česky | english

Základní informace o Pečovatelské službě Androméda

Na základě registrace Krajského úřadu Středočeského kraje poskytujeme od 1. května 2010 sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a to formou pečovatelské služby dle § 40 s názvem Pečovatelská služba Androméda. Zahájením provozu pečovatelské služby jsme posílili sociální služby na Rakovnicku. Služby nabízíme nejen v obci Velká Chmelištná, ale také v okolních obcích.


Kontaktní adresa:
Pečovatelská služba Androméda
Velká Chmelištná č. 18
270 34 Čistá

Identifikátor služby: 8833598

IČO: 26990954
Telefon: 313 513 559, 724 357 775
E-mail: spol.andromeda­@volny.cz


Pečovatelská služba Androméda je terénní služba určená zejména seniorům a zdravotně postiženým. Poskytování pečovatelské služby v domácím prostředí pomáhá klientům zachovat životní návyky a vytváří prostor pro důstojnější a plnohodnotnější život ve stáří a v nemoci.

Cílem služby je podpořit své klienty v jejich soběstačnosti a samostatnosti, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém prostředí a mezi svými blízkými.

Komu je služba určena
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním Pečovatelské služby Androméda je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a umožnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní nebo sociální situaci zůstávat ve svých domovech a zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí – rodinu, přátele a blízké.

Základní činnosti poskytované služby

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.
Nabízíme rozvoz obědů také o víkendech.

Úhrady za pečovatelskou službu, viz CENÍK