česky | english

PODĚKOVÁNÍ patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují naši práci. Děkujeme i těm, kteří nám přejí a morálně nás podporují. Tato přízeň nás v naší práci posiluje a posouvá stále dopředu. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. S úctou za Vaše dobro děkuje celé naše Společenství Androméda.


Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

o přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno
o proděkan pro rozvoj Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
o předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

o přednosta 1. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Vojenské fakultní nemocnice v Praze
o soudní znalec pro obor zdravotnictví, hematologie, interna

Prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

o ředitelka Gerontologického centra, Praha 8 Kobylisy
o předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP
o místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Brno