KŘEST

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na křest nejmladšího člena našeho Společenství – sedmiměsíčního Antonína Jiřího Horáka, který se narodil 26.12.2010 v Praze.
Křest bude zahájen v 11:30 hod. v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné a jsme rádi, že kostel opět ožije krásnou slavností. Srdečně vás zveme také na následnou hostinu, která se bude konat v našem společenském sále. Těšíme se na vaši návštěvu a společně prožité radostné chvíle.
Společenství Androméda

19. 7. 11

NADACE KONTO BARIÉRY

Mnohokrát, ale bezúspěšně, jsme podávali žádost o grant na montáž invalidní plošiny do stacionáře pro seniory vybudovaného v přistavené části rekonstruovaného objektu. Podpora přišla zásluhou Konta BARIÉRY a díky získané finanční pomoci nám společnost VECOM zdvihací zařízení s.r.o. invalidní plošinu nainstaluje. Děkujeme radě Konta Bariéry za podporu našeho projektu!

24. 6. 11

Dobrovolníci ČEZ

K Mezinárodnímu dni firemních dobrovolníků jsme ze společnosti ČEZ uvítali naši „známou partu“, která k nám do Velké Chmelištné jezdí již třetím rokem. Vytvořil se mezi námi přátelský vztah plný porozumění a jsme rádi za zpětnou vazbu, kterou v koloritu probíhajících prací mnohdy ani nevnímáme. Tito lidí vidí nastalé změny daleko lépe než my, vnímají, co kde přibylo a jak se naše práce posunuly.
Byli jsme připravení malovat fasádu bývalé stodoly, ze které jsme vybudovali krásnou dílnu, ale při předpovědi četných dešťových přeháněk jsme plán změnili a nastavili jiné priority. Potřebovali jsme uklidit dovezené dříví a uvolnit prostor pro nový závoz. Jeden hoch štípal polena, další ho přenášeli a krásně skládali pod přístřešek. Děvčata nám umyla všechna okna od vstupu do objektu, přes společenský sál, pokračovaly v prodejně, přístavbě a ve dvou pokojích stacionáře pro seniory. Další dívky hrabaly trávu, kterou svážely na kompost, jeden hoch nám křovinořezem posekal trávu kolem objektu a jeho okolí. Počasí bylo nakonec milosrdné, pouze s jednou přeháňkou a mraky se Velké Chmelištné vyhýbaly obloukem. Děkujeme za pomoc a úžasnou atmosféru!

21. 6. 11

Pomoc dětí ZŠ v Čisté

Pod dozorem Celního úřadu Kladno proběhlo ve čtvrtek 16.6.2011 odstra­nění ochranných známek na zabaveném textilu, který byl Celním ředitelstvím v Hradci Králové bezúplatně převeden pro humanitární účely. Ve spolupráci se Základní školou v Čisté a to především zásluhou paní ředitelky Boženy Vopatové, nám žákyně 8. a 9. tříd pomohly v našem společenském sále s odstraňováním ochranných známek. Děkujeme všem děvčatům a paní ředitelce za poctivou a pečlivou práci. Svým osobním přístupem podpořily nevšední projekt charity a přispěly k pomoci chudým a strádajícím rodinám. Rodiče mohou být na své děti hrdé, protože jim patří uznání za to, že se zapojily do prospěšného projektu a pomohly dobré věci. Lenka Petříčková

20. 6. 11

NADACE OKD

NADACE OKD podporuje převážně Moravskoslezský region, ale jednou do roka uvolní své finance na podporu projektů v regionech celé České republiky. V letošním roce posuzovala rada Nadace OKD přes 1 200 žádostí. Jsme rádi, že také náš projekt ODSOUZENÍ POMÁHAJÍ BUDOUCÍM KLIENTŮM uspěl a na krytí nákladů na dopravu a stravování odsouzených mužů, které přepravujeme z Věznice Drahonice do Velké Chmelištné, jsme získali podporu ve výši 140 000 Kč. Mezi žádostmi uspěl náš projekt jako pozoruhodný a velmi dobře popsaný. Považujeme to za velký úspěch a Nadaci OKD děkujeme za obrovskou pomoc!

3. 6. 11

29 dobrovolníků T-MOBIL

26 mužů a 3 ženy, to byl tým lidí společnosti T-MOBIL, který k nám přijel ze všech koutů naší republiky. Ve čtvrtek u nás přespalo 17 lidí, dalších 12 přijelo v pátek ráno.
Prioritou dne bylo vykopání základů kolem dvou studní a jejich vybetonování. Byla to náročná práce, kterou jsme zdárně ukončili i díky obětavé pomoci Martina z Prahy, který odjížděl domů až po 22 hodině. Kromě toho nám hoši vyčistili zasypanou studnu, vynesli z kotelny ocelovou nádrž, přenesli obrovský dřevěný přístřešek k poníkovi Políkovi, naštípali, nařezali a poskládali dříví. Děvčata celý den poctivě sázela sadbu paprik, rajčat a okurek na pole za stodolou. Práce všech lidí zanechala nesmazatelný otisk v našem areálu, který budujeme pro nemocné, bezbranné a nemohoucí lidi. Děkujeme!

20. 5. 11

4.6.2011 - BENEFICE PRO ANDROMÉDU NA HRADĚ KRAKOVCI

V krásném historickém prostředí hradu Krakovce (cca 10 km od Rakovníka) jsme pro Vás a Vaše děti přichystali pestrý program. Připravili jsme odpoledne plné pohádek, tance a hudby a také samozřejmě občerstvení. Odpoledne pro celou rodinu se bude konat v sobotu 4.6. 2011 od 14 hodin a na závěr vystoupí naše přední jazzová kapela – Libor Šmoldas Quartet. Výtěžek je určený na podporu činnosti Společenství Androméda, přijďte se pobavit, těšíme se na Vás!

17. 5. 11

Skalní příznivci

Již poněkolikáté k nám z Jablonce nad Nisou přijeli na víkend naši přátelé manželé Janička a Víťa Březinovi. Jejich přítomnost je vždycky osvěžením, i když k nám nikdy nepřijeli odpočívat. Tentokrát vyklidili a vygruntovali celý pokoj stacionáře. Vydrhli okna, rámy, velkou koupelnu a krásně položili koberec. Nevím, kdy se nám podaří je přemluvit, aby k nám přijeli na dovolenou a poklidnou siestu. Mnohokrát děkujeme za pomoc a pohodu!

14. 5. 11

Dobrovolníci Kooperativa pojišťovna

V pátek 13.5.2011 k nám přijel tým 35 lidí z Kooperativy. Měli jsme naplánované vybílení sálu, úklid po malování a venkovní práce. Protože nám však rychle vzešla sadba zeleniny, bylo nutné rostliny přesázet. Dobrovolníci nám pomohli s obtížnou přípravou půdy, rostliny jsme vysázeli a zvládli jsme také přenosit suché naštípané dříví pod přístřešek. Hoši měli velký úkol, se kterým jim pomáhala také děvčata. Na podzim jsme postavili provizorní přístřešek, pod kterým jsme měli uschovaná prkna a fošny. Teď nastal čas všechna prkna přenosit do velké stodoly a poctivě je poskládat. Unavení, ale spokojení z dobře vykonané práce jsme zasedli k pozdnímu obědu a poté se srdečně rozloučili. Děkujeme za pomoc a perfektní souhru.

22. 4. 11

Předvelikonoční dobrovolníci z ČEZ a České spořitelny

Ve čtvrtek 21.4.2011 nám přijeli pomoci s jarními pracemi 4 dobrovolníci skupiny ČEZ a v pátek 22.4. také 4 dobrovolníci, ale z České spořitelny.
Lidé vyklízeli uskladněný materiál v bývalém chlévě a uvolněný prostor pomohli uklidit, abychom po zpevnění a nahození stropu mohli do našeho hospodářství pořídit dvě kůzlátka a drůbeží havěť.
Ve velké stodole jsme potřebovali připravit prostory pro uskladnění dalšího stavebního materiálu, který musíme uschovat pod střechou. Muži sekali a štípali dříví a pak je společně se ženami skládali pod přístřešek. Za oba dva dny vykonali dobrovolníci obrovský kus práce a výsledek je zřejmý. Krásné počasí nám přálo a my děkujeme za příjemnou a důležitou spolupráci.

12. 4. 11

KŘESADLO - prestižní ocenění

„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka udělování ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím Hestia, o. s.

Prestižní cenu Křesadlo za rok 2010 získala také naše předsedkyně Lenka Petříčková za obětavou dobrovolnickou službu, kterou vykonává ve svém volném čase ve prospěch ostatních lidí a bez nároku na odměnu. Slavnostní předávání cen za region Kladenska a Rakovnicka proběhlo 11.4.2011 v obřadní síni radnice města Kladna a nad akcí převzal záštitu primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek. „Toto ocenění patří všem mým kolegům, se kterými společně budujeme areál pro zdravotně postižené a staré lidi ve Velké Chmelištné. Ocenění patří také všem, kteří nám pomáhají při organizovaných nebo spontánních akcích. Jsou to firemní dobrovolníci, rodiny s dětmi, ale také jednotlivci. Jsem hrdá na to, že se všemi těmito lidmi mohu spolupracovat a že společně prosazujeme dobro ve prospěch nemohoucích a bezbranných lidí,“ vyznala při převzetí Křesadla Lenka Petříčková.
Ocenění naší předsedkyně přispělo k roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví.

Umělecké ztvárnění Křesadla je autorským originálem Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.
Lenka Petříčková a kolega Ota Petrák

Statut ceny Křesadlo

6. 4. 11

Spontánní akce pomocníků

Rodiny s dětmi – celkem 20 dospělých, 4 děti a 1 miminko – získala paní Stanislava Králová ze společnosti Linet, Slaný, aby nám pomohli v sobotu 9.4.2011 s jarními pracemi. Tak to je obdivuhodná a spontánní akce! Všichni se těšíme na nová setkání a závěrečné opékání buřtíků.

18. 1. 11

Věznice Drahonice - vzájemná spolupráce

Velmi si vážíme rozhodnutí ředitele Věznice Drahonice plk. Mgr. Milana Brendla o úzké spolupráci s naším Společenstvím. Vedení věznice (30 km od Velké Chmelištné) zcela porozumělo potřebám a naší nelehké práci a snaží se nám co nejúčinněji pomoci. Od října 2010 probíhá oboustranně přínosný projekt v rámci pracovní terapie odsouzených, kteří nám aktivně pomáhají s nezbytnými pracemi a při výpomoci odpracovali již přes 500 hodin. Poděkování za obětavost patří celému vedení Věznice Drahonice, které nám vycházelo vstříc i při nenadálém řešení sněhové kalamity.

21. 12. 10

Výtěžek 5 455 Kč

Vystoupení dětí ZŠ Rakovník na našem Adventním koncertu proběhlo v příjemné atmosféře vděčného publika. Krásný a milý zážitek naladil všechny zúčastněné a umocnil tento předvánoční čas.
Výtěžek koncertu ve výši 5 455 Kč přispěl na provoz pečovatelské služby Androméda, která pomáhá také obyvatelům Rakovníka.
Článek-Adventní koncert 2010

6. 12. 10

Perníčky pro Adventní koncert

Moje kolegyně Simona Veselá, která se mnou pracuje v Ústavu jaderného výzkumu Řež, upekla pro děti na Adventní koncert banánovu krabici perníčků! Tato milá nabídka je velmi vzácná a paní Simoně děkuji za nezištnou pomoc a krásnou a voňavou radost!Lenka Petříčková.

30. 11. 10

ADVENTNÍ KONCERT

Již počtvrté pořádáme Adventní koncert v Tylově divadle v Rakovníku, který se letos koná v úterý 7.12.2010 v 18:00 hod.
Za laskavé podpory ředitelky Libuše Podané v programu vystoupí děti ZUŠ Rakovník. Pozvánka na Adventní koncert

26. 11. 10

6 mladíků z T-MOBILE

Kluci rozhodili drcený kámen po zbylé části dvora a na cestu k velké stodole. Máme všude čistou plochu, byla to ale pořádná fuška! Odpoledne začalo chumelit, přesto jsme společně uklidili odřezky prken a odvezli piliny na kompost. Je uklizeno a zazimováno, jako ještě nikdy předtím. Poděkování patří nejen těmto pohodovým a šikovným klukům, ale všem 198 dobrovolníkům, kteří nám v tomto roce pomohli!!

12. 11. 10

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA VOJÁKŮ dosáhla částky 93 087 Kč

V Rakovníku se v pátek 12.11.2010 konal za účasti náčelníka generálního štábu ing. Vlastimila Picka slavnostní nástup vojáků 16. kontingentu Armády České republiky, kteří ukončili misi KFOR v Kosovu. Při této příležitosti převzala Lenka Petříčková od velitele kontingentu pplk. Ing. Martina Kavalíra darovací šek ve výši 93 087 Kč. „Částka humanitární sbírky je pro nás ohromující a peníze jsme převzali s pokorou, úctou a vděčností. Je pro nás velkou ctí, že se vojáci rozhodli podpořit právě hospic sv. Antonína a sv. Terezky a jsme hrdí na to, že společně prosazujeme dobro ve prospěch nemocných, bezbranných a nemohoucích lidí," vyjádřila s uznáním za celé naše Společenství Lenka Petříčková

Rakovnický deník- vojáci 16. kontingentu AČR převzali vyznamenání

10. 11. 10

PODPORA OD MARTINA

Martin je jeden z mladých hochů, kteří nám neočekávaně pomohli minulou neděli 7.11.2010 spolu s dalšími kamarády. Martin je vážně nemocný a poslal nám SMS s nesmírnou podporou.

ZA VAŠIMI SKUTKY A ČINY JE OBROVSKÁ SÍLA, KTERÁ ZÁŘÍ SMĚREM VEN. JE OBDIVUHODNÉ, CO JSTE JIŽ DOKÁZALI, VŠAK VÍCE MĚ PŘITAHUJE HLOUBKA A PODSTATA MYŠLENKY. BOŽÍ ZDROJ, KTERÝ VÁS POHÁNÍ JE ONOU SILOU, CO MĚ PŘITAHUJE A DÍKY KTERÉ ŽIJI. OČI, KTERÝMI JSTE ŘEKLI, CO PRO VÁS ZNAMENÁ LÁSKA, JSOU NEJSILNĚJŠÍ ZBRANÍ. UVĚDOMIL JSEM SI, ŽE JE MOŽNÉ DĚLAT VELKÉ ČINY VE SVĚTĚ, KTERÝ JE ČASTO NEPŘÁTELSKÝ. DĚKUJI. MARTIN

8. 11. 10

Nečekaná pomoc 8 mladíků

V pátek u nás v sále poseděla parta mladých hochů a v sobotu večer přišli znovu. Zeptala jsem se jich, jestli by byli ochotní přijít zítra, tj. v neděli 7.11.2010, pomoci a slovo dalo slovo – ANO. Od rána pršelo, přesto v 9 hodin přišlo 8 připravených mladíků:
Petr
Roman
Petr + krásná vlčice Axa, co proháněla naše koťáta
Martin
Radek
Pavel
Ondřej
a Ondřej.
Přivítali jsme je dobrou snídaní a rozdělili práce. Dva hoši dokončili montáž sádrokartonů ve stacionáři a ostatní kluci pomohli přenosit všechno vyskladněné nářadí, sanitu a zdravotní pomůcky do nově vytvořených skladovacích prostorů ve zrekonstruované stodole a dílně. A že bylo co nosit! Přístřešek je teď vyčištěný a připravený pro zimní parkování automobilů. Ve 13 hod. bylo hotovo a poobědvali jsme slíbený řízek s bramborovým salátem.
Tato nečekaná a neočekávaná pomoc nás všechny sblížila. Víme jenom to, že kluci jsou převážně z Rakovníka a Nového Strašecí a fakt máte náš obdiv za rychlé rozhodnutí, pohodu a pomoc. Díky!
Za Andromédu Lenka Petříčková

1. 11. 10

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP VOJÁKŮ 16. KONTINGENTU AČR

Byli jsme poctěni pozvánkou na slavnostní nástup vojáků 16. kontingentu Armády České republiky, který se bude konat na Husově náměstí v Rakovníku. Slavnostní shromáždění se uskuteční k ukončení činnosti 16. kontingentu AČR v zahraniční operaci KFOR na území Kosova. Pozvánku jsme dostali na základě humanitární sbírky, kterou vojáci uspořádali na podporu výstavby hospice sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné. Je to pro nás velké vyznamenání a zároveň závazek vůči lidem, kteří při svém náročném povolání neváhali nezištně pomoci. S úctou děkujeme všem, kteří se na finančním daru podíleli a společně s námi prosazují dobro ve prospěch lidí, kteří se již o sebe postarat nemohou.

30. 10. 10

Mladá rodina s dětmi nám přijela pomoci z Prahy

Mile nás potěšil telefon s nabídkou pomoci od paní Jany Němcové s rodinou z Prahy. Tato mladá rodina s pěti dětmi nám pomohla již v loňském roce. Podpořily naší práci finančním darem ve výši 1 000 Kč a také nám pomohli se štípáním a skládáním dříví. Tentokrát přijeli v sobotu 30.10.2010 se Štěpánem a Šimonem. Tatínek Jan sekal trávu za velkou stodolou a kluci s maminkou ji pilně hrabali do kupek. Bylo to příjemné setkání a děkujeme celé rodině za obětavou pomoc.

28. 10. 10

18 dobrovolníků společnosti TESCO

Se svými kolegy k nám Hanička Lásková přijela ve středu 27.10.2010 během dvou měsíců již potřetí. Pracovní koncert přinesl svůj výsledek. Pomocí trámů a svlaků máme v dílně prodlouženou podlahu 1. patra, kterou hoši pobili prkny. Děvčata vybílily naštukovanou dílnu, umyly pracovní stoly, okna a dveře. Nekonečný příběh s dřívím – dva hoši štípali na štípačce dříví a děvčata je skládaly pod přístřešek. Další dobrovolníci sekali lištovou sekačkou a křovinořezem trávu na poli za velkou stodolou, kterou děvčata shrabaly do kupek. Máme vyčištěný prostor před kotelnou a uklizené odřezky dříví. Děkujeme všem za poctivě odvedenou náročnou práci!

27. 10. 10

18 dobrovolníků společnosti TESCO

Koordinátorka Hanička Lásková k nám s dobrovolníky společnosti TESCO přijela ve středu 27.10.2010 již potřetí během dvou měsíců. Bezvadná spolupráce přinesla svůj výsledek. V dílně je pomocí trámů a svlaků prodloužená podlaha v 1. patře, kterou hoši pobili prkny. Děvčata vybílily naštukovanou dílnu, umyly pracovní stoly, okna a dveře. Nekonečný příběh se dřevem – dva hoši štípali dříví na štípačce, děvčata je skládaly pod přístřešek. Lištovou sekačkou a křovinořezem další sekali pole trávy za velkou stodolou, kterou děvčata hrabaly do kupek. Před kotelnou jsou uklizené odřezky dříví a celý prostor vyčištěný. Děkujeme všem za poctivě vykonanou náročnou práci!

27. 10. 10

18 dobrovolníků společnosti TESCO

Se svými kolegy k nám Hanička Lásková přijela ve středu 27.10.2010 během dvou měsíců již potřetí. Pracovní koncert přinesl svůj výsledek. Pomocí trámů a svlaků máme v dílně prodlouženou podlahu 1. patra, kterou hoši pobili prkny. Děvčata vybílily naštukovanou dílnu, umyly pracovní stoly, okna a dveře. Nekonečný příběh s dřívím – dva hoši štípali na štípačce dříví a děvčata je skládaly pod přístřešek. Další dobrovolníci sekali lištovou sekačkou a křovinořezem trávu na poli za velkou stodolou, kterou děvčata shrabaly do kupek. Máme vyčištěný prostor před kotelnou a uklizené odřezky dříví. Děkujeme všem za poctivě odvedenou náročnou práci!

24. 10. 10

První firemní dobrovolník o víkendu!

Poprvé k nám přijel firemní dobrovolník o víkendu!
Monika Paclíková je z Prahy a pracuje ve společnosti T-MOBIL. Pracovně je hodně vytížená a my oceňujeme, že si místo odpočinku vybrala náš sobotní termín a přijela pomoci. Upřímně se zajímala o historii naší práce a do našeho kolektivu velmi rychle zapadla. Děkujeme za vyčištěné židle a podlahu společenského sálu!

23. 10. 10

6 dobrovolníků T-MOBIL

Za pěkného počasí nám v pátek 22.10.2010 pomáhalo 5 mužů a 1 žena. Pokračovali ve skládání a štípání dříví. Na sezónu potřebujeme zajistit do 45 KW kotle 80 m3 dřeva, proto je každá pomocná ruka vítaná. Jsme rádi, že se nám díky šikovným lidem podařilo pomocí trámů prodloužit podlahu 1. patra ve stodole. Prostor je teď připravený k pobití prken a rozšíření skladovacích prostor naší dílny.

11. 10. 10

Poděkování společnosti Eurodružba, s.r.o. Rakovník

Zvláštní poděkování patří panu Vasylu Tofeljukovi, jednateli společnosti Eurodružba v Rakovníku, za dokonalou spolupráci a výjimečnou pomoc. Poděkování patří také všem pracovníkům této společnosti, kteří pomáhali při
při stavebních pracích.

11. 10. 10

12 dobrovolníků T-MOBILE

Musím přiznat, že v pátek 8.10. 2010 přijelo 12 dobrovolníků společnosti T-MOBILE jako na zavolanou, protože jsme potřebovali doladit přípravy ke Světovému dni hospiců (SDH). Ženy vybílily prostorný dřevěný přístřešek, kde jsme uspořádali výstavku půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Umyly okna, dveře a podlahy. Ženy také pomáhali mužům s přenášením stavebního materiál pod přístřešek, abychom jej ochránili před nepřízní počasí. Starou stodolu, která byla určená k demolici, přebudováváme na potřebnou dílnu, a protože jsme ve stavbě, potřebovali jsme upravit celý rozježděný dvůr. Dobrovolníci nám pomohli s rozhazováním „kamenných penízků“, abychom pro návštěvníky SDH připravili pěkný a čistý prostor. Žádná práce nebyla jednoduchá. Celá Androméda děkuje těmto lidem i předešlým dobrovolníkům, kteří nám pomohli s přípravami SDH, abychom návštěvníky mohli přivítat v pořádku a čistotě.

11. 10. 10

Mimořádné poděkování Pavlíně Škubalové, Evě Kaderové a MilanuTůmovi

V našem Společenství máme všichni svá zaměstnání a práci v neziskové organizaci vykonáváme ve svém volnu – o víkendech a dovolených. Lidé, kteří k nám přijíždějí, chápou naší nelehkou situaci a snaží se nám pomoci ze všech svých sil. Je to dobrý pocit, když nám lidé rozumí a přejí nám. Navazujeme krásné mezilidské vztahy i přátelství.
Tři příklady za všechny.

 • Pavlína Škubalová z Kralovic nám nabízí svou pomoc neustále a s manželem připravili a vyzdobili společenský sál pro hosty ke Světovému dne hospiců. Paní Pavlína se pak ujala vítání hostů při vstupu do sálu a umožnila návštěvníkům zápis do Knihy návštěv.
 • Od roku 2007 k nám jezdí dobrovolnice z ČEZ Plzeň Eva Kaderová. Sama se nabídla a pomáhala nám od pátku do neděle při příležitosti oslav Světového dne hospiců.
 • Pan Milan Tůma bydlí s rodinou v Praze. Přes léto jezdí do obce Václavy, které jsou od Velké Chmelištné vzdálené 5 km přes kopec. V srpnu nám daroval CD s filmovým záznamem křtu malého Michaela Jiřího Šmoldase, který jsme pořádali v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelištné. Pan Tůma nám velice pomohl s oslavami Světového dne hospiců. Filmoval krátké záznamy s návštěvníky Světového dnu hospiců do našeho filmového archivu, kde mohli lidé říci odkud k nám přijeli a vyjádřit své postřehy.

Za celou Andromédu s úctou všem děkuje Lenka Petříčková

10. 10. 10

Světový den hospiců

Oslavy 4. ročníku Světového dne hospiců proběhly s bohatým programem za krásného počasí. Velice rádi jsme přivítali nabídku otce Edwarda, který sloužil mši v místním kostele sv. Bartoloměje a oslavy tak byly zahájeny velmi důstojně.
Mezi hosty jsme přivítali také tři zástupkyně sociálního odboru MÚ Rakovník, místostarostku obce Rynholec Irenu Barochovou, Prof. MUDr. Oskara Andryska, primáře nemocnice Měšice u Prahy, který je původcem hospicové péče u nás. Zavítal k nám také ředitel společnosti LINET, ing. Zbyněk Frolík, který získal ocenění „Podnikatel roku 2009“. Až z Jablonce nad Nisou nás přijeli podpořit manželé Jana a Vítězslav Březinovi a touto cestou děkujeme všem lidem, kteří k nám vážili cestu, aby tím prokázali dobro. Dobro, které již prosazujeme společně za naplněním cíle výstavby hospice a dalších záměrů našeho občanského sdružení, se kterými byli návštěvníci seznámeni na Světovém dnu hospiců.

9. 10. 10

4. ročník Světového dne hospiců

Letošní slavnost ke SVĚTOVÉMU DNI HOSPICŮ se uskuteční 9.10. 2010 v našem společenském sále ve Velké Chmelištné. Budete mít možnost blíže se seznámit s naší dosavadní prací a také shlédnout zajímavá vystoupení – viz program.

Srdečně vás zveme!

program SDH 2010

7. 10. 10

ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s. podporuje Andromédu

Při příležitosti 9. ročníku střeleckých závodů společnosti Českomoravský beton, a.s. převzalo ve čtvrtek 7.10.2010 ve Vráži u Chocerad naše občanské sdružení jako podporu a ocenění naší práce šek v hodnotě 20 000 Kč. Spolupráce s Českomoravským betonem je pro nás stěžejní a trvá již 6 let. Velice oceňujeme, že nám tato společnost pomáhá od prvopočátku budování areálu ve Velké Chmelištné a to zejména zásluhou ředitele Mgr. Petra Kroce a jednatele Ing. Zdeňka Gärtnera. Děkujeme Vám za podporu a věříme, že dobro, které k nám posíláte, se Vám vrátí.
S úctou
Lenka Petříčková

5. 10. 10

5.10. 2010 přijelo 14 dobrovolníků společnosti TESCO

Pánové nám pomohli s přenošením těžkého materiálu z přístřešku, kde je potřeba udělat čisto a vybetonovat, zároveň nám pomohli dokončit další přístřešek pro dříví a materiál. Děvčata vybílily část domu a začaly bílit přístřešek, kde bude na den otevřených dveří výstava zdravotních a kompenzačních pomůcek. Celý den uběhl jako voda, všem zúčastněným velmi děkujeme.

22. 9. 10

12 dobrovolníků z ČSOB

V úterý 21.9. 2010 přijelo do Chmelištné 12 zaměstnanců z ČSOB. V 1. patře stodoly pytlovaly děvčata a posléze dva hoši starou slámu, kterou donášeli ke spálení za stodolu. Z patra vyklízeli také další
materiál a tato nevděčná práce skončila až po obědě, kdy vysáli zbytky
slámy a nečistot průmyslovým vysavačem. Stodolu jsme chtěli na jaře
zbourat, nakonec ji opravujeme a budeme mít pro nás tak důležitou dílnu!
Hoši i dívky navezli v kolečkách na podlahu stodoly nespočet koleček
písku a kamení a vybetonovali šalunkovací desky kolem obvodové zdi. Máme odvezené odsekané obložení podél hlavního vchodu objektu a světle zelenou barvou natřený sál a 1 pokoj stacionáře pro seniory. To proto, aby se betonová podlaha zatáhla a nepouštěla již prach. Všichni jsme utahaní jako koťata a loučíme se s pocitem dobře vykonané práce.

Všem moc děkujeme!

16. 9. 10

40 dobrovolníků z ČSOB

Ve středu 15.9. 2010 k nám do Velké Chmelištné přijeli již podruhé
dobrovolníci ze společnosti ČSOB. Koordinátorka Hana Vančurová opět
zajistila 40 kolegů z několika regionů celé České republiky (i z Olomouce, Ostravy, Českých Budějovic i Hradce Králové). Počasí nám nepřálo, protože téměř neustále pršelo. O to větší úcta a poděkování patří obětavému nasazení všech lidí, kteří odvedli obrovský kus práce. Parta siláků nám ve stodole postavila patro ze dřeva a na podlahu nové dílny nám vytahali těžké bedny s nářadím a další materiál. Několik děvčat nám s nezměrným úsilím nabílilo fasádu. Souhra vládla také u hromady dřeva. Chlapci štípali obrovské špalky a ženy perfektně rovnaly dříví pod přístřešek. Další skupina lidí bílila v budoucím stacionáři pro seniory stěny a strop sálu a natřela penetrací betonovou podlahu.
Odvedená práce pro nás znamená obrovský posun dopředu.

S uznáním za celou Andromédu děkuje Lenka Petříčková a koordinátor pracovních sil Ota Petrák .

11. 9. 10

Pomocníci ze společnosti TESCO 9.-10.9.2010

Dva dny pomoci nám věnovalo 16 lidí ze společnosti TESCO. Nálada byla výborná i počasí nám při práci přálo. Poděkování patří za štípání a skládání dříví, výstavbu nového přístřešku pro dříví, posekání trávy, natření zárubní a pomoc se stále potřebným úklidem. Další poděkování patří za čistící a úklidové prostředky, pracovní rukavice a nářadí, které nám dobrovolníci dovezli! Všem ještě jednou velmi děkujeme.

Jména jednotlivých účastníků zjistíte ve Sponzoři a poděkování.

9. 9. 10

Podívejte se na reportáž natočenou o Andromédě společností ČEZ - projekt Zelené energie

6. 9. 10

Vojáci mise 16. kontingentu AČR podporují hospic a práci Andromédy

Vojáci 16. kontingentu Armády České republiky, kteří se účastní Mise KFOR v Kosovu, se rozhodli podpořit výstavbu hospice sv.Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné. Je to pro nás velká čest a zároveň jsme si uvědomili, že nás spojuje zodpovědnost, pevná vůle i nasazení v poctivé práci. Děkujeme všem vojákům za jejich prokázané dobro a přejeme, aby se ve zdraví všichni vrátili domů ke svým milým a blízkým.

Lenka Petříčková

25. 8. 10

KŘEST V KOSTELE SV.BARTOLOMĚJE VE VELKÉ CHMELIŠTNÉ

V sobotu 10. srpna 2010 se konal v kostele sv. Bartoloměje ve Velké Chmelišštné křest 5ti měsíčního Michaela Jiřího ŠŠmoldase, nejmladššího člena Společenství Androméda. Otec Edward, který přijel až z Hrádku u Vlašimi, zahájil křestní obřad v pravé poledne za účastni rodinných příslušníků, kmotrů malého M횹i, pozvaných hostů i občanů Velké Chmelišštné. Po obřadu jsme pozvali vššechny zúčastněné do naššeho sálu a pokračovali dobrým jídlem a hudbou ažž do pozdního odpoledne. Jsme rádi, žže kostel sv. Bartoloměje, jehož historie sahá do 14. století, ožžil po několika desítkách let krásnou slavností. Zároveň nás mrzí, žže bude opět spát jako Ššípková Růžženka ažž do dalššího probuzení.
FOTOGRAFIE BUDOU BRZY K DISPOZICI.

7. 7. 10

BENEFICE NA HRADĚ KRAKOVCI

Letní horké počasí provázelo celou benefiční akci, kterou jsme poprvé pořádali pod širým nebem v krásném historickém prostředí na hradě Krakovci. Program zahájili svým rytmickým vystoupením děti ze základní školy Čistá. Pestrými tanci pokračovali klienti z Domova Krajánek z Jesenice a Veselé divadlo z Kladna uvedlo pro děti dvě pohádky – O kohoutkovi a slepičce a pohádku O Smolíčkovi. Občerstvení, které jsme nabízeli  – limonáda, pivečko, grilované klobásy a párky – pomáhalo zvládat vedro. Bezvadnou náladu umocnila Kapela Hradní duo a svojí energickou hudbou uzavřela celý program. Děkujeme správci hradu panu Jiřímu Sobkovi a všem sponzorům i jednotlivcům, kteří nám pomohli a podpořili bohatý program. Výtěžek akce ve výši 3 800 Kč byl předán na účet veřejné sbírky.

3. 7. 10

BENEFICE PRO HOSPIC


Krakovec- pozvánka
Srdečně vás zveme na benefiční odpoledne, které pořádáme na hradě
Krakovec v sobotu 3.7. 2010. Výtěžek z akce je určený na účet veřejné
sbírky č. 399 515 339/0800 založené na podporu výstavby Hospice sv.Antonína a sv.Terezky ve Velké Chmelištné. V krásném historickém prostředí je pro vás připraven pestrý program se dvěmi hranými pohádkami pro děti a vystoupením kapely HRADNÍ DUO. Nabijte se úžasnou energií z nespoutané muziky HRADNÍHO DUA.
Těšíme se na vaši návštěvu. S.A.

18. 6. 10

Dobrovolníci DIRECT pojišt'ovnyV pátek k nám z Prahy přijelo 12 dobrovolníků ze společnosti DIRECT
Pojišt'ovna. Ve Chmelištné je přivítal vydatný déšt' a byli jsme moc rádi, když po svačině pršet přestalo. Potřebovali jsme dokončit přípravu
prostor pro půjčovnu zdravotních pomůcek. Znamenalo to vynosit těžký stavební materiál a vyčistit místo ve stodole. Nejen, že díky
dobrovolníkům půjčovnu v pondělí zprovozníme, ale dokázali nám i sami sobě, že jsou výborným týmem. Odpoledne máme posekaný trávník, uklizenou stavbu budoucího stacionáře, umytá světla a lustry v celém objektu. Do 1. patra stodoly kluci vynosili pytle perlitu a uklidili přístřešek se dřevem. Děkujeme za pomoc s náročnou prací v našem areálu!

10. 6. 10

Dobrovolníci Vodafone

Také dobrovolníci z Vodafone si k nám našli cestu již poněkolikáté. Jedenáct lidí odvedlo perfektní práci. Pokračovali v sekání trávníku a nejdůležitějším úkolem bylo zrušení dvou obrovských záhonů, přesázení růží, buxusů a dalších rostlin. Namáhavá práce lidí přinesla svůj výsledek – čistý pozemek je uhrabaný a připravený pro vysetí trávníku. Děkujeme!

9. 6. 10

Dobrovolníci ČEZ

Eva, Věra a Jiří nám přijeli pomoci z Čimelic již podruhé (100 km daleko). Společně prováděli všechny práce s nesmírnou pečlivostí a obětavostí. Umývali okna, dveře, obklady i podlahy v našem rozsáhlém objektu. Pomohli nám vyčistit a umýt automobil, opravili ohradu našeho poníka Políka a posekali trávník. Je neuvěřitelné, kolik práce dokázali udělat. Děkujeme!

25. 5. 10

Manželé Březinovy

Až z Jablonce nad Nisou nám na celý víkend přijeli pomoci manželé Jana
a Vítek Březinovi. Upravili nám cestu rozhozením a rozhrabáním drobných kamenů, vymalovali budoucí prodejnu a další místnosti v přístavbě.
Děkujeme za obětavou a poctivou práci!

14. 5. 10

NOVÉ ZÁLOŽKY

Milí návštěvníci našich stránek, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme pozměnili záložky a také umístnili dvě zcela nové. A to PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, kde již naleznete kompletní informace a také KE STAŽENÍ, kde najdete veškeré potřebné dokumenty. Děkujeme, S.A.

7. 5. 10

Dobrovolníci z Vodafone

Ve čtvrtek 6.5. přijelo do V.CH. 10 dobrovolníků, kteří nám velmi pomohli s jarním úklidem a dalšími pracemi. V sále máme zavěšené garnýže na záclony, umytá futra a dveře. Největší práci lidé odvedli ve velké stodole, kde potřebujeme připravit prostory pro půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna bude fungovat v rámci pečovatelské služby. Děkujeme za pomoc a pohodový den. S.A.

1. 5. 10

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA

Od 1. května 2010 naše občanské sdružení Společenství Androméda poskytuje pečovatelskou službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA pomáhá vytvářet lidem plnohodnotný a důstojný život ve stáří a nemoci. Cílem služby je pomáhat v zajištění základních životních potřeb a podpořit klienty v jejich soběstačnosti a samostatnosti, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém prostředí a mezi svými blízkými.
Díky a přeji Vám krásný den, Lenka Petříčková.

30. 4. 10

LOGO ANDROMÉDY

Nezištná pomoc přišla od paní Petry Špetlové z firmy STEINEL (Liberec), která vypracovala návrh našeho loga. Následně se manželé Dagmara a Richard Šmídovi z Plzně rozhodli pomoci nám s veškerými propagačními materiály. Podle návrhu paní Špetlové nám Společnost DK design Plzeň dotvořila LOGO ANDROMÉDY a za laskavé podpory a vstřícnosti paní Dagmar Šmídové-Křesinové nám tato společnost vypracovává všechny propagační materiály. Společnost Polypress s.r.o., Karlovy Vary materiály tiskne a my máme profesionální podklady, kterými se naše Společenství prezentuje. Paní Petře Špetlové a manželům Šmídovým děkujeme za jejich obětavost a dobré srdce.
www.dkdesign.cz

28. 4. 10

Děkujeme dobrovolnicím z ČEZu

V pátek 16.4.2010 nás navštívili 4 pracovité dobrovolnice společnosti
ČEZ. Jejich souhra v mytí nespočetného množství oken společenského
sálu a kuchyně rozsvítila celý prostor. Děkujeme za pomoc a přízeň,
kterou nám projevili tím, že se k nám již potřetí vrátily.

17. 12. 09

16.12. 2009 PŘEDÁNÍ sociálního automobilu RENAULT KANGOOdalší fotografie naleznete ve složce FOTOGALERIE ROK 2009

Slavnostní předání „sociálního automobilu“ Renault Kangoo proběhlo ve Velké Chmelištné v příjemné atmosféře za účasti společností, které na automobil finančně přispěly a za účasti dalších významných hostů. Přivítali jsme zastupitele Středočeského kraje pana Luboše
Dolečka a zástupkyně sociálního odboru MÚ Rakovník paní Ilonu
Kekovou a Jarmilu Jirkovskou. Mediální účast zajistili novináři z Rakovnického deníku a Raportu. Na projektu se podílelo celkem 23 společností a jednotlivců. Bez toho, abychom chtěli někoho vyzdvihnout nebo upřednostnit, nás velmi mile překvapila podpora obce Rynholec a pěti jednotlivců. Všem společnostem děkujeme za projevenou podporu naší práce! Obě strany, jak dárce, tak i obdarovaného, naplnil krásný pocit z vykonaného dobra a nezištné spolupráce.


Sponzoři, kteří finančně podpořili nákup automobilu Reanult Kangoo:

Více »
2. 12. 09

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Společnost KOMPAKT Poděbrady realizovala pro naše Společenství projekt „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“. Slavnostní předání automobilu Renault Kangoo se bude konat ve středu 16.12.2009 ve 13.00 hod v našem sále za účasti společností, které na automobil přispěly.

10. 11. 09

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

Naše občanské sdružení pořádá v úterý 1.12. 2009 v 18.00 hod Adventní koncert v Tylově divadle v Rakovníku. V programu vystoupí děti ZUŠ Rakovník. Vstupenka stojí 70 Kč a výtěžek je určený na účet veřejné sbírky 399 515 339/0800.

Přijďte i vy podpořit výstavbu hospice ve Velké Chmelištné!

15. 10. 09

Světový den hospiců 2009 – PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří pomohli s oslavami Světového dne hospiců a jsou umístěni v naší rubrice Sponzoři 2009. Neméně tak děkujeme účastníkům programu, jejichž zásluhou se naše slavnost vydařila a také díky třem dobrovolným číšníkům ze Zdeslavi proběhla ke spokojenosti všech lidí, kteří k nám do Velké Chmelištné zavítali.

10. 10. 09

SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ 2009

Dovolujeme si vás pozvat na 3. den hospice sv. Antonína a sv. Terezky, který pořádáme ke Světovému dni hospiců v sobotu 10. 10. 2009 ve společenském sále ve Velké Chmelištné. Je připraven bohatý kulturní program a prezentace odborníků z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady z Prahy. Přijďte podpořit výstavbu hospice, na jehož podporu byla založená veřejná sbírka s č.ú. 399 515 339/0800.
pozvánka-pdf
program-pdf

Více »
22. 9. 09

Dobrovolníci z ČSOB, děkujeme!

V úterý 22.9. 2009 k nám do Velké Chmelištné přijelo 40 dobrovolníků ze společnosti ČSOB. Koordinátorka Hana Vančurová zajistila své kolegy ze sedmi regionů – Olomouce, Hradce Králové, Českých Budějovic, Plzně, Prahy, Ústí nad Labem a Slaného. Přála bych všem, abyste zažili takovou souhru, pochopení a sounáležitost k vaší práci. Je to nádherný pocit, když nic neočekáváte a přijde tolik dobra. Tito lidé nám zachránili statisícové hodnoty materiálu, který bylo potřeba zazimovat, uklidit a přeskládat. Díky obětavému pracovnímu nasazení víme, že náš Světový den hospiců opět oslavíme důstojně a v čistotě. Všem za pomoc děkujeme.

11. 9. 09

Firemní dobrovolníci z T-Mobile

V pátek 11. 9. 2009 jsme přivítali 6 dobrovolníků ze společnosti T-Mobile. Tuto posilu jsme očekávali trochu s napětím, protože šest mladých mužů netušilo, s jak těžkou prací potřebujeme pomoci. Vyklizení velké stodoly od nepotřebných těžkých skříní a materiálu – to byl hlavní úkol dne. Přes zimu musíme v objektu pokračovat se stavebními prácemi pro stacionář seniorů. Potřebovali jsme vyklidit stodolu, abychom na zimu schovali pod střechu potřebný stavební materiál.
Je až neskutečné, že kromě této nesmírně náročné práce nám dobrovolníci pomohli s dalšími pracemi. V 1. patře přístavby zateplili místnost minerální vatou a vynosili všechny zbytky ytongů na dvůr ke stavebnímu materiálu, dokončili vyhloubení jámy na přečerpávací stanici a přenosili sádrokartony. Tito báječní lidé se vraceli ke svým rodinám až v sobotu ráno, takže jsme společně strávili příjemný večer v našem společenském sále.

29. 7. 09

SOLÁRNÍ PANELY

Společnost REGULUS Praha ve dnech 27.-29.7.2009 nain­stalovala 4 solární panely na novou střechu přístavby. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsme získali z grantu Fondu Zelené energie skupiny ČEZ ve výši 230 000 Kč. Solární systém využíváme na ohřev teplé vody potřebné pro provoz kuchyně a celého objektu. Posílení ekologického vytápění obnovitelným zdrojem energie je pro náš rozpočet díky grantu Zelené energie významnou úsporou. Každý slunečný den ušetří náklady na energii.

22. 7. 09

Hydrogeologický průzkum

Ve dnech 20.- 22.7. 2009 nám společnost Chemcomex Praha provedla hydrogeologický průzkum, nezbytný pro další výstavbu. Společnosti děkujeme za výbornou spolupráci a za to, že převážnou část prací nám uskutečnila formou sponzorského daru.

2. 7. 09

DOBROVOLNÍCI Z VODAFONE

Ve čtvrtek 2.7.2009 k nám dorazila na pomoc skupina dvanácti dobrovolníků z Vodafonu, kolegů Oty Petráka. V březnu Otovi popřáli k narozeninám a jako dárek se rozhodli přijít pomoci do Velké Chmelištné. Pomáhali se štípáním a skládáním dřeva pod přístřešek, úklidem staré hromady prken, vykopáním jámy pro usazení lapače tuků, posypali cesty jemnými kamínky a dívky pomohly s plením záhonů a sekáním trávy. Byl to příjemně strávený den, plný elánu, dobře odvedené práce, dobré nálady a chvíle smíchu také nechyběly. Za pomoc ještě jednou moc děkujeme.

20. 6. 09

Dobrovolníci z T-Mobile

Ve Velké Chmelištné jsme v pátek 19. června 2009 přivítali ze
společnosti T-Mobile 14 dobrovolníků. Ráno sice sprchlo, ale až do
odpoledních hodin počasí vydrželo do dalšího deštíku. Nekonečná práce se štípáním dříví a úklidem dřeva pod přístřešek, umývání oken a vytírání podlahy v sále, bílení chodeb – to je obrovský kus práce, kterou tito lidé vykonali. Poděkování patří také za vynošení střešních tašek a prken z 1. patra přístavby – pozůstatek materiálu po zastřešování. Výborná parta mladých lidí od nás odjela až druhý den ráno.

7. 5. 09

Dobrovolníci z T-Mobile

Ve čtvrtek 7. května 2009 k nám přijelo 8 dobrovolníků ze společnosti
T-Mobile, kteří si sami vybrali náš projekt, aby nám pomohli. Těžkou
práci odvedlo 5 mladých mužů se štípáním a skládáním dřeva pod
přístřešek. Dvě děvčata s vydatným přispěním mladého kolegy nám
vymalovali chodby a natřeli futra v budově. Tato pomoc je pro nás
nesmírně užitečná a velmi si vážíme toho, že nám lidé nezištně
pomáhají.

4. 5. 09

Koupí obrazu přispějete Andromédě

Zakoupením jakéhokoliv obrazu malířky Jarmily Králové s odkazem na naše webové stránky podpoříte deseti procenty z ceny obrazu práci našeho občanského sdružení Společenství Androméda.

Galerie obrazů Jarmily Králové

Více »
24. 4. 09

"ČAS PRO DOBROU VĚC" - 16 dobrovolníků ČEZ pomáhá našemu humanitárnímu projektu

V pátek 24.4.2009 jsme ve Velké Chmelištné přivítali 16 dobrovolníků skupiny ČEZ z Plzně, kteří k nám přijeli v rámci projektu firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“. Potěšilo nás, že jsme se setkali i s lidmi, kteří nám loni v září pomohli s přípravami Světového dne hospiců. Jejich návrat nám byl zrcadlem toho, co se u nás změnilo a jak se nám podařilo posunout práce dopředu. Dobrovolníci nám pomohli s celkovým úklidem rekonstruované budovy a s venkovními pracemi. Práce v našem areálu je velmi rozmanitá – např. mytí oken a dveří, přesívání kompostu, vyklizení těžkého nábytku a uvolnění prostor pro betonování podlahy, vynošení sádrokartonů do 1. patra, skládání nařezaného dřeva, úklid kotelny. Pro naše Společenství to byl v pravém slova smyslu pracovní koncert, který tito lidé předváděli. Na dobrovolnících byla vidět nejen snaha pomoci, ale především velká zodpovědnost za přidělenou práci. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s lidmi, se kterými společně prosazujeme dobro ve prospěch bezbranných a nemohoucích lidí. Člověka naplňuje pocit radosti, když je mezi lidmi, kteří nám rozumí, přejí nám a věří naší práci.

Více »
22. 4. 09

Zakládáme ovocný sad

Fotky ve FOTOGALERII – rok 2009

9. 3. 09

Zelená energie ČEZ - získali jsme grant!


Z Fondu Zelené energie společnosti ČEZ (http://www.ze­lenaenergie.cz/…ce-2009.html) jsme získali grant na solární systém. Ze 120 žádostí o grant na projekty využívající obnovitelné zdroje energie vybrala Rada Zelené energie k ocenění 18 nejlepších projektů. Náš solární systém bude instalován na zrekonstruovanou budovu ve Velké Chmelištné. Objekt jsme zkolaudovali v prosinci loňského roku a v letošním roce jsme zahájili vaření jídel. Vybudovali jsme tak zázemí pro další výstavbu.

Získaná sluneční energie bude využívána pro ohřev teplé vody potřebné pro provoz budovy. Budeme usilovat o to, abychom také v budoucím sanatoriu pro postižené lidi Alzheimerovou chorobou a v hospici využili alternativní zdroje energie.

Společnosti ČEZ touto cestou děkujeme také za aktivní pomoc firemního dobrovolnictví v rámci projektu „Čas pro dobrou věc“. V loňském roce nám pomohlo s přípravami Světového dne hospiců 15 dobrovolníků a letos v dubnu přijelo 16 dobrovolníků skupiny ČEZ z Plzně. Finanční a dobrovolnická podpora společnosti ČEZ je pro nás významnou posilou.

0. 0. 00